Telegram

Ydelseskommission anbefaler kontanthjælpsloft skrottet

Det nuværende ydelsessystem er til tider ulogisk og uoverskueligt, siger kommissionsformand.
Ydelseskommissionens formand, Torben Tranæs, kunne mandag fortælle om kommissionens anbefalinger.

Ydelseskommissionens formand, Torben Tranæs, kunne mandag fortælle om kommissionens anbefalinger.

RITZAU SCANPIX

Telegram
31. maj 2021 kl. 10:01

Ydelseskommissionen foreslår et nyt kontanthjælpssystem med to satser og uden kontanthjælpsloft samt 225-timersregel. Det fremgår af kommissionens rapport.

Sidstnævnte regel pålægger kontanthjælpsmodtagere at arbejde mindst 225 timer om året. Hvis ikke, bliver de trukket i deres ydelser.

Rapporten er blevet offentliggjort mandag formiddag.

Kommissionens anbefalede model øger arbejdsudbuddet med 750-950 fuldtidspersoner og sigter mod at løfte 4000-6000 børn ud af lavindkomstgruppen.

Modellens opgave bygger på et optjeningsprincip gældende for alle. Der skal være en grundsats og en forhøjet sats. Der skal desuden være et børnetillæg.

Grundsatsen bør være på 6600 kroner om måneden, og den forhøjede sats bør være på 10.450 kroner. Det afhænger af et krav om beskæftigelse eller uddannelse.

Børnetillægget til begge forældre bør være på 3550 kroner om måneden. Derudover anbefaler kommissionen et fritidstillæg til eksempelvis sportsklubber, foreninger og ferie på 450 kroner om måneden per barn. Dog vil det maksimale beløb være 1800 kroner for en familie.

Det nuværende ydelsessystem i Danmark er blevet for komplekst og svært at overskue. Det siger formand for Ydelseskommissionen Torben Tranæs.

- Det nuværende system er kommet i ubalance i kraft af knopskydninger. Man kan sige, at vi i en eller anden forstand har tabt overblikket over, hvilke resultater der bliver skabt. Både tilsigtede og utilsigtede, siger Tranæs.

Børn har meget uens levestandard som følge af dagens ydelsessystem, mener Tranæs.

- Vi har set eksempler på, at enlige med tre-fire børn får flere penge, end et par med samme antal børn ville få. Det kan ikke forklares, hvorfor der gives færre penge, selv om der er flere i husstanden. Så der er sket nogle knopskydninger, der har nogle utilsigtede effekter.

- Det gør det svært for borgere og sagsbehandlere at gennemskue systemet, siger Tranæs.

Ydelseskommissionen blev nedsat som en del af det såkaldte forståelsespapir mellem S-regeringen og støttepartierne Enhedslisten, De Radikale og SF, som gav Socialdemokratiet regeringsmagten.

Sociale ydelser har været en omdiskuteret sag og genstand for flere slagsmål mellem regeringen og støttepartierne. Efter kommissionens anbefalinger begynder de politiske forhandlinger.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har udtrykt et ønske om et bredt forlig. Altså en aftale, der inkluderer borgerlige partier. Netop det kan blive en yderst stor udfordring at løse.

Hvis Venstre skal være med, vil partiet have sænket integrationsydelsen med 2000 kroner for enlige forsørgere og par. Derudover skal det midlertidige tilskud, hvor børnefamilier på kontanthjælp og integrationsydelse gennemsnitligt får omtrent 1500 kroner ekstra om måneden, fjernes.

Indvandrere bliver samlet set ikke sat ned i ydelse efter skat som følge af kommissionens anbefalinger, siger Tranæs.

- Der er en omfordeling inden for gruppen af indvandrere. Men netto for gruppen er det nogenlunde et rundt nul.

- Jeg så godt en historie i morges om, at ikkevestlige indvandrere vil få mindre som følge af anbefalingerne. Det er simpelthen forkert, siger han.

SF har en afvikling af kontanthjælpsloftet som ultimativt krav. Også De Radikale har truet Socialdemokratiet. Enhedslisten har endda truet med valg, hvis der ikke bliver lavet en aftale, der mindsker ulighed og fattigdom.

/ritzau/

Opdateret 31. maj 2021 kl. 11:05

Carsten Hansen

Forvent ikke revolutioner; men forhåbentlig forbedringer.

Forståelselpapiret er noget ganske andet når det kommer til regeringens ageren.
Her kan den ikke dække sig ind under hvad man lovede i valgkampen.

Eva Schwanenflügel

Det skal gå ud over psykisk syge og enlige, at nogle børn (ikke særlig mange) bliver mindre fattige.

