Under isen ligger et nyt Grønland

Det nye Grønland leder under isen, i klipperne og i jorden efter sin økonomiske fremtid. Men hvor langt kan råstofferne føre Grønland? Og formår det lille samfund at modstå presset fra de magtfulde interesser, der vil tage del i den fest, der kan ligge forude?

Det nye Grønland leder under isen, i klipperne og i jorden efter sin økonomiske fremtid. Firmaer med en omsætning, der langt overstiger Grønlands BNP, er begyndt at bore efter de ressourcer, landet gemmer på.

Den 21. juni 2009 overgik Grønland fra hjemmestyre til selvstyre, og landet har nu selv kontrol med udvindingen af værdifulde råstoffer i undergrunden.Danmark og Grønland deler dog indtægterne efter de første 75 mio. kroner ved, at det danske bloktilskud til Grønland, der er på godt 3,4 mia. kroner, gradvist reduceres til nul.

I december 2012 vedtog Grønlands Landsting den meget omdiskuterede Storskalalov, der giver udenlandske selskaber ret til at ansætte udlændinge i Grønland til udenlandsk eller grønlandsk overenskomst.

Men hvor langt kan råstofferne føre Grønland? Og formår det lille samfund at modstå presset fra de magtfulde interesser, der vil tage del i den fest, der kan ligge forude?

17 artikler i denne journal. Seneste 19. april 2013. Første 22. januar 2013.