Telegram

Miljøminister: Vi kan ikke nægte import af norsk spildevand

Kammeradvokaten har ifølge miljøministeren ændret holdning til, om norsk spildevand er bortskaffelse.
- I den konkrete sag er det altså ikke muligt at nægte import af spildevandet - med de nuværende regler, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) på åbent samråd om norsk spildevand, der renses syd for Skælskør.

- I den konkrete sag er det altså ikke muligt at nægte import af spildevandet - med de nuværende regler, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) på åbent samråd om norsk spildevand, der renses syd for Skælskør.

RITZAU SCANPIX

Telegram
8. februar 2023 kl. 14:13

Loven forhindrer ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S), at man stopper import af miljøfarligt norsk spildevand til renseanlægget RGS Nordic syd for Skælskør.

På et åbent samråd i Folketinget siger ministeren, at vurderingen er, at Miljøstyrelsen ikke kan forhindre, at RGS Nordic behandler spildevandet og pumper det ud i Agersø Sund, hvor det forurener.

- I den konkrete sag er det altså ikke muligt at nægte import af spildevandet - med de nuværende regler, siger Heunicke.

Miljøministeren vil se på, siger han, hvordan reglerne kan ændres. Han vil tage sagen op med EU's miljøkommissær, Virginijus Sinkevicius, i denne uge.

Sagens kerne er, hvorvidt det kemikalieholdige vand, som trods rensning forurener sundet ud for Skælskør, kan kategoriseres som bortskaffelse eller som nyttiggørelse.

Med nyttiggørelse menes, at noget af spildevandet kan genanvendes. Og selv om der i den konkrete sag kun genanvendes ganske få procent af spildevandet, så er det nyttiggørelse.

Det er ifølge ministeren underordnet, hvor stor andelen af genanvendelse er.

- Miljøstyrelsen finder ikke grundlag for at ændre i vurderingen af, at der er tale om import til nyttiggørelse, siger Heunicke.

Kammeradvokaten er ifølge DR i notater fra september 2021 og februar 2022 nået frem til, at der er tale om bortskaffelse.

Men Miljøstyrelsen har ifølge ministeren haft et møde med Kammeradvokaten 18. januar, og tilsyneladende skal Kammeradvokaten have ændret holdning. I hvert fald siger Heunicke:

- Efter det møde kan jeg ikke konkludere, at der er en diskrepans (uoverensstemmelse, red.).

I begyndelsen af januar 2023 besluttede Slagelse Kommune, hvor renseanlægget ligger, at udskyde miljøgodkendelsen.

Indtil der er taget en endelig beslutning angående fornyelsen af miljøgodkendelsen, kan RGS Nordic fortsætte som hidtil med at rense - og udlede - spildevandet.

Magnus Heunickes svar tilfredsstiller ikke en af samrådsspørgerne, som er Alternativets miljøordfører, Torsten Gejl.

- Jeg synes, det tyder på, at det møde mellem Miljøstyrelsen og Kammeradvokaten må have været verdens mærkeligste møde.

- Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke også ville kunne have brugt det her til at sige, at "vi har ryggen fri i forhold til at forbyde det". Det kan jeg simpelthen ikke fatte, siger han.

Både borgere i lokalområdet og organisationer, for eksempel miljøorganisationer, har mulighed for at klage i sagen.

Torsten Gejl mener, at det er godt at forfølge spor i både EU-regi og retligt regi, "men det tager årevis", siger han.

- Og hvert eneste minut løber der forurenet spildevand ud fra Stigsnæs (en halvø ved Agersø Sund, red.).

- Det, vi skal gøre, er at finde en dansk måde at få det her stoppet, sat på pause, lavet timeout, whatever. Fordi Agersø Sund er smadret, og det bliver dårligere dag for dag, siger han.

/ritzau/

Opdateret 8. februar 2023 kl. 15:06