Asylsystemet, der er i stykker

Verden oplever i disse måneder en flygtningekrise af historiske dimensioner, men svaret fra det internationale samfund er utilstrækkeligt. Mens nærområderne til verdens brændpunkter er ved at knække sammen under presset, sætter EU alle midler ind på at holde flygtninge ude af de europæiske landes territorium, hvor de ville have krav på at få deres sag behandlet efter konventionerne

Verden oplever i disse måneder en flygtningekrise af historiske dimensioner, men svaret fra det internationale samfund er utilstrækkeligt.

Mens nærområderne til verdens brændpunkter er ved at knække sammen, sætter EU alle midler ind på at holde flygtninge ude af europæisk territorium, og internt i EU strides landene om at fordele de flygtninge, der ved hjælp af menneskesmuglere lykkedes med at slippe igennem de europæiske forskansninger.

I denne artikelserie afdækker Information systemets kollaps og afsøger mulige løsninger.

47 artikler i denne journal. Seneste 5. januar 2016. Første 1. september 2015.