Opdragelse i konkurrencestaten

»Nå, Tykkesen, har du potentiale nok til at fortælle os om Den anden puniske krig? Rejs dig kun, Tykkesen, du smækfede yngling. Luk kun dit vældige gab op, du hvalfisk! Spyt dine ypperlige kundskaber ud. Dølg ikke din viden for os. Vær ikke nærig eller påholdende med din visdom.« Fritz Helmuth i rollen som lektor Blomme udviste et stjerneeksempel på, hvordan man ikke bør varetage børneopdragelse.

Uro og mangel på disciplin ødelægger undervisningen i skolen. Samtidig er 12-tals pigerne udtryk for, at selvdisciplineringen og præstationskravene aldrig har været større.

Unge er i dag mindre glade for livet og mere stressede end tidligere generationer, selvom deres valgfrihed aldrig har været større. De er opdraget til selvansvarlighed, men er det også med til at gøre dem uansvarlige og ude af stand til at håndtere samfundskriser?

Er forældregenerationen over hovedet i stand til at være autoriteter i en foranderlig verden? I en ny serie går Information tæt på tidens nye krav til opdragelse og dannelse.

25 artikler i denne journal. Seneste 7. december 2014. Første 30. oktober 2014.