Har Danmark ignoreret Børnekonventionen i årevis?

Siden Information i oktober 2013 beskrev, hvordan hensynet til barnets tarv ikke havde været inddraget i en sag om udvisning af en hiv-ramt ugandisk mor og hendes to børn, har Justitsministeriet i al hemmelighed i flere omgange ændret praksis i sager om humanitær opholdstilladelse og forlængelse af humanitær opholdstilladelse. Det stiller spørgsmålet, om de danske myndigheder i en årrække ikke har levet op til Børnekonventionen

Danske myndigheder er som følge af FN's Børnekonvention forpligtet til at sætte hensynet til barnets tarv forrest i alle afgørelser vedrørende barnet.

Men siden Information i oktober 2013 beskrev, hvordan hensynet til barnets tarv ikke havde været inddraget i en sag om udvisning af en hiv-ramt ugandisk mor og hendes to børn, har Justitsministeriet i al hemmelighed i flere omgange ændret praksis i sager om humanitær opholdstilladelse og forlængelse af humanitær opholdstilladelse til børnefamilier, der står til udvisning.

Trods undersøgelser, samråd og adskillige folketingsspørgsmål er det store og fortsat ubesvarede spørgsmål, om danske myndigheder i en årrække ikke har levet op til Børnekonventionen.

24 artikler i denne journal. Seneste 24. juni 2014. Første 30. september 2013.