Hurra, hurra.

Mogens Holme, Dennis Tomsen, Estermarie Mandelquist, Rikke Nielsen, Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Pia Nielsen, Torben K L Jensen, Søren Bro, Lise Lotte Rahbek, Kim Houmøller og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Klavs M. Christensen

Et problem forbliver: der er alt for mange i kontanthjælpsystemet som slet ikke skulle være der. Fortløbende aktivering af de ikke aktiverbare er absurd og skadeligt. At fortsat diskriminere ikke-EU indvandrere har måske et flertal i salen, men har det også et flertal i befolkningen?

Mogens Holme, Bjarne Bisgaard Jensen, Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Lise Lotte Rahbek, Gert Romme, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Pia Nielsen

"Enhedslisten har endda truet med valg, hvis der ikke bliver lavet en aftale, der mindsker ulighed og fattigdom."

Hvorledes skal det forstås når præmissen er at der ikke skal tilføres midler til området.

Jeg stemmer ikke længere på partier der peger på socialdemokratiet blot for at blive pisset på. Der sker det samme hver gang og det er kun gået en vej. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om noget som helst væsenligt som der er kommet igennem ved at stemme på Enhedslisten de sidste mange år?

Socialdemokratiet har meldt ud at partiet ikke har som mål at mindske uligheden i samfundet. Hvorfor så pege på dem?

Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek og Niels østergård anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Sygemeldte, der er tilknyttet jobcenteret, oplever at det belaster deres livskvalitet.

67,9% svarer i en ny undersøgelse, at jobcenteret i høj grad eller i nogen grad belaster deres livskvalitet.

Det fører til, at 23% har tanker om, at livet ikke er værd at leve.

Det er Psykiatrifonden, som i samarbejde med SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed har spurgt 1400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene FOA, 3F og Dansk Magisterforening."

Ny undersøgelse: Jobcentre gør sygemeldte mere syge"
https://sind.dk/nyheder/ny-undersogelse-jobcentre-gor-sygemeldte-mere-syge

"Overblik: Sådan har kontanthjælpen udviklet sig"
https://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-saadan-har-kontanthjaelpen-ud...

Estermarie Mandelquist, Birthe Drews, Jesper Frimann Ljungberg, Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Torben K L Jensen, Søren Bro, Ib Christensen, Lise Lotte Rahbek, Martin Rønnow Klarlund og Gustav Alexander anbefalede denne kommentar

At det sociale system er helt uretfærdigt sygt i Danmark, er vel ingen nyhed. Og egentlig burde man skrotte det hele, og begynde på en konstruktiv nytænkning.

For de såkaldte "ansvarlige" politikerne har jo til fulde bevidst, at Danmark altså ikke har råd til de syge, til børnene, til de arbejdsløse, til de ældre - ja man har slet ikke råde til at have en befolkning.

Det eneste Danmark har råd til, det er de enorme subsidier, der gives til landbrug, til fiskeri, til industri, til sommerhusudlejere. - Og selvfølgelig til militæret og Forsvaret Efterretningstjeneste, der sammen med politiet, er politikernes garant for politikernes sikkerhed.

Måske burde regeringen og et flertal i folketinget bryde et par konventioner, og fratage alle borgerne deres statsborgerskab. Man finder nok et sted uden for riget, hvor man kan langtidsparkere dem. Ellers kan Mette Frederiksen nok skaffe plads på et, af Israel, besat område.

Klavs M. Christensen, Mogens Holme, Asiya Andersen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, Søren Bro og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Peter Jensen

Nu skal nøgleordene så igen være incitamenter og arbejdsudbud. Altså nedskæringer og stramninger. Hvis Mette Frederiksen tager dette til sig, kommer hun til at fortsætte direkte i Lars Løkkes fodspor.

Dennis Tomsen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Bisgaard Jensen, Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Gert Romme og Søren Bro anbefalede denne kommentar
Peter Olsen

I dag den 31. maj 2021 er det Mette Frederiksens største regeringskrise, denne dag viser simpelthen for tydeligt, at Mette Frederiksen ikke bør fortsætte som Statsminister. Vælgerne bad om en ny retning ved Folketingsvalget 2019, væk med den neoliberale anti-sociale politik, væk med uligheden og fattigdommen. Mette Frederiksen kommer ikke til at levere. Det har to år bevist og det har flere ministre direkte sagt.

Venstrefløjen tilbydes ved kommende forhandlinger nogle småører, der ikke på nogen måde fjerner fattigdommen med bare procenter. Uligheden fortsætter med at stige, ganske enkelt fordi den er indbygget i systemet, og fordi de sidste tyve års reformer hvert år holder underklassen nede.

