Telegram

Naturfredningsforening vil skærpe miljølovgivning efter udledning

Danmarks Naturfredningsforening vil have, at miljølovgivningen afspejler, at havets tilstand skal forbedres.
Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, vil have ændret lovgivningen, så oliespildevand fra Norge ikke bliver lukket ud i dansk hav. (Arkivfoto).

Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, vil have ændret lovgivningen, så oliespildevand fra Norge ikke bliver lukket ud i dansk hav. (Arkivfoto).

RITZAU SCANPIX

Telegram
8. februar 2023 kl. 16:40

Det er uacceptabelt, at oliespildevand fra Norge bliver lukket ud i dansk hav. Og hvis miljølovgivningen ikke kan bremse det, bør lovgivningen laves om.

Sådan er holdningen hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) i sagen om det spildevand, som virksomheden RGS Nordic i årevis har udledt i Agersø Sund sydvest for Skælskør.

- Hvis den danske miljølovgivning ikke kan bremse en forurening, der er så åbenlys urimelig, så skal lovgivningen laves om, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident for DN, i en skriftlig kommentar.

- Vi skal da ikke lukke tungmetaller og tjærestoffer over grænseværdierne fra den norske olieindustri ud i vores hav, der i forvejen er stærkt belastet, siger hun.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) var onsdag i åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget.

- I den konkrete sag er det altså ikke muligt at nægte import af spildevandet - med de nuværende regler, sagde miljøministeren.

Magnus Heunicke sagde også under samrådet, at han vil se på, hvordan reglerne kan ændres. Han vil tage sagen op med EU's miljøkommissær, Virginijus Sinkevicius, senere i denne uge.

Maria Reumert Gjerding er tilfreds med, at ministeren vil se på reglerne.

- Vi skal have stoppet udledningen af evighedskemikalier i havet.

- Miljølovgivningen skal afspejle, at det danske hav i forvejen er stærkt belastet af kemiske stoffer, og at vi ifølge EU-lovgivningen skal sørge for at forbedre den kemiske tilstand her.

- Det gør vi ikke ved at forurene vores indre danske farvande med olieaffald fra Norge, siger DN-præsidenten.

Sagens kerne er, hvorvidt det kemikalieholdige vand, som trods rensning forurener sundet ud for Skælskør, kan kategoriseres som bortskaffelse eller som nyttiggørelse.

Med nyttiggørelse menes, at noget af spildevandet kan genanvendes. Og selv om der i den konkrete sag kun genanvendes ganske få procent af spildevandet, er det nyttiggørelse.

I begyndelsen af januar i år besluttede Slagelse Kommune, hvor renseanlægget ligger, at udskyde miljøgodkendelsen.

Indtil der er truffet en endelig beslutning om fornyelsen af miljøgodkendelsen, kan RGS Nordic fortsætte som hidtil med at rense - og udlede - spildevandet.

DN meddelte allerede i januar, at organisationen vil klage, hvis Slagelse Kommune beslutter at forny miljøgodkendelsen.

/ritzau/