Farvel til fossile investeringer

Tælleren viser, hvor længe verden kan fortsætte den nuværende udvikling i forbruget fossile brændsler som kul, olie og gas, før vi overskrider det CO2-budget, der skal holde de globale temperaturstigninger under 2 grader.

En global bevægelse har taget fart for at afvikle investeringer i fossile brændsler såsom kul, olie og gas. Videnskaben viser, at mindst to tredjedele af alle kendte forekomster af olie, kul og gas skal blive i undergrunden, hvis den globale opvarmning skal holdes under to grader celsius.

I det lys hævder aktivisterne, at investeringer i fortsat udvinding af sort energi er medvirkende til at ødelægge kloden og vores fælles livsgrundlag. Omvendt argumenterer kritikerne af afvikling for, at andre investorer blot vil tage over, hvis man sælger sine sorte investeringer, og det derfor er bedre at søge at påvirke industrien indefra.

Information sætter fokus på kampen for at afvikle investeringer i fossile brændsler.

Twitter hashtag: #divestment

Beregningen bag nedtællingen er lavet af Guardian-journalisten Duncan Clark ud fra BP Statistical Review of World Energy 2014 og Global Carbon Project. Det antages her, at CO2-udslippet fortsat vil stige med 1,8 procent årligt, som det har gjort siden siden midten af 1800-tallet.

14 artikler i denne journal. Seneste 15. maj 2015. Første 12. april 2015.