De rige økonomer fremlægger skamløst et nyt fattigdomssystem. Reformkommissionen og Ydelseskommissionen er Mette Frederiksens forsøg på at regere sammen med oppositionen og de Radikale, udenom venstrefløjen. MF vil hellere end gerne gå sammen med blå blok og øge uligheden og fattigdommen, men Elleman kræver integrationsydelsen sat ned og tilskud til børnefamilier sløjfet, hvis Venstre skal støtte Socialdemokraternes ønske om at udlændinge skal aktiveres 37 timer om ugen. Med andre ord skal der mere fattigdom til.

Indkomstulighederne bliver større her i landet, men det er en politisk opgave at standse den stigende ulighed og formindske den, men gør regeringen det? I to år har MF undgået at fodlænken fra forståelsespapiret skulle aktiveres. Med Ydelseskommissionens rapport omdannes fodlænken til en kæde med kugle om benet på MF, hvilken hun må slæbe efter sig indtil hun går af.

Både Reformkommissionen og Ydelseskommissionen rammer direkte ind i hjertet af den fortælling som politikerne skaber, angående hvorfor vi skal have fattigdom og sågar børnefattigdom i Danmark. Fattigdom er et politisk valg, niveauet af fattigdom er noget som man vælger i Folketingssalen. Med Ydelseskommissionen har regeringen valgt ikke at tilføre flere penge til underklassen, dvs. at fattigdommen består relativt set, om noget kommer der flere fattige.

Ethvert ulige samfund skaber en ideologi, der retfærdiggør ulighed, ellers kan de formuende ikke sove roligt om natten. Ved fremlæggelsen i dag af Ydelseskommissionen, dukkede der flere ideologiske fortalelser op: "De syge skal ikke være på kontanthjælp", "Kontanthjælpen er en midlertidig ydelse", "De unge med en diagnose kommer sig, arbejde får man det bedre af" etc. Dette fremsagt af en borgmester der får flere millioner hvert år, samt naturligvis hendes børn får også i pose og sæk.

"Rigdom siver ned til de fattige", "Det skal kunne betale sig at arbejde", "Den private ejendom er forsætningen for frihed", "Kommunismen mislykkedes", "Pengene vil gå til millioner af flygtninge som vil strømme hertil", "De rige har fortjent deres rigdom", "Hvis man begynder at omfordele, hvor stopper det så?", "Hele landet bliver fattigere hvis vi øger ydelserne. Alle disse begrundelser for ulighed er skabt for at de højtuddannede kan få deres børn ind på de bedste universiteter, købe politikere og undvige skatter. De sociale nedskæringer de sidste tyve år blev til skattelettelser til toppen.

Det er nemt at fortabe sig i detaljer, men overordnet afspejler de to kommissioner regeringens og politikernes generelle holdning til hvorfor det er vigtigt at der skal være fattigdom i Danmark. Hvorfor hader regeringen underklassen, børnene og de socialt udsatte? Sandheden er at hun bare er kold i røven overfor de mennesker der rammes af fattigdommen. MF's anti-sociale side har vi set ved flere tilfælde, mest berygtet er loven om den forhadte Førtidspension og Flexjobslov. Hendes menneskefjendske side har vi set ved forslaget om interneringslejre i Afrika i lande med berygtede diktatorer. Den yderliggående højreorienterede politik med udvisning af flygtninge til lande i krig og med tortur.

Det er ikke tilfældigt at MF besøger diktatorer verden over. Hun har overtaget Trumps indvandrerpolitik, den er grundlaget for hendes regeringstrategi. Arbejdsgiverne, DI, DA elsker tvangsarbejde, de vælter sig i tilskud fra staten, kontanthjælp til erhvervslivet. Deres ideologi er en facade. Ayn Rand ville brække sig.

Vi får se hvilke politiske partier der stemmer for endnu en lov der er designet til at knække mennesket. Generelt ønsker mennesker at leve, hvis forholdene er til det, men tvang ødelægger livsglæden, ikke mange ønsker at leve under et sadistisk system, hvis de beslutter sig at lukke som en østers, er der intet at gøre ved det. Ti til tolv år i et "midlertidigt" kontantshjælpesystem eller at leve uden indtægter overhovedet, nogle kan overleve det mest utrolige, andre dør. Reformer har altid haft et sadistisk formål, at stresse syge mennesker, fattigdom er ikke med til at helbrede mennesker i en social nedtur.

