Sagen om de statsløse

Hvem taler sandt? Ministeren eller embedsmændene? Foreløbig er det ministeren mod embedsmændene. Det er påstand mod påstand

Otte uger efter Information den 11. januar 2011 skrev de første artikler og afdækkede, hvordan unge statsløse, der var født og opvokset i Danmark, ulovligt havde fået afslag på statsborgerskab fra Integrationsministeriet, afskedigede statsminister Lars Løkke Rasmussen den ansvarlige minister Birthe Rønn Hornbech.

Samtidig besluttede VK-regeringen at nedsætte en undersøgelseskommission, der skulle redegøre for det sagens samlede forløb. Kommissionen er langt fremme afhøringerne af topembedsmænd, og tiden er nu kommet til den længe ventede afhøring af Birthe Rønn Hornbech onsdag den 8. maj.

I denne journal finder du dels den løbende dækning af kommissionens afhøringer, dels de vigtigste af de artikler, der i foråret 2011 afdækkede sagen samt en kort tidslinje, der sætter sagen ind i en historisk sammenhæng. Der er også links til portrætter af nogle af de unge statsløse, som i årevis blev snydt for det statsborgerskab, som de havde krav på ifølge to konventioner, FN-konventionen om begrænsning af statsløshed fra 1961 og Børnekonventionen fra 1989.

36 artikler i denne journal. Seneste 20. juni 2013. Første 2. december 2012.