Au pair: Kulturel udveksling eller blot billig arbejdskraft?

Au pair: Kulturel udveksling eller blot billig arbejdskraft?

Regeringen lancerer fredag et nyt lovforslag, der skal sikre  au pair-personer bedre vilkår under opholdet. Forslaget omfatter bl.a. skærpede regler om arbejdstid, fridage og kompensation, og lovpakken skal således være med til at forhindre at au pair-ordningen misbruges som billig arbejdskraft i danske hjem.

Information har i en årrække dækket au pair-personers forhold i Danmark.

»Mange filippinere arbejder i Mellemøsten, og hvis man sammenligner med Skandinavien, hvor lighed vægtes højt, er det her et paradis. I Mellemøsten er det slaveri, folk arbejder 12-18 timer om dagen. I Danmark står der fem timer i kontrakten, og det betyder stor frihed. Her er ikke noget fysisk misbrug, og det hele lyder vidunderligt. I hvert fald når man læser programmet,« fortalte den 22-årige fillipinske au pair Vanessa Faith Agreda til Information tilbage i 2012.

Læs om au pair pigernes liv, skæbne og fremtid her i journalen.

18 artikler i denne journal. Seneste 30. maj 2014. Første 26. marts 2009.