Telegram

Statsrevisorer kritiserer politiet for ufokuseret patruljering

Mere analysebaseret patruljering og overvågning havde ført til markant flere sigtelser og anmeldelser.
Mere målrettet politipatruljering, som en flerårsaftale fra Folketinget krævede, ville have ført til flere sigtelser, konkluderer Statsrevisorerne i rapport. Altså har Justitsministeriet svigtet sin opgave, hedder det i rapporten.

Mere målrettet politipatruljering, som en flerårsaftale fra Folketinget krævede, ville have ført til flere sigtelser, konkluderer Statsrevisorerne i rapport. Altså har Justitsministeriet svigtet sin opgave, hedder det i rapporten.

RITZAU SCANPIX

Telegram
15. oktober 2021 kl. 14:08

Politiet har ikke i tilstrækkelig grad stillet skarpt på gadekriminaliteten, lyder en kritik fra Statsrevisorerne, som peger på ineffektiv overvågning og ufokuseret patruljering.

I kritikken, der er udtalt på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen, får Justitsministeriet kritik for ikke at have sikret, at Folketingets flerårsaftale for politiet 2016-20 er blevet efterlevet.

Af aftalen "Et styrket politi. Et tryggere Danmark" fremgår, at politiet skal "optimere beredskabets arbejde" gennem bedre planlægning og styring af ressourcerne.

- Mere analysebaseret patruljering samt nye it-redskaber, som kan flytte sagsbehandling ud på gerningsstedet, hedder det i aftalen.

Men det er ikke sket. Effekten af ressourcerne kunne ifølge Statsrevisorerne være mere end fordoblet. Det svarer til 389 sigtelser årligt.

Desuden har politiets opsætning af overvågningskameraer været for ufokuseret. For mange kameraer er sat op på steder, hvor der i forvejen var få anmeldelser.

Der er ikke foretaget systematiske analyser af kriminalitetsniveauet, før kameraerne er blevet sat op.

Der blev heller ikke skabt overblik over, hvor politiet allerede havde opsat kameraer, da ikke alle kameraer var registreret i politiets register Polcam.

Det gælder 14 procent af de opsatte kameraer, at de er placeret på steder, hvor der over en periode på halvandet år havde været færre end ti anmeldelser, mens der andre steder uden kameraer var væsentlig mere gadekriminalitet.

Havde politiet udvalgt stederne på baggrund af et bredere vidensgrundlag og analysearbejde, kunne effekten af kameraerne været optimeret.

Rapporten vurderer, at det havde øget antallet af anmeldelser med knap 10.000 på halvandet år.

Statsrevisorerne kan udtale forskellige grader af kritik. Kritikken i dette tilfælde er "middel". Der er to niveauer over og to under.

/ritzau/