Telegram

Ny lov øremærker 11 ugers barsel til begge forældre

Fædre får fremover øremærket ni ugers barsel mere end nu, som går tabt, hvis de ikke holdes.
Telegram
3. marts 2022 kl. 12:50

Et bredt flertal i Folketinget har torsdag vedtaget en lov, som øremærker 11 ugers barsel til begge forældre.

Konkret betyder det, at fædre til august får ni ugers øremærket barsel mere end nu. De kan ikke overdrages og går tabt, hvis ikke vedkommende holder dem.

- Det er en meget positiv dag for børn i Danmark, nu hvor forældreorloven bliver fordelt mere ligeligt mellem forældrene. Det kommer mor, far og i særlig høj grad børnene til gavn, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

For forældre, som får børn før 2. august, gælder de nuværende regler. Efter den dato gælder de nye regler.

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov. Dermed er det samlede antal orlovsuger med barselsdagpenge, som forældre har ret til efter fødslen, uændret.

Med den nye model får hver forælder efter fødslen som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge.

Præcis som i dag er to af ugerne er øremærket og skal holdes i forbindelse med fødslen.

Yderligere 9 af de 24 uger vil så være øremærket og skal afholdes inden for det første år efter barnets fødsel.

Ministeren forventer, at flere fædre vil tage mere barsel, når det er øremærket.

- Mænd vil blive tættere knyttet til barnet, og får bedre mulighed for at opleve barnets første par år i den store nye verden. Kvinder kommer til at se en større ligestilling på arbejdsmarkedet.

- Og vigtigst af alt, så får børnene en større mulighed for at få en tæt tilknytning til både mor og far tidligt i deres liv, siger Peter Hummelgaard.

De nye regler omfatter kun lønmodtagere. Selvstændige er undtaget. Det samme er ledige og studerende. De kan vælge at overføre op til 22 uger til den anden forælder.

Solofædre bliver ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen. Dermed får begge 46 ugers orlov hver.

Samtidig vil soloforældre få mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem.

Desuden får regnbuefamilier mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

Loven er vedtaget på baggrund af et EU-direktiv fra 2019. Det pålægger alle EU-lande at sikre minimum ni ugers øremærket barsel til begge forældre senest i 2022.

/ritzau/