Telegram

Rapport kritiserer manglende korruptionsregler i Folketinget

I Danmark er det et tillidshverv at være valgt til Folketinget, siger Folketingets formand om kritik.
Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), oplyser, at kritikken fra Greco er velkendt for Folketinget. Og at Folketinget deler Grecos ønske om at skabe åbenhed og forhindre korruption og magtmisbrug. (Arkiv).

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), oplyser, at kritikken fra Greco er velkendt for Folketinget. Og at Folketinget deler Grecos ønske om at skabe åbenhed og forhindre korruption og magtmisbrug. (Arkiv).

RITZAU SCANPIX

Telegram
25. november 2021 kl. 10:07

Danmark mangler fortsat at indføre tilstrækkelige tiltag for at forhindre korruption blandt danske politikere.

Det konkluderer Greco i en rapport torsdag. Greco er Europarådets mellemstatslige samarbejde til bekæmpelse af korruption.

Organet har ad flere omgange kritiseret, at Folketinget ikke har indført de nødvendige tiltag. Og kritikken går altså igen i en ny rapport.

- Greco beklager, at der ikke er kommet nogen nye tiltag fra det danske Folketing for at indføre anbefalinger angående medlemmer af parlamentet, hedder det.

Rapporten konkluderer intet om, hvorvidt der er korruption i Danmark. Formålet er alene - så vidt som muligt - at forhindre, at der kan opstå korruption.

I 2014 kom Greco med en rapport, hvor Danmark på seks områder blev opfordret til at stramme op. Indtil videre er det blevet gjort på to områder, som omfatter dommere og anklagere.

Men der er ikke gjort tilstrækkelige fremskridt på nogen af de områder, som handler om at forhindre korruption hos politikere.

For eksempel efterspørger Greco et system, som gør det nemmere at se, hvilke økonomiske interesser de folkevalgte politikere har.

Derudover efterlyser organet et etisk regelsæt for folketingsmedlemmer. Der mangler fortsat en beskrivelse med praktisk vejledning, forklaring og uddannelse i forhold til etik, lyder det.

Ifølge Greco henviser Folketinget til breve fra 2015 og 2019, hvor nyvalgte bliver bedt om at have fokus på god etisk opførsel. Det handler for eksempel om anbefalinger i forhold til modtagelse af gaver.

Men der mangler et decideret regelsæt, lyder kritikken. De manglende fremskridt er "skuffende og i stor kontrast til andre Greco-lande", skriver Greco.

Greco konkluderer, at Danmarks indsats er "utilfredsstillende".

Formelt betyder det, at Danmark igen får stemplet "noncompliance". Det kan oversættes til, at man ikke lever op til reglerne.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), oplyser, at kritikken fra Greco er velkendt for Folketinget. Og at Folketinget deler Grecos ønske om at skabe åbenhed og forhindre korruption og magtmisbrug.

- Folketinget har flere gange gjort rede for vores initiativer og den danske tradition. For det første vil det være problematisk i forhold til Grundloven at fastsætte regler for, hvordan folketingsmedlemmer skal udøve deres hverv.

- For det andet har vi i Danmark en politisk tradition, hvor det er et tillidshverv at være valgt til Folketinget. Hos os står man til ansvar over for vælgerne. Og endelig er en fri og uafhængig presse bedst til at holde øje med eventuelle interessekonflikter, siger han i en skriftlig kommentar.

Greco beder Danmark om at indberette, hvordan det går med at følge anbefalingerne hurtigst muligt.

Indberetningen skal senest være Greco i hænde 30. september 2022.

/ritzau/