Telegram

Ny aftale øremærker 11 ugers barsel til begge forældre

Selvstændige undtages fra ny barselsaftale, som sikrer flere rettigheder til soloforældre og regnbuefamilier.
Et bredt flertal er enige om, hvordan EU's orlovsdirektiv skal gennemføres i Danmark. Aftalen indebærer en ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, så mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel. For lønmodtagere vil ni ud af ugerne være øremærket. (Arkivfoto).

Et bredt flertal er enige om, hvordan EU's orlovsdirektiv skal gennemføres i Danmark. Aftalen indebærer en ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, så mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel. For lønmodtagere vil ni ud af ugerne være øremærket. (Arkivfoto).

RITZAU SCANPIX

Telegram
26. oktober 2021 kl. 18:26

Et bredt politisk flertal er enige om at øremærke 11 ugers barsel til begge forældre.

Det fremgår af en ny aftale, som præsenteres tirsdag aften i Beskæftigelsesministeriet.

Konkret betyder det, at fædre får ni ugers øremærket barsel mere end nu.

Ifølge fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister, Mattias Tesfaye (S), styrker aftalen ligestillingen i Danmark.

- Danske fædre kommer nu til at tage mere barsel, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg tror, det bliver godt både for far og mor, men også for børnene, som nogle gange er blevet lidt glemt i den her diskussion.

- Jeg tror, det er til gavn for børnene at gå hjemme med mor og far, eller hvem der nu i en moderne familie har fået et barn, lød det på pressemødet.

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov. Dermed er det samlede antal orlovsuger med barselsdagpenge, som forældre har ret til efter fødslen, uændret.

Med den nye model får hver forælder efter fødslen som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge.

Præcis som i dag er to af ugerne er øremærket og skal holdes i forbindelse med fødslen.

Yderligere 9 af de 24 uger vil så være øremærket og skal afholdes inden for det første år efter barnets fødsel.

De nye regler omfatter kun lønmodtagere. Selvstændige er undtaget. Det samme er ledige og studerende. De kan vælge at overføre op til 22 uger til den anden forælder.

Det fremgår også, at solofædre bliver ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen. Dermed får begge 46 ugers orlov hver.

Samtidig vil soloforældre få mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem.

Desuden får regnbuefamilier mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet.

Forhandlingerne er sket på baggrund af et EU-direktiv fra 2019. Det pålægger alle EU-lande at sikre minimum ni ugers øremærket barsel til begge forældre senest i 2022.

Aftalen bygger på et forslag, som arbejdsmarkedets parter kom med i september. De foreslog at øremærke netop 11 ugers barsel til hver forælder.

Aftalen gælder fra august næste år.

/ritzau/

Opdateret 26. oktober 2021 kl. 21:16

Hvorfor undtage selvstændige?

For 25 år siden ville det være korrekt. Men i nutiden kommer flere og flere i job, der for år siden ville være reelle lønmodtagerjob, som i dag er lønmodtagerjob, der er organiseret som selvstændige.

Tænk blot på en lang række vikarordninger, vareudbringning og så videde. Og der bliver langt flere af dem fremover, for virksomhederne er helt klar til at droppe deres sociale ansvar - løn under sygdom, ferie, pensioner og så videre.

Det er altid svært - grænsende til umuligt at rokke ved aftaler senere hen. Derfor bør det med fra staten.

Frederikke Nielsen

Et vigtigt første skridt for os alle. Så tillykke med det. Er dog enig med Gert Romme ift. de selvstændige. Og hvorfor stoppe ved 11 uger.

Dorte Sørensen

Ja godt at den øremærket barsel blev ligestillet mellem mænd og kvinder.
Gælder der også for de selvstændige - nogen gange så lyder det som om, at det kun er de selvstændige mænd der er undtaget for øremærket barsel og andre steder som om det gælder for både mænd og kvinder.

En ting jeg ikke forstår er at ordningen ikke gælder for ledige og studerende. Det virker da dumt, da de studerende er unge og i den gode fødedygtige aldre samt de ledige kan så få barselspenge i stedet for dagpenge og kontanthjælp samtidig med at de kan få ro til at tage sig af barnet og ikke ustandseligt skal gøre dit og dat.

Frederikke Nielsen

Dorte Sørensen, ja, det er sjovt, at der er en kollektiv forståelse af, at selvstændige da kun kan være mænd. Men ift. den gamle ordning havde mor så 14 ugers øremærket barsel. I den nye ordning kan mor, hvis hun er selvstændig, overføre 9 af de 11 uger til far.