Telegram

Naser Khader får ok af Højesteret til krænkende udsagn

Flertal i Højesteret frifinder konservativ politiker i injuriesag, som var anlagt af imam Sherin Khankan.
Seks ud af syv dommere i Højesteret har frifundet den konservative politiker Naser Khader i en meget omtalt injuriesag. (Arkivfoto)

Seks ud af syv dommere i Højesteret har frifundet den konservative politiker Naser Khader i en meget omtalt injuriesag. (Arkivfoto)

RITZAU SCANPIX

Telegram
27. maj 2021 kl. 12:11

Det konservative folketingsmedlem Naser Khader er torsdag frifundet af Højesteret i en sag om injurier mod debattøren og imamen Sherin Khankan.

Med sine udtalelser gennem tiden har hun selv skabt uklarhed om, hvor hun står, lyder begrundelsen fra et flertal af dommere i Højesteret.

Dermed har landets øverste domstol slået fast, at politikeren ikke kan dømmes for at have overtrådt straffeloven, da han på Facebook blandt andet skrev om Khankans "fortid som radikal islamist".

Sagen blev sidste sommer bedømt af Østre Landsret. Også her blev han - i øvrigt på linje med folketingsmedlemmerne Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF) - frifundet.

For tiden er Naser Khader sygemeldt fra sit hverv i Folketinget. Han søgte om orlov i april, da Berlingske kunne berette blandt andet om hans hårde retoriske angreb på en række personer, som han er uenig med.

Dommerne i Højesteret noterer, at det faktisk isoleret set var en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ærekrænkelse, da Naser Khader skrev om sin tidligere kærestes "sorte islamistiske fortid".

Men da Sherin Khankan er kommet med "vekslende udsagn" om sit syn på forholdet mellem islam og politik, var der for politikeren et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for ordene.

Også Sherin Khankans udtalelser om den ekstremistiske bevægelse Hizb-ut-Tahrir har efterladt uklarhed.

Det mener et flertal på seks af de syv dommere.

I samme åndedrag bemærker de, at der på grund af hensynet til ytringsfriheden ikke kan stilles store krav til det faktuelle grundlag for en ærekrænkende beskyldning. Stærke beviser for grove udtryk er altså ikke nødvendige.

Som medlem af Folketinget har Naser Khader desuden en særlig vidtgående ytringsfrihed, hedder det.

Det spiller også ind, at Sherin Khankan som trænet debattør, forfatter og imam i et vist omfang må tåle kritik i forbindelse med sit offentlige virke.

Flertallet af dommere med præsident Thomas Rørdam i spidsen pointerer, at de med afgørelsen ikke har forholdt sig til "Sherin Khankans virke og holdninger" - disse dommere vil med andre ord altså ikke tages til indtægt for et udsagn om, at Khankan er en radikal islamist.

En enkelt dommer mener derimod, at den konservative politiker skulle dømmes i den private straffesag.

Anne Louise Borman fastslår, at de grove udsagn er særligt krænkende og grove for Sherin Khankans troværdighed som muslimsk debattør og direktør i Exitcirklen, en organisation som hjælper ofre for psykisk og æresrelateret vold.

Der er ikke - mener hun - tilstrækkeligt med beviser for, at Khankan er tilhænger af et totalitært islamisk styre, hvilket udtryk som "radikal islamist" indikerer.

De to kombattanter har haft fri proces til at føre sagen.

/ritzau/

Opdateret 27. maj 2021 kl. 14:01

Jacob Nielsen

Man kan vel næppe kalde det for en overraskende dom, eftersom at der af hensyn til debatten, er en udvidet ret for folketingsmedlemmer til at ytre sig, herunder noget der for andre kan forekomme krænkende. NK har jo også selv taget imod mange verbale tæsk igennem snart mange år. Jeg har svært ved at se at SK skulle ønske at anke dommen.

Per Christensen

Besynderlig vinkling med den overskrift og udlægning af Anne Louise Borman's mening hvor hun "fastslår...".

