Det svære skolevalg

Det offentlige tilskud til en folkeskole med en ressourcestærk elevsammensætning kan være lavere end tilskuddet til en privatskole med samme slags elever, skriver Cevea. Følg 1. kapitel i vores skoleprojekt "En folkeskole for alle" her

Skolevalget er en moralsk gråzone, hvor det er svært at pege fingre. »Når ressourcestærke forældre vælger folkeskolen fra underminerer det folkeskolens forudsætninger for at bryde den sociale arv og svækker undervisningen,« lyder det fra den ene side af debatten. »Skolevalget er ikke en samfundspligt, men handler om at give vores børn et godt afsæt i livet, der passer til deres forudsætninger og temperament,« lyder det fra den anden.

"En folkeskole for alle": Er folkeskolens tid som fællesskab forbi?  Læs artiklerne fra andet kapitel om den mangfoldige skole og tredje kapitel om folkeskolereformen.

48 artikler i denne journal. Seneste 21. januar 2013. Første 10. oktober 2012.
 • Drop det frie skolevalg

  Det nordjyske folketingsmedlem Orla Hav vil droppe det frie skolevalg og lade børnene gå i den lokale skole. Det vil udjævne de sociale skel, mener han
  Det nordjyske folketingsmedlem Orla Hav vil droppe det frie skolevalg og lade børnene gå i den lokale skole. Det vil udjævne de sociale skel, mener han
 • Cevea: Offentligt tilskudssystem favoriserer privatskoler

  Det offentlige tilskud til en folkeskole med en ressourcestærk elevsammensætning kan være lavere end tilskuddet til en privatskole med samme slags elever. ’Det skriger til himlen,’ mener ekspert. Regeringen er villig til at se på en anden model
  Elever på privatskoler med overvejende ressourcestærke elever får i København større tilskud end tilsvarende folkeskoler, viser en undersøgelse fra Cevea. Her elever på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.
 • Lad os løfte i fællesskab

  Der bør indføres socialt taxameter på privatskoleområdet, så folkeskolen og privatskolerne kan ’løfte sammen’, som De Frie Grundskoler ønsker
 • Curlingforældrenes ABC - retfærdiggør det skolevalg, du allerede har truffet

  Overvejer du at sende dit barn i privatskole? Nager det din politiske bevidsthed? Udfordrer det din selvforståelse som venstreorienteret, at folkeskolen ikke er det naturlige førstevalg? Eller har du for længst parkeret tvivlen, fordi dit barns skolegang ikke skal være et politisk projekt? Find fakta til at understøtte det endelige valg i Informations guide til skolevalget
  Overvejer du at sende dit barn i privatskole? Nager det din politiske bevidsthed? Udfordrer det din selvforståelse som venstreorienteret, at folkeskolen ikke er det naturlige førstevalg? Eller har du for længst parkeret tvivlen, fordi dit barns skolegang ikke skal være et politisk projekt? Find fakta til at understøtte det endelige valg i Informations guide til skolevalget
 • Privatskoler skal være gratis

  Det ville føre til et ramaskrig, hvis privatskolernes vilkår blev indført på andre områder. Ingen ville acceptere, hvis nogle grupper mod en ret beskeden ekstrabetaling kunne få bedre børnepasning, ældrepleje eller hospitalsbehandling i et system, hvor private aktører selv kunne bestemme, hvem der skulle have adgang til hvilke ydelser.
 • Privatskoler klumper sig sammen

  Privatskolerne hævder, at de i gennemsnit har lige så mange ressourcesvage elever som folkeskolen. Bag det gennemsnit gemmer sig en polarisering, hvor privatskolerne enten ingen ressourcesvage elever har, eller også udgør andelen af dem over halvdelen. Det viser en talgennemgang foretaget af Information
  To skolegårde, to meget forskellige elevsammnensætninger: Ovenfor Nord-Vest Privatskole på Tomsgårdsvej i NV og nedenfor skolegården på Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Ndr. Frihavnsgade på Østerbro.
 • Privatskolehetz skader folkeskolen

  Engang var lilleskolerne stedet, hvorfra nye pædagogiske tanker bredte sig til folkeskolen. I dag er de de frelste politikeres prügelknabe. Begrænser vi adgangen risikerer at ødelægge udviklingen og eksperimenterne med pædagogikker i et skolesystem, hvoraf mange gode ideer senere er vandret over i folkeskolen og et blevet allemandseje.
 • Må vi bede om en pose blandede folkeskoler, tak

