Ja eller nej til patentdomstolen?

Vi skal stemme om, hvordan viden skabes, deles og handles i det 21. århundrede. Det er åbenlyst rigtigt, at et patentkontor er smartere og mindre bureaukratisk end 25, men også nej-siden har valide og legitime argumenter, som ikke blot handler om endnu en anledning til at lufte modstanden mod EU

Suverænitetsafgivelse. Det er grunden til, at vi skal stemme den 25. maj, når vi skal afgøre, om Danmark skal tilslutte sig det såkaldte enhedspatent – et emne, der tilsyneladende er så teknisk og uvedkommende, at 47 procent af danskerne ifølge en aktuel undersøgelse er i tvivl om, hvad de skal stemme.

Det handler grundlæggende set om, hvordan vi i en markedsøkonomi værdisætter viden, og hvordan vi skaber incitamenter til at generere og dele viden, og der er to væsentlige spørgsmål på spil:

1) er patenter gode eller dårlige for innovation? Undersøgelser viser at det ikke er givet, at der bliver mere viden, fordi det bliver nemmere at optage patenter 

2) er der risiko for at en decideret patentdomstol udvikler en slags tunnelsyn og mister blikket for samfundets bedste og de fælles retsprincipper?

Læs også om Europaparlamentsvalget på journalen ‘Hvilket Europa vælger vi den 25. maj

Artiklerne i denne journal er støttet af Europa-Nævnet, og hele temaavisen kan downloades her.

34 artikler i denne journal. Seneste 25. maj 2014. Første 30. april 2014.