Måske Ritzau og information skulle holde sig til at rapportere fakta:
- Khader blev frifundet
- A L Borman har en mening om sagen

Men hvad mener Helle Thorning og Facebooks uafhængige/neoliberale tilsynsråd om Naser Khaders opslag?

Dorte Sørensen

Igen et eksempel på at nogle har større ytringsfrihed end andre.

Hvordan mon sagen var faldet ud hvis Sherin Khankan. havde været Folketingsmedlem og ikke imam og videnskabsmand.

Det er ret morsomt, at SK kan blive kaldt radikal islamist , når hun har startet Moderrate muslimer og en moske med kvindelige imamer.

Arne Albatros Olsen, Jette Steensen, Jørgen Tryggestad, Olaf Tehrani, Christel Gruner-Olesen, Søren Fosberg, Søren Cramer Nielsen, Michael Gyes, Christian Bruun, Eva Schwanenflügel, Gert Romme, Lars Bo Jensen, Inge Lehmann, Søren Bro, Rikke Nielsen og Maj-Britt Kent Hansen anbefalede denne kommentar
Jens Nielsen

Skulle man ikke som folketingspolitiker være underlagt en skærpende ret til ytringsfrihed, da man jo som folkevalgt lovdanner har et stort ansvar og en position som kan påvirke den øvrige befolkning?
Eller sagt med andre ord, burde man ikke som folkevalgt søge at være et forbillede af positiv karakter og stræbe efter at udsagn er så korrekte og nuancerede som muligt?
Er der en sammenhæng mellem folketingspolitikeres gøren og laden, deres budskaber og strømninger i det øvrige samfund? Er der en linje fra NB, DF, S, V, K og SF's udtalelser, holdninger og efterfølgende lovgivninger om flygtninge og indvandrere og Lars i den grønne jakke fra havnen i Kastrup's udsagn? Er der en forbindelse mellem folkevalgtes retorik og de forvrængede opfattelser om mennesker på tålt ophold og dermed de angste udsagn og reaktioner fra langelændere? Kan man undgå at få maling på fødderne når man har malet sig op i et hjørne? Er det et tilfælde at den mest hadefulde retorik på sociale medier er på Peter Skaarups facebook profil?

Burde vi kunne forlange et højere niveau af vores folkevalgte?

Vor herre til hest....!

Arne Albatros Olsen, Benny Bæk Hansen, Maj-Britt Kent Hansen, Jette Steensen, Olaf Tehrani, Inge Lehmann, Søren Fosberg, Uffe Wever Pedersen, Eva Schwanenflügel, Jens Erik Starup, Ebbe Overbye og Søren Bro anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Burde der ikke være taget højde for Khaders opførsel overfor kritikere, hvor hans modus operandi har været at afpresse dem til tavshed (nægte dem ytringsfrihed) ved trusler om at kontakte deres arbejdsgivere, samt ved faktisk at have udført sine trusler i handling i adskillige tilfælde?

Det er jo det samme han selv, Knuth og Henriksen gjorde overfor Khankan; sendte brev rundt til ordførerne om hendes påståede islamisme, der skulle begrunde at man nægtede Exit Cirklen de allerede bevilgede penge..
Og før det havde han truet hende med hævnporno.

Der er sandelig forskel på folk.

Håber, Khankan anker til Menneskerettighedsdomstolen.

Maj-Britt Kent Hansen, Kira Bodensted, Jørgen Tryggestad, Inge Lehmann, Søren Fosberg og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Svend Jespersen

Atter en gang forveksles dansk lovgivning og -praksis og personlige sym- og antipatier. Hvilken forskel er der f.eks mellem en ”radikal islamist” og en ”islamist”? Og har alle forstået betydningen af ”Men da Sherin Khankan er kommet med "vekslende udsagn" om sit syn på forholdet mellem islam og politik, var der for politikeren et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for ordene.”

Hvor mange her har læst og forstået Sherin Khankens bog ”Islam & forsoning”? Hvor mange har læst denne del af Sherin Khankans indlæg 26. april 2011 i Kristeligt Dagblad: ”Nogle danske politikere tager således fejl, når de hævder, at sharia ikke er dynamisk eller demokratisk samt at den ikke kan sameksistere med dansk lovgivning.”?