  Folkeskolen bør ikke betragtes som en købmandsbutik, hvor elever og forældre kan agere forbrugere og med korslagte arme dømme ”dur” eller ”dur ikke”. Hos Brug Folkeskolen kan vi ikke se, at et fuldstændig frit skolevalg fører noget godt med sig
 • Rektor: Jeg er ikke bange for elitebegrebet

  På Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Østerbro kommer kun godt en pct. af eleverne fra ressourcesvage hjem. En verden til forskel fra de 80 pct. på Nord-Vest Privatskole få kilometer derfra. ’Der skal være nogle til at løfte byrderne, tage arbejdet og studere, der skal være nogle, der tager til udlandet og nogle til at eksportere,’ mener rektoren på Østerbro
 • Muslimsk skole: Gør folkeskolerne til medborgerhuse

  På Nord-Vest Privatskole kommer 80 procent af eleverne fra såkladte ressourcesvage hjem. De fleste forældre er indvandrere og taler ikke dansk til hverdag. Det skaber særlige udfordringer, men forældrene er meget engagerede i skolen, fremhæver viceinspektør Hans Jørgen Pedersen
 • Friskoler kan jo ikke importere svage elever

  Københavns børne- og ungeborgmester Anne Vang fremsatte for nylig et forslag om at skære i friskolernes tilskud, på landsplan, må i bedste fald anses som en misforståelse og i værste fald som et ideologisk korstog mod friskolerne, klædt ud som økonomiske argumenter. Det er en direkte hån mod den danske friskoletradition, som i 150 år har været en del af Danmarks dannelses- og uddannelsestilbud.
 • Skoler får en ’tredje vej’

  Organisationen Frie Børnehaver og Fritidshjem bryder nu med fællesskabstanken og en selvejende skole, som skal helhedssikre børn fra vuggestue og hele vejen op igennem skolen. Ekspert kalder forslaget sympatisk og den helt rigtige vej at gå, men hverken børne- og ungeministeren eller KL er begejstrede
 • Privat pasning stortrives

  Lærerforening ønsker et opgør med for meget administration og foreslår selveje. Flere og flere daginstitutioner bliver private netop på grund af færre adminstrationsudgifter og mere forældreengagement
  Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, har ændret mening og lufter nu muligheden for at gøre folkeskolerne selvejende.
 • Hvordan forbedrer vi elevsammensætningen?

  Hvis ikke der er tilslutning til Anne Vangs forslag til en finansieringsreform af privatskolernes tilskud for at øge privatskolernes incitament til at tage et større socialt ansvar, så skylder kritikerne at komme med forslag til, hvordan vi ellers mindsker skævhederne i elevsammensætningen, skriver forældreforeningen Brug Folkeskolen
 • Politianmeldelse slører politisk ansvar for folkeskolen

  I forrige uge blev skolelederen af den odensianske folkeskole Ejerslykkeskolen, Birgitte Sonsby, politianmeldt for at sige »jeg er så skide træt af jer muslimer, som ødelægger undervisningen!« Som forælder til en datter på skolen er jeg frustreret over, at medierne i deres sensationshunger løber efter enkelthistorierne, der dækker over, at politikerne neglicerer deres ansvar for folkeskolen
  I forrige uge blev skolelederen af den odensianske folkeskole Ejerslykkeskolen, Birgitte Sonsby, politianmeldt for at sige »jeg er så skide træt af jer muslimer, som ødelægger undervisningen!« Som forælder til en datter på skolen er jeg frustreret over, at medierne i deres sensationshunger løber efter enkelthistorierne, der dækker over, at politikerne neglicerer deres ansvar for folkeskolen
 • Hvorfor valgte vi privatskolen?

  Folkeskolen er en politisk kampplads; friskolen er mere kreativ; vores barn var utilpas i en klasse med alt for mange elever og at lavt fagligt niveau. Tre forældre forklarer deres valg af privatskole
 • Frihed til folkets skole

  Folkeskolens største problem er, at den ikke er folkets, men statens og kommunens. Lærere, forældre og børn kan først få ejerskab over folkeskolen i det øjeblik, politikerne tør afgive magten. Det er her, de frie skoler kan tjene til inspiration
  De engagerede forældre omkring Blågård Skole har fortjent et ejerskab over deres lokale skole, og de dygtige ansatte på skolen har fortjent frihed og ro til at udvikle skolen sammen med eleverne (her er det en 9. klasse) og forældrene. Fordelene ved at lægge skolens fremtid i deres hænder er store, mener dagens kronikør.
 • Derfor er der mange privatskoler i København

