5 år efter Lehman - har vi lært noget?

5 år er der gået siden den amerikanske bank Lehman Brothers krakkede og sendte chokbølger gennem det finansielle system. I Danmark har krisen fået sit foreløbige eftermæle, da det regeringsnedsatte finanskriseudvalg for nylig præsenterede sin rapport om årsagerne til krisens omfang i Danmark.

5 år er der gået siden den amerikanske bank Lehman Brothers krakkede og sendte chokbølger gennem det finansielle system. Krakket står tilbage som det definerende øjeblik, der kastede verden ud i en krise, vi stadig mærker.

I Danmark har krisen fået sit foreløbige eftermæle, da det regeringsnedsatte finanskriseudvalg for nylig præsenterede sin rapport om årsagerne til krisens omfang i Danmark. Hvor krisen i USA skyldtes tvivlsom spekulering og fantasifulde finansielle produkter, er det især boligboblen, der har tynget Danmark mere end andre lande i vejen ud af krisen.

Siden krakket for fem år siden er flere banker lukket, mens andre er opkøbt. Vi har nu færre, men større banker. Spørgsmålet er om "too big too fail" nu nærmere er en strategi for bankerne, og om vi har indbygget nye kontrolmekanismer i systemet, der skal forhindre en ny, global økonomisk krise.

12 artikler i denne journal. Seneste 23. september 2013. Første 6. september 2013.