Telegram

Regeringen vil skærpe bøderne for fartglade bilister

Bødetaksten for at overtræde hastighedsgrænserne skal hæves med 20 procent, foreslår regeringen.
Snart kan det blive dyrere at træde lidt for hårdt på speederen. (Arkivfoto)

Snart kan det blive dyrere at træde lidt for hårdt på speederen. (Arkivfoto)

RITZAU SCANPIX

Telegram
25. august 2021 kl. 05:02

Regeringen vil som led i udmøntningen af politiaftalen for 2021-23 fremlægge et lovforslag, der betyder, at taksten for alle fartbøder forhøjes med 20 procent.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) kalder hastighedsovertrædelser "en af de væsentligste årsager til, at der opstår farlige situationer i trafikken", og derfor skal der sættes ind, siger han.

- Det skal være sådan, at bøder har en afskrækkende virkning, siger han og fortæller, at bødetaksterne sidst blev ændret i 2012 og ikke har fulgt med løn- og prisudviklingen frem til nu.

- En af fordelene ved det her er jo selvfølgelig også, at nu kan det virkelig mærkes, frem for hvis man havde hævet bøderne en lille smule år for år, siger han.

Forslaget er sendt i høring og fremsættes i Folketingets åbningsuge - det er i oktober. Såfremt det vedtages, vil de højere bødetakster være gældende fra 1. januar næste år.

Forslaget skal ses i sammenhæng med en større indsats fra regeringens side over for personer, der kører hasarderet i trafikken.

Hos FDM, der er bilejernes organisation, mener chefkonsulent Dennis Lange, at det isoleret set giver mening at hæve bødetaksten.

- Umiddelbart er det på sin vis fornuftigt nok at hæve bødetaksterne, så de så at sige følger med tiden.

- Det skal gerne være sådan, at der er en præventiv effekt i det beløb, man skal betale for at bryde loven, siger Dennis Lange, som dog lufter en bekymring.

FDM er bange for, at fokus med de større bøder nærmere er at finansiere politiaftalen snarere end at sørge for bedre trafiksikkerhed.

- Vi kan måske godt være lidt bekymrede for, hvordan man vælger at italesætte det.

- Forstået på den måde, at det måske bærer en lille smule præg af, at det handler om at finde finansiering til en politiaftale, mere end det nødvendigvis handler om trafiksikkerhed, siger Dennis Lange.

Benny Engelbrecht siger, at der "selvfølgelig er en sammenhæng" mellem tingene.

- Det er klart, at når man øger bødestraffen, vil der også komme nogle flere indtægter. Det går jo så blandt andet til noget af det arbejde, politiet skal lave.

/ritzau/

I stedet for rutinemæssigt at hæve bødernes størrelse - hvad mange fartgale blæser på for det er jo sejt, at få en bøde - så burde man tage andre redskaber i brug. Fx. sortere potentielle fartgale fra allerede under køreprøve.
Det skulle nok være muligt, at designe psykologiske test, der frasorterer de fartgale. Heller ikke alle kan blive pilot eller loko-fører, så hvorfor ikke gå mere radikalt til værks denne gang.
Eller vægtes bilisternes frihed højere end medtrafikanters liv og lemmer.
En anden mulighed er der der ikke længere kan typegodkendes biler her i landet, der kan køre max 130 km/t. Hvorfor gives der tilladelse til at importere biler, der kan køre det dobbelte - så hurtig kan man end ikke længere køre på de fleste tyske motorveje.