  Når nogle københavnske folkeskoler får færre penge pr. elev end de frie grundskoler, er det, fordi kommunens skolepolitik økonomisk udsulter de skoler med flest middelklassebørn. Derved presses de børn over i privatskolen, som kommunen – med Anne Vang (S) i spidsen – så kan drive hetz imod
 • Blågård er det nye Guld(berg)

  Når forældrene står sammen, kan det godt lade sig gøre at gøre skolen attraktiv for kvarteret. Det skete med Guldberg Skole, og det kan også ske for Blågård Skole, men vi skal holde op med at tro, at vi kan aflæse den socioøkonomiske status ud fra elevernes etnicitet, skriver Elsebeth Hagen
  Når forældrene står sammen, kan det godt lade sig gøre at gøre skolen attraktiv for kvarteret. Det skete med Guldberg Skole, og det kan også ske for Blågård Skole, men vi skal holde op med at tro, at vi kan aflæse den socioøkonomiske status ud fra elevernes etnicitet, skriver Elsebeth Hagen
 • 9.b stempler ud af fordommene

  Tosprogede bliver ofte stemplet som ressourcesvage, men man kan simpelthen ikke sætte lighedstegn mellem de to, fortæller klasselærer Krista Clausen om hendes velfungerende elever i 9.b på Blågård Skole
  Tosprogede bliver ofte stemplet som ressourcesvage, men man kan simpelthen ikke sætte lighedstegn mellem de to, fortæller klasselærer Krista Clausen om hendes velfungerende elever i 9.b på Blågård Skole
 • Skolevalg handler ikke om samfundspligt

  Skolestarten er netop overstået og dermed begynder en anden fast tradition, nemlig at politikere og debattører omkring Socialdemokratiet og SF langer ud efter forældre, der ikke vælger den lokale folkeskole.
 • Privatskolerne er ikke problemet

  Privatskoleforældre er belejlige syndebukke, alene fordi de med deres valg af skole udstiller den generelle ghettorisering af samfundet. Det gør det nemt for politikerne at flygte fra deres ansvar.
 • ‘To-sprogede elever er en ressource‘

  Blågård Skoles nye skoleleder Pia Madsen ser kun fremad og vil gøre skolen attraktiv for gadens børn ved at minde forældre om at mangfoldighed og to-sprogede elever er en ressource og ikke en hindring – hverken i undervisning eller i børns dannelse.
  Blågård Skoles nye skoleleder Pia Madsen ser kun fremad og vil gøre skolen attraktiv for gadens børn ved at minde forældre om at mangfoldighed og to-sprogede elever er en ressource og ikke en hindring – hverken i undervisning eller i børns dannelse.
 • Privatskoler besværliggør demokratisk dannelse

  Privatskoler medfører en uhensigtsmæssig opdeling af ressourcestærke og mindre ressourcestærke elever, hvilket hindrer eleverne i at møde samfundets mangfoldighed. Det besværliggør den demokratiske dannelse, hvorfor folkeskolen bør prioriteres på bekostning af privatskolerne.
 • Anne Vangs forslag: Skolepanelets nej-sigere

  162 lærere, forældre, skoleledere, elever har indtil videre meldt sig i Informations Skolepanel for at bidrage med viden og erfaringer til debatten om folkeskolens fremtid. Vi har spurgt dem om deres vurdering af Anne Vangs forslag om at ændre tilskudene til fri- og privatskoler, så de afhænger af antallet af børn fra ressourcesvage hjem. Vi har redigeret, samlet og grupperet et udvalg af nej-sigernes svar herunder
 • Anne Vangs forslag: Skolepanelets ja-sigere

  162 lærere, forældre, skoleledere, elever har indtil videre meldt sig i Informations Skolepanel for at bidrage med viden og erfaringer til debatten om folkeskolens fremtid. Vi har spurgt dem om deres vurdering af Anne Vangs forslag om at ændre tilskudene til fri- og privatskoler, så de afhænger af antallet af børn fra ressourcesvage hjem. Vi har redigeret, samlet og grupperet et udvalg af ja-sigernes svar herunder
 • Alle har større potentiale, end vi tror

  Vi politikere skal forpligte os på at tale positivt om skolen. Til gengæld skal lærerne hæve forventningerne til hver enkelt elev. Og sammen skal vi udvikle et fælles sprog, hvor vi taler om professionel undervisning på en måde, så alle føler sig talt op til.
 • Ny Nordisk Skole står forhåbentlig ikke alene?

