Telegram

Regeringen foreslår nye reduktioner i landbrugets udledning

Regeringen vil onsdag foreslå tiltag, der skal sænke landbrugets udledning med yderligere 6,6 millioner ton.
Telegram
27. april 2021 kl. 21:39

Onsdag vil regeringen i et oplæg foreslå en række nye tiltag, der skal reducere landbrugssektorens udledning af drivhusgasser med det, der svarer 6,6 millioner ton CO2.

Det fremgår af en tabel fra oplægget, som Ritzau har set.

Ritzau har ikke set hele oplægget, så det vides ikke, hvad det fulde oplæg består af. Det er heller ikke muligt at se, hvilke udgifter der er forbundet med det.

Det fulde oplæg vil blive præsenteret onsdag på et pressemøde, oplyser minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S).

I oplægget peger regeringen på, at der allerede er besluttet tiltag, der bidrager med reduktioner på det, der svarer til en halv million ton i CO2 i 2030.

Dertil kommer de nye tiltag, som regeringen foreslår. Samlet giver det reduktioner for det, der svarer til 7,1 millioner ton CO2 i 2030.

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en klimalov med et mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Hvis landbrugsområdet skal levere en sådan reduktion, vil det ifølge forskere svare til, at udledningen skal sænkes med omkring ti millioner ton i 2030.

Den reduktion på 7,1 millioner ton, som regeringen har med i sit oplæg, kommer fra tre hovedgrupper.

Den ene er de allerede besluttede tiltag på blandt andet de to seneste års finanslove, der skal give en reduktion på en halv million ton.

Derudover er der en gruppe tiltag, som regeringen kalder implementeringssporet. Her er der tale om kendte greb og tiltag, som der skal sættes penge af til, eller gøres en særlig indsats for at udnytte potentialet af.

I den gruppe er der i regeringens oplæg en reduktion på 1,6 millioner ton at hente.

Resten af regeringens oplæg består af forslag i det, der kaldes udviklingssporet.

Her er tale om tiltag, der beror på en teknologisk videreudvikling, eller at man teknisk bliver bedre til at udnytte ordninger, der eksisterer i dag. Det skal give reduktioner på fem millioner ton i 2030.

I oplægget er der dog taget forbehold for, at der er tale om et potentiale. Det skriver de to ministerier, der har stået for udregningerne, Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

- De tekniske reduktionspotentialer er behæftet med betydelig usikkerhed, opgjort partielt, og der kan være overlap mellem potentialerne, skriver ministerierne.

- Realiseringen af de tekniske potentialer vil blandt andet kræve yderligere finansiering, forskning samt udbredelse.

I landbruget bakker man op om de dele af udspillet, som foreløbigt er kommet frem. Ifølge Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, vil man dog gerne se det samlede udspil, før man fælder dom.

- Det vigtigste for Danmark er, at vi kan udvikle os, så vi kan skabe de bæredygtige løsninger, som hele verden efterspørger, siger Niels Peter Nørring i en skriftlig kommentar.

- Når hele udspillet bliver fremlagt, vil vi holde særligt øje med finansieringen af nye tiltag, og hvordan man håndterer kvælstofspørgsmålet, siger han.

Hele udspillet fremlægges på et pressemøde onsdag klokken 11.00.

/ritzau/

Opdateret 28. april 2021 kl. 06:40

Rune Stilling

Det er jo en joke. 2 millioner rigtige besparelser og 5 millioner ton fromme ønsker, der næppe realiseres til mere end halvdelen. Og nu skal den så have fuld skrue i spinmaskinen. Luk ørerne, det bliver tåkrummende

Søren Cramer Nielsen og Søren Løvborg anbefalede denne kommentar
Rune Stilling

70%-målsætningen RIP.. Mette F.. og Socialdemokraterne har ført kniven. Jo før vi erkender tingenes tilstand jo bedre

Ja ja-Det er så let bare at lade bønderne tage det meste af skraldet, mens der nu er ønske om at få lov at flyve på ferie igen og ja bilerne drøner lystigt rundt igen og med kun en i i mindst halvdelen.
Selvfølgelig skal landbruget yde ,men det nytter altså ikke noget bare at det skal være nu og her.