Hvor mange har læst interviewet med Sherin Khankan i Berlingske 26. november 2018? Hun bliver spurgt: ”Ønsker du, at Danmark på sigt skal være et samfund, der styres efter religiøse principper?” Hendes svar er: ”Nej. Jeg accepterer verdsligheden. Religiøse argumenter skal præge og inspirere den politiske debat, men ikke tildeles særstaus eller forrang. Men jeg er imod sekularisme, for sekularisme betyder en fuldstændig adskillelse af religion og politik. Sekularisme er en form for verdslig fundamentalisme, hvor man vil eliminere tro fra det offentlige rum.”

Hvor mange her er enige i hendes definition på sekularisme?

Det konservative folketingsmedlem Naser Khader står ikke alene med sin temmelig racistiske opfattelse af islam.

Mette Frederiksens personlige gode ven, den konservative kansler Sebastian Kurz, der øvrigt er sigtet for magtmisbrug og medvirken til korruption i den berømte Ibiza-sag, i kritiserer regelmæssigt "politisk islam".

Og siden november er antallet af verbale og fysiske angreb på muslimer i det centraleuropæiske land steget, ifølge organisationen, der registrerer sådanne angreb.

I 2020 registrerede det 1.402 verbale og fysiske angreb på muslimer, en stigning på 33 procent om året.

Og nu har den østrigske regering altså udarbejdet et interaktive kort over mere end 600 moskeer og organisationer, deres adresser, samt navnene på ledere og deres eventuelle forbindelser til udlandet.

Det vil kun medvirke til at ”fodre den åbenlyse racisme, der støt stiger mod muslimer, der udsættes for høj sikkerhedsrisiko,” beklagede det muslimske råd.

"Det var ikke vores hensigt at tilskynde generel mistillid til muslimer," sagde den højre-konservative integrationsminister, Susanne Raab, tidligere på dagen. "Men vi vil med dette kort afsløre "ideologier", der udfordrer "værdierne i vores liberale demokrati".

Kortet er resultatet af et samarbejde mellem regeringen og Documentation Center for Oversight of Political Islam, der blev grundlagt sidste år af det konservative parti.

Andre partier tager stærk afstand, og mener, at med dette såkaldte "dokumentationscenter" misbruger regeringen igen skatteborgernes penge til eget politisk formål..

Jørgen Tryggestad, Olaf Tehrani og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben Larsen

Jeg er forundret over at en relativ ligegyldig sag mellem to ligeværdige parter kan nå til højesteret. Ytringsretten burde vægtes højt her, uden at blande resten af samfundet ind i om hvor radikal nogen er. Jens Nielsen har en vigtig pointe, om de krav der burde være til magtfulde personer om deres ytringer. Sammenlign her med Trumps serie producerede løgne gennem 4 år og den meget sene udelukkelse fra de sociale medier. Ingen af de to kombattanter er særligt vigtige, men det føler de jo nok selv.
I øvrigt er der jo her på tråden en ekstra fornøjelig diskussion om at være videnskabs-person ! Jeg tror at man i stedet bør diskutere om man benytter sig at den videnskabelige metode eller ej. Selv uddannede forskere kan fra tid til anden træde ved siden af.

jens peter hansen

Nu har jeg ledt på nettet efter Moderate Muslimer. Jeg kan ikke finde dem. Derimod kan jeg finde Kritiske Muslimer, som Khankan har været med til at stifte. Khankan har en akademisk uddannelse. Det har Khader også. På det punkt står de altså lige.
Til Menneskeretsdomstolen råbes der nu. Hvis nu dette personlige opgør mellem to veluddannede muslimer nu heller ikke giver Khankan ret, hvilken ret skal man så appellere til ? Hvad med at stifte fred i stedet for.

Eva Schwanenflügel

Khader er skam ikke muslim længere, han er omvendt til kristendommen.