Mogens Holme, Estermarie Mandelquist, Ruth Sørensen, Asiya Andersen, Pia Nielsen, David Adam, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Der er vel ingen som havde forventet andet end øget ulighed og fattigdomsfortsættelse,
når systemet ikke må tilføres penge.
Ingen medlemmer af ydelseskommissionen er åbenbart opmærksomme på, at ghettoloven og boligmarkedet gør det overordentligt svært at opretholde en sundhedsforsvarlig bolig til regeringens og ydelseskommissionens satser

Jeg har et forslag: Luk beskræftigelses-anstalterne og uddel pengene til den del af befolkningen, som virksomhederne ikke vil ansætte.

Carsten Bjerre, Estermarie Mandelquist, Bjarne Bisgaard Jensen, Pia Nielsen, Inge Lehmann, Dennis Tomsen, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Ditte Jensen

Jeg må indrømme, at jeg er splittet i det her! På den ene side, skal man kunne leve en anstændig tilværelse på kontanthjælp, også som forsørger, indvandrer eller kronisk syg med udgifter til medicin. Hvilket i mange tilfælde er umuligt i dag!
På den anden side blev jeg også voldsomt pikeret, da min raske og friske daværende veninde for knap 12 år siden hellere ville på kontanthjælp i 6 mdr end arbejde fuld tid i Magasin, fordi sidstnævnte betød 200 mindre/md når hun medregnede udgifterne til transport.

Erik Fuglsang, Carsten Bjerre, Asiya Andersen og Jørgen Munksgaard anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Men det Radikale Venstre er glade for udspillet.
Bare som reminder.

Pia Nielsen

Ja det gælder om at spille de fattige ud mod hinanden. Butiksmedhjælpernes ringe lønforhold bliver et argument for at skøre i kontanthjælpen.

https://www.lonstatistik.dk/lonninger.asp?job=Butiksassistent-5518

Carsten Munk, Mogens Holme, Lise Lotte Rahbek, Estermarie Mandelquist, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ja, Pia Nielsen, rigtigt.

Mange i forvejen lavtlønnede kan ikke få fuldtidsarbejde, og så er der også lige det prekære working poor marked med fx Wolt-bude og timelønnede vikarer, der ikke kan få dagpenge, løn under sygdom, sygedagpenge, eller opspare pension.

Barren sættes derefter, der skal efter højrefløjens mening være mindst 4000 kroner til forskel på de mest lavtlønnede og dem udenfor arbejdsmarkedet.

Når de syge er med i arbejdsudbuddet, bliver den strukturelle ledighed større, og derfor kan lønnen presses ned.
Dertil kommer de udenlandske østarbejdere, der ofte får det vi betragter som slaveløn.

Man italesætter det som en konkurrence, hvor alle skal kæmpe om en stadig mindre del af kagen, og hvor flygtninge og arbejdsløse udstilles som dem der nasser, fordi de hellere vil dovne den derhjemme end at 'bidrage til samfundet'.

Sandheden er en helt anden, men syndebukke er nyttige, og tryllekunsten er at få folk til at kigge det forkerte sted hen, alt imens sugerøret tømmer deres lommer.

Mogens Holme, Lise Lotte Rahbek, Estermarie Mandelquist, Bjarne Bisgaard Jensen, Ruth Sørensen, Gert Romme, Inge Lehmann, Asiya Andersen, Ebbe Overbye og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Inge Lehmann

Kontanthjælpen er det minimalt acceptable man skal kunne leve for.

Det er det arbejdsgiverne, skal konkurrere med, for at se hvad de kan slippe afsted med i forringelser af arbejdsmiljø og løn.

Så når det for Ditte Jensens veninde endda kun for 12 år siden bedre kunne betale sig, at være på kontanthjælp end et fuldtidsjob i Magasin, var lønnen for lavt.

Det er altid en overraskelse for folk, at det altså ikke kun gælder, at erhvervslivet skal passe på deres konkurrenceevne, det gælder også arbejdstagerne.

Når 200 kr er forskel nok til, at vælge den lave kontanthjælp, var lønnen skadeligt for hendes konkurrenceevne.

Forestil jer at jeg havde et produkt der koster 300 kr men sælger det for 200 kr, indtil jeg måske kunne sælge det for 300 kr engang. Indtil da ville jeg være på opsparingen. Men der er mange, der har samme produkt. Det logiske resultat er konkurs.

Hvem tror i en arbejdsgiver vil ansætte en lavtlønsmodtager med lappet tøj, dårlig hud og sekvklippet hår eller en person, der tjente nok, til at se ud som den sociale norm kræver.

Men politikerne har jo haft succes, værdien af lønnen generelt er forringet betragtelig siden 50erne og i særdeleshed for lavtlønsområdet siden alle reformerne af kontanthjælpen.