Telegram

Også vores drikkevand tjekkes nu for fluorstoffet PFOS

Vandværker tjekker drikkevand for det kræftfremkaldende fluorstof PFOS efter kortlægning af mulig forurening.
Landets vandværker ser med bekymring på sagen om fluorstoffet PFOS, der muligvis har været anvendt på brandøvelsespladser og på industrigrunde landet over. (Arkivfoto).

Landets vandværker ser med bekymring på sagen om fluorstoffet PFOS, der muligvis har været anvendt på brandøvelsespladser og på industrigrunde landet over. (Arkivfoto).

RITZAU SCANPIX

Telegram
17. september 2021 kl. 16:34

Landets vandværker arbejder på højtryk med at tjekke drikkevandet for muligt indhold af det sundhedsskadelige fluorstof PFOS.

Det er meldingen fra direktør Susan Münster fra organisationen Danske Vandværker.

- Vi har ikke det endelige overblik endnu. Lige nu er vi i gang med at få undersøgt, hvor der er problemer, siger hun.

Jagten på PFOS og andre lignende fluorstoffer er gået ind, efter at Danske Regioner og Forsvaret har kortlagt 188 steder i landet, hvor der er eller har været brandøvelsespladser.

Her kan der være brugt brandskum med indhold af det sundhedsskadelige stof.

Men problemet er tilsyneladende langt større.

Fredag har Danske Regioner oplyst, at der på 900 industrigrunde er påvist et eller flere stoffer fra PFAS-gruppen.

Hver tredje af lokaliteterne overskrider indholdet af PFAS-stoffer i grundvandet med en faktor 10.

Der er behov for flere midler til en nærmere undersøgelse og eventuel oprensning, vurderer regionerne på den baggrund.

Vandværkernes direktør ser med stor alvor på sagen.

- Jeg synes, der er grund til at være bekymret. Det er noget, man skal tage rigtig alvorligt, specielt fordi det (PFOS, red.) er identificeret som potentielt kræftfremkaldende.

- Og når man nu kortlægger yderligere 900 grunde, der kan være forurenet med PFAS-stoffer, stiger risikoen jo for, at der kan være drikkevandsområder imellem, siger hun.

Tidligere på sommeren blev barren sænket for, hvor høje værdier af PFAS-stoffer, der må findes i drikkevand.

- Nogle steder finder man det under grænseværdierne, andre steder over grænseværdierne, og nogle steder har man ikke analyseret for det endnu, siger Susan Münster.

De vandværker, der finder værdier over grænseværdierne, har flere muligheder:

- Der, hvor man finder det over grænseværdierne, skal man enten lave en ny boring, få vand fra nabovandværket eller rense vandet. Det er noget, det enkelte vandværk og den pågældende kommune beslutter.

Det er en ressourcekrævende, men bunden opgave, lyder det fra direktøren.

- Vi finder flere og flere stoffer, efterhånden som tiden går. Man er bedre til at måle for indholdsstoffer, og så finder man også mere.

- Hvis der findes uønskede stoffer over grænseværdierne, som ifølge sundhedsmyndighederne er sundhedsskadelige, er vi nødt til at gøre noget.

- Vi kan ikke leve med at have stoffer i drikkevandet, der kan gøre folk syge, siger direktøren.

1784 vandværker er medlemmer af Danske Vandværker.

/ritzau/

Opdateret 17. september 2021 kl. 17:34

Jeg undrer mig over, at disse forureningsmuligheder igen og igen kan komme bag på myndighederne. Og jeg undre mig over at ikke er et samlet offentligt register over alle disse potentielle forgiftningsmuligheder der findes i det danske landskab.

Danmark er trods alt geografisk lille og overskueligt, og alt er jo blevet registreret og godkendt af myndigheder igennem mange år tilbage i tiden. Derfor burde der have været rigtig gode muligheder for at udarbejde et fælles register over potentielle muligheder for forurening.