Telegram

OVERBLIK: Storstrømsbroen bliver Danmarks tredje længste

Den nye Storstrømsbro skal erstatte den gamle fra 1937, der ikke vil kunne holde til større trafikmængder.
Den nuværende Storstrømsbro blev i en analyse af Banedanmark vurderet uegnet til at holde til de større trafikmængder, der forventes over broen når Femern Bælt-forbindelsen til Tyskland åbner (Arkivfoto).

Den nuværende Storstrømsbro blev i en analyse af Banedanmark vurderet uegnet til at holde til de større trafikmængder, der forventes over broen når Femern Bælt-forbindelsen til Tyskland åbner (Arkivfoto).

RITZAU SCANPIX

Telegram
19. oktober 2021 kl. 21:16

Byggeriet af den nye Storstrømsbro er i fuld gang. Ved midnatstid natten mellem mandag og tirsdag blev fundamentet til pylonen på den nye Storstrømsbro placeret på havbunden i Storstrømmen.

Broen over Storstrøm har afgørende betydning for den lokale og regionale mobilitet mellem Sjælland og Falster.

Den forventes klar til biltrafik i 2024.

Læs mere om den nye Storstrømsbro her:

* Placering:

Broen skal forbinde Sjælland og Falster via Masnedø, og kommer til at løbe fra Vordingborg på Sydsjælland til Orehoved på Falster.

* Beslutningsproces:

Folketinget vedtog 21. marts 2013 en trafikaftale, der gav grundlag for at sætte gang i arbejdet med at anlægge en ny Storstrømsbro med kombineret vej- og jernbanebro med cykel- og gangsti.

* Baggrund:

Beslutningen om en ny Storstrømsbro kom på baggrund af en analyse foretaget af Banedanmark, der viste, at den nuværende Storstrømsbro ikke vil kunne holde til de større trafikmængder, der forventes over broen, når Femern Bælt-forbindelsen til Tyskland åbner.

Det blev derudover konkluderet, at den nuværende bro er i så dårlig stand, at det vil kræve omfattende vedligeholdelsesarbejde i fremtiden, hvis den skulle bestå.

Broen har en stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbaneforbindelsen mellem København og Tyskland.

Ifølge Vejdirektoratet vil denne jernbaneforbindelse blive styrket markant med etableringen af den nye strækning fra København til Ringsted via Køge og det kommende anlæg af Femern Bælt-forbindelsen.

* Nøgletal:

Længde: Cirka 4 kilometer. Dermed bliver det Danmarks tredjelængste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.

Gennemsejlingshøjde: 26 meter.

Samlet højde: 100 meter over havoverfladen.

Bredde: Cirka 24 meter.

Pris: Cirka 4,1 milliarder kroner.

EU-støtte: 112 millioner kroner.

* Trafik:

Storstrømsbroen får en elektrificeret jernbane i to spor, en tosporet landevej og en gang- og cykelsti.

Broen forventes klar til biltrafik i 2024 og til jernbanetrafik i 2026.

* Femern Bælt-forbindelsen:

Storstrømsbroen skal være med til at sikre vejkapaciteten til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt, der er farvandet mellem Lolland og Nordtyskland.

I 2008 underskrev transportministrene i Danmark og Tyskland en aftale om at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt.

Forbindelsen skal etableres som en sænketunnel og forventes at være færdig i 2029.

/ritzau/