For ikke længe siden, faktisk lige efter han havde sygemeldt sig med stress i kølvandet på skandalen om afpresningen af kritikerne, plagierede han en tekst præsten Sørine Gotfredsen havde skrevet, for ligesom at cementere fryden derover for offentligheden.

Her tilføjede Khader, at han var
»mere og mere træt af muslimer« og »mere og mere vild med Jesus«.

https://www.berlingske.dk/politik/soendag-formiddag-skrev-naser-khader-e...

jens peter hansen

Jeg beklager at jeg ikke helt er inde i Khaders religiøse forhold. Det forekommer mig dog at han engang stiftede Demokratiske Muslimer.

@ Jens Peter Hansen,

I Danmark, - også i højesteret, dømmes der efter gældende danske love. Og går man omkring 20 år tilbage i tiden, var de danske love stort set på niveau med de internationale konventioner, som Danmark både har underskrevet, og via sit EU-medlemskab er forpligtet til at overholde.

Siden dengang er der foretaget en hel del ændringer af danske love. Og den vigtigste ændring kom, da blasfemi-faragraffen gled ud af lovgivningen for at tilgodese et politisk parti. I mange samfund regnes blasfemi for en strafbar forbrydelse, således var det også Danmark, hvor blasfemi kunne straffes efter Straffelovens § 140. Dette var altså en del af begyndelsen til en række lovændringer, som det konservative folketingsmedlem, Naser Khader, selv også har haft indflydelse på.

Som du ved, eller i hvert fald burde vide, når du udtaler dig om emnet, er Danmark faktisk ganske ofte blevet dømt i den 60 år gamle Europæiske Menneskerettighedsdomstol for helt indlysende forhold, der i øvrigt er tilladt efter dansk lov.. En række andre europæiske lande er enten ikke dømt, eller meget sjældent blevet dømt.

Hvis du gør dig ulejlighed med at studere lovgrundlaget, der ligger til grund for kendelserne i Europæiske Menneskerettighedsdomstol, vil du hurtigt kunne konstatere, at dette er en vindersag for Sherin Khankan.

Ved seneste tabte sag ved domstolen, det var så sent som 14.12.2020, accepterede Danmark dommen, det var den omtalte sag om "umenneskelig og nedværdigende behandling".

Hvis alle, der i Danmark krænkes i henhold til EMRK, men taber deres sag i danske domstole, vil gå til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med sagen, vil det tvinge det til enhver tid politiske flertal til at tilpasse danske love, så de igen er i overensstemmelse med de internationale regler, som Danmark i øvrigt har skrevet under på at ville overhold.

Og derfor syntes jeg, at Sherin Khankan bør gå til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med denne sag.

Carsten Munk, Peter Wulff, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Ja jens peter hansen NK deltog også i arbejdet med opstarten af Kritiske Muslimer, det var vel her omkring han mødte SK og på det tidspunk, hvor hun gav ham en "kurv" .

jens peter hansen

Det er da troligt at de to har mødt hinanden i KM. Og Moderate Muslimer hvor er den organisation ?

Svend Jespersen

Det er lidt paradoksalt, at netop de to skulle ende i en retssag af denne art. Begge har arbejdet ihærdigt på at få muslimer til at indse, at der kræves nogle gevaldige ændringer, kald det en reformation, hvis du vil, hvis islam som tro skal indhente flere århundreders stagnation.

Sherin Khankan og Naser Khader har med hver deres initiativer fået så godt som alle danske muslimer på nakken. Sherin Khankan med Mariam Moskeen og Khader med det hedengangne Demokratiske Muslimer.

Demokratiske Muslimers webside med forklaringer på, hvad de stod for, kan findes via linket herunder:

https://web.archive.org/web/20070703061800/http://www.demokratiskemuslim...

Når man så har læst om Demokratiske Muslimers værdigrundlag, kan man begynde at fundere over, hvad det mon kan være i teksten, som støder muslimer så meget.

jens peter hansen

Blasfemiparagraffen blev afskaffet med EL's stemmer. Soc. var de eneste der stemte imod. Var det EL's hede ønsker der blev opfyldt ?