Telegram

Gratis database med domme er klar efter forsinkelse

En database med domme fra retssystemet lanceres nu efter flere forsinkelser. Domme tilføjes løbende.
Både nogle afgørelser fra straffesager og civile sager vil kunne findes i den nye domsdatabase, som er lanceret torsdag. Den vil gradvist blive opbygget med flere domme. Ikke alle domme vil være en del af databasen. (Arkivfoto)

Både nogle afgørelser fra straffesager og civile sager vil kunne findes i den nye domsdatabase, som er lanceret torsdag. Den vil gradvist blive opbygget med flere domme. Ikke alle domme vil være en del af databasen. (Arkivfoto)

RITZAU SCANPIX

Telegram
6. januar 2022 kl. 12:02

Fremover bliver det lettere for advokater, studerende, journalister og andre interesserede at få indblik i domme i retssystemet.

For torsdag har Danmarks Domstole lanceret sin nye domsdatabase. Udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen Merethe Eckhardt håber, at alle vil få glæde af databasen.

- Dem, der vil få størst glæde af den, er nok den almindelige dansker, der gerne vil følge med i afsagte domme af offentlig interesse.

- Med tiden kommer der mange domme i den, og med tiden vil mange flere få glæde af den - også professionelt, siger hun.

Hun nævner, at man vil kunne bruge databasen til at lede efter konkrete tidligere domme om en sagstype eller sagsemne, man har interesse i. Ifølge udviklingsdirektøren vil forskere med tiden også kunne finde masser af materiale i databasen.

Til at begynde med er der lagt lidt over 100 domme ind i databasen, så man skal altså ikke forvente at kunne finde mange gamle domme. Men der vil løbende blive tilføjet sager, som er afgjort efter lanceringen af databasen.

- De kommer naturligvis efter en indkøringsfase, så vil vi få en drift op at køre, og så vil der med tiden være stadig større udbytte af den, siger Merethe Eckhardt.

Domstolsstyrelsen vil i begyndelsen have fokus på at få afgørelser fra de overordnede retter - Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten - med. Efterhånden vil databasen også have flere og flere domme fra byretterne.

Databasen har været længe undervejs. Oprindeligt skulle den have været klar i slutningen af 2016.

- Det skyldes blandt andet, at de digitale systemer nogle gange er svære at få til at hænge sammen. Domsdatabasen skal arbejde sammen med vores civilsystem. Og vores civilsystem blev forsinket. Derfor blev databasen selvfølgelig også forsinket, siger Merethe Eckhardt.

Man har også skiftet leverandør undervejs, hvilket har forsinket processen. I 2019 fik Netcompany opgaven med at stå for databasen, efter at Domstolsstyrelsen havde valgt at udtræde af en kontrakt med firmaet Schultz.

Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede. Det omfatter som udgangspunkt alle personnavne, så man ikke kan se navne på dømte.

Dog vil navne på eksempelvis advokater og dommere i de overordnede retter være synlige. Desuden pseudonymiseres indirekte personhenførbare oplysninger.

I dag koster det 150 kroner at få aktindsigt i en dom, men databasen bliver gratis at bruge.

I forvejen har Højesteret og Sø- og Handelsretten deres egne afgørelsesdatabaser. De vil fortsætte uændret.

/ritzau/