Telegram

Regeringen: Forældres indkomst skal styre gymnasiers optag i byerne

Optag på gymnasiale uddannelser skal være forskelligt i by og på land foreslår regeringen i aftaleudkast.
Telegram
10. juni 2021 kl. 12:51

Ifølge regeringen bør forældrenes indkomst fremover spille en hovedrolle, når elever skal fordeles på de gymnasiale uddannelser i de store byer.

Samtidig skal der sættes et loft på optaget på de største gymnasier i et forsøg på at give trængte gymnasier uden for byerne en bedre chance for at tiltrække flere elever.

Det fremgår af et udkast til en aftale om et nyt system for optag på de gymnasiale uddannelser, som Ritzau er i besiddelse af. Der er tale om et udkast til en aftale, og aftalen kan derfor ende med at se anderledes ud.

Børne- og undervisningsministeriet har indkaldt til et pressemøde klokken 16, hvor netop en sådan aftale skal præsenteres.

Gymnasiale uddannelser omfatter både stx-uddannelser, men også hf-uddannelser, htx-uddannelser og hhx-uddannelser.

I udkastet beskrives, hvordan der skal laves to modeller for, hvordan optag på de gymnasiale uddannelser skal foregå. Den ene model gælder for de gymnasiale uddannelser i de største byer.

Her skal der kigges på forældrenes indkomst, og herefter skal optaget af elever tilpasses en model for hvor mange fra hjem med høj, middel og lav indkomst, hver uddannelse skal have.

Det skal modvirke det, som aftaleparterne beskriver som en skæv social sammensætning på uddannelserne.

Uden for de store byer er modellen en anden. Her er der stadig kigget primært på, hvor let eleverne har ved at komme til diverse gymnasiale uddannelser.

En ændring er dog med i aftaleudkastet. Fremover skal der kigges på transporttid frem for transportafstand.

Til gengæld skal der skrues på andre håndtag for at prøve at skaffe flere elever til de gymnasier uden for de største byer, der kan se frem til et faldende antal elever.

De største gymnasier skal have et strammere loft over, hvor mange elever de kan optage. Derudover skal der laves et minimum for at sikre, at der er nok elever til et bestemt antal hold på de små gymnasier.

Derudover fremgår det af aftaleudkastet, at muligheden for at komme på venteliste afskaffes - om muligt allerede fra næste år.

Dermed kan man ikke starte på et gymnasium, mens man står på venteliste til at kommer over på et andet.

Det skal forhindre, at eksempelvis de mest populære gymnasier løbende dræner de andre gymnasier.

/ritzau/

Opdateret 10. juni 2021 kl. 13:50

Det er en velbevaret hemmelighed, at gymnasiernes popularitet hænger snævert sammen med hvor gode fester, de holder, så måske kan offentlig festarrangører hjælpe de mindst søgte gymnasier?

Alvin Jensen, Rikke Nielsen og jens peter hansen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Det vist en endnu mere velbevaret hemmelighed at populariteten er langt mere afhængig af hvem der deltager i festen...

Jette Steensen, Alvin Jensen, Dan D. Jensen, jens christian jacobsen, Søren Bro, Claus Nielsen, Jacob Nielsen og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar
Dan D. Jensen

Jo ja det er den rigtige retning så en positiv nyhed

Thomas Andersen

Og her gik jeg i den naive tro at for EL og SF var det grundlæggende vigtigt at unges muligheder skulle være så lige som muligt uanset forældrenes pengepung...

Niels K. Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Jesper Frimann Ljungberg og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Alvin Jensen

@Thomas. Det kan vel også bare være at man siger at børn for top1%-familier ikke må udgøre mere end 5% af eleverne. Det fordeler børnene så man sikre at forenderne ikke kan skabe mere arv i ulighed end højest nødvendig.

Jesper Frimann Ljungberg

Det er dybt dybt problematisk det her. Aftalen er noget juks, jeg KAN ikke tro, at de radikale, SF og især enhedslisten ikke har gidet læse de analyser, der ligger til grundlag for aftalen. Nu har jeg lige skimmet den største igennem. Og det er en moppedreng på 330 sider eller så.

Man kan google:
Analyse af elever med udenlandsk herkomst på de gymnasiale uddannelser site:uvm.dk

Basalt handler det her om, at hvis man ikke efter en rimelig useriøs definition, ikke er 'dansk nok' så skal man forskelsbehandles. Vi snakker ikke udenlandske statsborgere her men også danske statsborgere.

At man ønsker også at gøre forskel på folk baseret på deres forældres indkomst, herkomst mv. er dybt problematisk.

Dette er IMHO seriøst på grænsen til at være i strid med grundlovens paragraf 6 og 7.

Det er for at sige det lige ud noget makværk. Og det stinker. Og jeg er dybt dybt skuffet over enhedslisten vil gå med til sådan noget makværk.

Desuden så beskrives algoritmen til at fordele elever ikke men bare som et IT-værktøj. Så må man jo bare opfordre ansøgere til gymnasierne til at bede om individuel sagsbehandling med en begrundelse, som man jo har ret til.

Hvis man virkelig ønsker, at blande kortene kan man gør noget så simpelt, at lave en ordentlig algoritme der vægter afstand, den studerendes ønske om uddannelsessted og studieretning, venskaber (at man prøver at prioritere at studenten har nogen de kender ved studiestart) og så en tilfældigheds faktor.

Dette ville give bedre fordeling og være.. i ånd med grundloven.

Det ... er... blevet .. for meget....

Og de siddende regeringer kørere folketinget rundt i managen... det er patetisk.

Undskyld min lidt rodede kommentar men jeg er simpelt hen chokeret.

// Jesper

Henning Kjær

I dag fordeles eleverne til gymnasierne i de store byer efter ejendomsværdierne i gymnasiernes naturlige optageområder.
Hvis der ikke ændres noget i gymnasiernes optagekriterier, ender vi med områder med meget langt til et gymnasie = endnu mere centralisering.
På en anden hjemmeside har jeg set en liste over grymnasier der om 5-10 år er lukningstruet p.g.a. elevmangel.

Dorte Sørensen

Høre lige i P1-morgen, at de Konservative er meget sure og sige at det er betonkommunisme at ville lave en sådan inddeling , der fratager eleverne deres frie valg.
Jaså - men så har de konservative da selv udført betonkommunisme, da de var med i vedtagelsen af den såkaldte Ghettoloven.

Jesper Frimann Ljungberg, Carsten Munk, Ebbe Overbye og Lars N. Jensen anbefalede denne kommentar