Offentlighedsloven er en mundkurv til vagthunden

Revideringen af offentlighedsloven har været længe undervejs og under vingerne på flere regeringer. Nu er den omstridte offentlighedslov vedtaget, og dermed vil der fremover komme indskrænkninger af muligheden for at få aktindsigt i ministrenes arbejde

Enhver korrespondance mellem ministerier og styrelser skal fremover unddrages offentlighedens indsigt, hvis blot en minister har – eller vil få – behov for embedsværkets rådgivende bistand. Det skal give politikere og embedsmænd arbejdsro og fortrolighed omkring de politiske processer, har justitsminister Morten Bødskov forklaret om regeringens forslag til en ny offentlighedslov.

Revideringen af offentlighedsloven har været længe undervejs og under vingerne på flere regeringer. Da den foregående regering i 2010 lancerede et bud på en offentlighedslov, der er meget lig den regeringen nu har fremlagt, udtalte Morten Bødskov til Information at han havde svært ved at forestille sig at »offentlighed skulle kunne forringe lovkvaliteten«. Men kritiken fra venstrefløjen er forstummet efter de er kommet i regering, og derfor er der nu det flertal for loven, som Lars Barfoed ikke kunne skaffe i 2011.

Kritikken fra medierne er intens og begrundet i journalistikken. Den nye offentlighedslov kunne nemlig have forhindret afdækningen af Troels Lund Poulsens rolle i skattesagen, og senest har justitsminister Morten Bødskov erkendt, at danskerne ikke have kunnet få indblik i, hvornår regeringen vidste, at langt flere end forventet ville ryge ud af dagpengesystemet. Det er en stor pris at betale for arbejdsro.

68 artikler i denne journal. Seneste 15. januar 2016. Første 3. oktober 2012.