  Kraftigt inspireret af tigerspringet i Ontario, Canada, lancerede børne- og Undervisningsministeren på årets Sorø møde i august i år tanken om Ny Nordisk Skole. Lanceringen af projektet var så flot, at ingen huskede ministeren på de meget flotte løfter fra før valget, kun i krogene blev der nævnt de gyldne – og meget håndfaste - løfter fra før valget om blandt to-lærer-ordninger og maksimalt 24 elever i hver klasse. Nu var der sat en ny dagsorden, og løfterne var gået i glemmebogen.
 • Privatskoler er ikke kun et københavnerfænomen

  I Danmarks fire største kommuner er andelen af børn i privatskoler steget støt de seneste ti år, men børne- og undervisnings-ministeren afviser at reducere støtten til skolerne. I landets største bykommuner undrer man sig: Løfter privatskolerne ikke et socialt ansvar, skal de kunne mærke det på pengepungen, lyder det fra Aarhus
  De fleste privatskoler tager ikke nok socialt ansvar, mener blandt andre formanden for børne- og ungeudvalget i Aarhus.
 • Skolepanel: Nej til Vangs ændringer

  Informations Skolepanel er ikke begejstret for borgmester Anne Vangs forslag om at ændre tilskudene til fri- og privatskoler. Et markant flertal af panelets deltagere er kritiske
 • Folkets skole er et fælles anliggende

  Når privatskolerne i dag har relativt flere penge end folkeskolen, er de attraktive for forældrene. Skal vi sikre en social og etnisk blandet folkeskole, må vi give folkeskolen den økonomiske fordel, så den vælges til
  Den måde, privatskolerne finansieres på, minder om overbetalingen af privathospitaler, siger borgmester Anne Vang. Hun foreslår, at privatskolerne skal have tilskud alt efter, hvor mange børn af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere de optager.
 • Hvem tager første træk?

  Tag forbi jeres lokale folkeskole og snak med lærerne i stedet for at lytte til medier og gamle historier, når I står over for det vigtige skolevalg. Det ser ganske godt ud, når man kommer tæt på, fortæller Jesper Kristensen, medlem af skolebestyrelsen på Blågård Skole om sin egen skole og opfordrer forældre til at stå sammen
 • Antorini: Tal rokker ikke ved frit skolevalg

  Undervisningsminister Christine Antorini fastholder det frie skolevalg trods det store fravalg af folkeskolen i Københavns Kommune. I stedet er distriktsændringer en god løsning i områder med mange tosprogede, og en ny skolereform skal dog gøre folkeskolen mere attraktiv, fortæller ministeren
  Undervisningsminister Christine Antorini fastholder det frie skolevalg trods det store fravalg af folkeskolen i Københavns Kommune. I stedet er distriktsændringer en god løsning i områder med mange tosprogede, og en ny skolereform skal dog gøre folkeskolen mere attraktiv, fortæller ministeren
 • Liberal Alliance: Fagligheden er ikke børnenes ansvar

  Det er ikke børnenes ansvar at løfte niveauet i folkeskolen. Fravalget af folkeskolen er udelukkende et politisk problem, mener Liberal Alliances uddannelsesordfører Merete Riisager
 • Folkeskolen bør være det naturlige førstevalg

  Engang var det at vælge en anden skole end folkeskolen til sit barn noget, kun få forældre gjorde. Bøtten er vendt, og i nogle områder har der i dag udviklet sig, hvad der nærmest har karakter af en fobi for folkeskolen
 • Forældre vælger ikke skole for fællesskabets skyld

  Folkeskolen er vigtig for samfundets fællesskabsfølelse og sammenhængskraft. Men tilsyneladende ikke for nutidens forældregeneration. Derfor vælger den privatskoler til sine børn. Generation X er nemlig mere individualistisk og resultatorienteret end tidligere generationer
  Forældre af i dag vælger ikke folkeskolen til for fællesskabets skyld. Det er det faglige udbytte af børnenes skolegang, som har højeste prioritet, mener flere forskere.
 • Det er vores børn, ikke statens

  Hvis man er fortvivlet over, at forældre tænker på eget afkom først, må man blive mindet om, at børnene tilhører forældrene – ikke staten
 • Verden set fra privatskolens særlige helle

