Telegram

OVERBLIK: Staten har haft fingre i forfatters dagbøger i 40 år

Østre Landsret er i færd med at behandle Arne Herløv Petersens principielle sag mod PET og Rigsarkivet.
I 1981 kopierede PET forfatteren Arne Herløv Petersens dagbøger, som blev beslaglagt i en spionagesag. Der blev aldrig rejst tiltale i sagen, og dagbøgerne blev leveret tilbage. Men kopierne beholdt PET.

I 1981 kopierede PET forfatteren Arne Herløv Petersens dagbøger, som blev beslaglagt i en spionagesag. Der blev aldrig rejst tiltale i sagen, og dagbøgerne blev leveret tilbage. Men kopierne beholdt PET.

RITZAU SCANPIX

Telegram
2. juni 2023 kl. 13:10

I mere end 40 år har PET opbevaret kopier af forfatter Arne Herløv Petersens dagbøger.

Fredag har Østre Landsret efter mere end ti års tovtrækkeri mellem Herløv Petersen og forskellige myndigheder i bestræbelserne på at få kopierne udleveret indledt en retssag om spørgsmålet.

* Forfatteren blev i november 1981 i hjemmet i Tryggelev på Langeland anholdt og sigtet efter den milde paragraf om spionage i straffeloven.

* Han havde hjulpet Sovjetunionen på ulovlig vis, lød påstanden. Han var påvirkningsagent, og KGB kaldte ham "Palle". Han nægtede sig skyldig.

* Den lokale byret i Rudkøbing og senere landsretten godkendte beslaglæggelse af dagbøgerne.

* I 1982 besluttede Justitsministeriet ikke at rejse en straffesag. Senere blev dagbøgerne udleveret igen. Men PET beholdt en kopi.

* I 2009 afgav PET-kommissionen beretning. Historikere havde haft adgang til dagbøgerne.

* I 2010 gav PET forfatteren delvis aktindsigt. Det blev afsløret, at PET havde besluttet at give en kopi af dagbøgerne til Statens Arkiver.

* Forfatteren klagede i 2011 til Justitsministeriet over, at PET havde givet forskere fra PET-kommissionen, Koldkrigscentret og Diis adgang til dagbøgerne.

* Folketingets Ombudsmand afviste i 2017 at kritisere myndighederne.

* Arne Herløv Petersen stævnede i 2019 med Dansk Forfatterforening i ryggen PET og Rigsarkivet.

* Kravet er, at PET og Rigsarkivet dømmes til at destruere og slette alle fysiske eller digitale kopier af dagbøgerne. Respekten for privatlivet og ophavsretten er krænket, lyder argumentet.

* Østre Landsret har fået sagen henvist fra Københavns Byret, fordi den er principiel. Ved en eventuel anke vil sagen dermed automatisk kommer for Højesteret.

/ritzau/