Dragsdahl vs Jensen: Opgøret om fortiden

I 2010 kostede det koldkrigshistorikeren Bent Jensen en dom for injurier, efter han var blevet stævnet af journalisten Jørgen Dragsdahl, som han havde kaldt påvirkningsagent for KGB. Sagen blev anket og er endt Østre Landsret, der idag har vurderet, at Jørgen Dragsdahls NATO-kritiske journalistik i slutningen af 70'erne var plantet af KGB.

Fem år efter at han gik i gang, satte historikeren Bent Jensen som leder af Center for Koldkrigsforskning for nylig punktum i sin endnu ikke udgivne bog om de indre og ydre trusler mod Danmark under Den Kolde Krig.

Bent Jensens arbejde og udtalelser førte dog allerede i 2008 til en stævning fra Informations tidligere journalist Jørgen Dragsdahl for injurier, efter at denne var blevet omtalt som agent for KGB. En beskyldning, der i 2010 kostede Bent Jensen en dom ved retten i Svendborg. Bent Jensen ankede dommen og sagen kører nu i Østre Landsret.

Bent Jensens beskyldninger har sit udgangspunkt i Jørgen Dragsdahls tid som journalist på Information, hvor han i årene 1977-95 var udenrigs- og sikkerhedspolitisk medarbejder.

I fodnoteårene under Den Kolde Krig havde Dragsdahl skrevet en række artikler, hvor han satte kritisk lys på NATO’s 1979-beslutning om at modsvare Sovjets opstilling af mellemdistance atombevæbnede SS-20 raketter i Europa med en tilsvarende opstilling af raketter.

Som et led i sin skribentvirksomhed havde Dragsdahl et omfattende netværk på begge sider af jerntæppet. Bent Jensens beskyldning bygger på en vurdering af, at Dragsdahl ifølge den sovjetiske KGB-afhopper Gordijevskij var påvirkningsagent. Dragsdahl var af den grund i »PET’s søgelys«. Omtalen af Dragsdahl som »agent« står imidlertid for enkelt medarbejderes regning, og var ikke en officiel vurdering, har PET bedyret.

Østre Landsret har afsat 17 retsmøder til sagen. Dommen faldt fredag den 25. oktober, hvor landsretten frikendte Bent Jensen for injurier. Selv om udtalelserne af landsretten blev betegnet som æreskrænkende, så er Bent Jensen frikendt på den baggrund, at han i sin rolle som historiker og med sagens betydning in mente nyder en større ytringsfrihed og dermed var berettiget til at kalde Jørgen Dragsdahl for KGB-agent.

26 artikler i denne journal. Seneste 29. januar 2014. Første 5. juni 2012.