COP21: Vejen til en Paris-aftale på klimatopmødet

klimatopmøde cop21 paris

Klimatopmødet COP21 i Paris er sidste chance for at få en global klimaaftale. Information er med frem til mødet lukker og slukker den 11. december.

Skal det lykkes verdens ledere at blive enige om en klimaaftale, hvor alle lande forpligter sig til at bidrage, er Paris sidste mulighed. Fra mødets start har hersket en forsigtig optimisme, der især skyldes, at størstedelen af de 195 deltagende lande forud for klimamødet har indsendt nationale klimahandlingsplaner. 

De fleste frygter dog, at en Paris-aftale vil blive for svag til at holde klodens temperaturstigninger under de to grader celsius, som FN´s klimapanel, IPCC, anbefaler som absolut smertegrænse. 

Information følger udviklingen i forhandlingerne i Paris.

82 artikler i denne journal. Seneste 18. januar 2016. Første 19. november 2015.