  Forældre vælger i stigende grad privatskoler til og folkeskolen fra, fordi det offentlige tilbud ikke længere er godt nok. Men måske ville verden se anderledes ud, hvis privatskoleforældrene betalte mere for deres børns skolegang?
 • Konservative: Fravalg af folkeskolen et lokalt problem

  At 45 pct på indre Nørrebro har valgt at sætte deres børn i privatskole er ikke optimalt, men det er en lokal problemstilling, mener Konservatives uddannelsesordfører Mai Henriksen.
 • Her er mit bud på ret og pligt i folkeskolen

  Ret og pligt. Det er nøgleord for et samfund, der fungerer. For skoler, hospitaler og jobcentre, der fungerer. Det kan de fleste danskere være enige om. Især når beskrivelsen er overordnet og floskuløs. For hvad er det egentlig, du har ret til i folkeskolen? Og hvordan gør du din pligt?
  Ret og pligt. Det er nøgleord for et samfund, der fungerer. For skoler, hospitaler og jobcentre, der fungerer. Det kan de fleste danskere være enige om. Især når beskrivelsen er overordnet og floskuløs. For hvad er det egentlig, du har ret til i folkeskolen? Og hvordan gør du din pligt?
 • Elsebeth Hagen: Jeg er et politisk menneske

  For Elsebeth Hagen er det også et politisk valg, når hendes søn Bastian på 5 år trisser ind i 0.b på Blågård Skole. »Sætter jeg deres fremtid på spil ved at have en holdning til det her? Det tror jeg ikke,« fortæller hun. Elsebeth Hagen er er en af fire hovedpersoner I kan møde i de kommende måneder, når Information sætter fokus på folkeskolen
  For Elsebeth Hagen er det også et politisk valg, når hendes søn Bastian på 5 år trisser ind i 0.b på Blågård Skole. »Sætter jeg deres fremtid på spil ved at have en holdning til det her? Det tror jeg ikke,« fortæller hun. Elsebeth Hagen er er en af fire hovedpersoner I kan møde i de kommende måneder, når Information sætter fokus på folkeskolen
 • Jesper Kristensen: »Det er ikke noget socialt eksperiment«

  Jesper Kristensen er far til fire og medlem af skolebestyrelsen på Blågård Skole i København. I medierne møder han ofte negative historier om sine børns skole. Historier, der ifølge ham bygger på fordomme og rygter, og som står i kontrast til familiens egen hverdag.
  Jesper Kristensen er far til fire og medlem af skolebestyrelsen på Blågård Skole i København. I medierne møder han ofte negative historier om sine børns skole. Historier, der ifølge ham bygger på fordomme og rygter, og som står i kontrast til familiens egen hverdag.
 • Når skolen ikke føler sig hjemme i kvarteret

  Selv om Nørrebro er en mangfoldig og fællesskabsorienteret bydel, går blot 31 procent af bydelens børn i den lokale folkeskole – forældrene til 45 procent af bydelens børn har sendt dem på privatskole. Information tog til Nørrebro for at finde en forklaring
  Mangfoldigheden og det at kunne møde sine klassekammerater på Blågårds Plads er nogle af de kvaliteter, Nørrebro-beboere fremhæver ved kvarteret.
 • Hvert andet barn på Indre Nørrebro sendes i privatskole

  På Nørrebro i København er folkeskolen ikke længere at betragte som folkets skole, advarer professor. Borgmester anerkender problemet, men mener at politikerne har taget fat om det – bl.a. ved at ændre på skoledistriktet
  På Nørrebro i København er folkeskolen ikke længere at betragte som folkets skole, advarer professor. Borgmester anerkender problemet, men mener at politikerne har taget fat om det – bl.a. ved at ændre på skoledistriktet
 • Nørrebro-far: Svage forældre vælger privatskoler

  Privatskoler beskytter børn mod mangfoldighed og ensretter dem i forældrenes selvbillede – det være sig religiøst, kreativt eller humanistisk. Prisen betales af børnene, som vokser op med sociale mangler, der vil forfølge dem resten af livet
  Debatten om folkeskolens styrke i sin mangfoldighed eller privatskolernes tiltrækning af de ressorucestærkes børn bølger i disse år. Her en klasse på deres første skoledag.
 • Meld dig i Informations skolepanel

  Information inviterer læserne til at spille en aktiv rolle, når vi i de kommende måneder sætter fokus på folkeskolen. Nye undersøgelser viser, at stadig flere fravælger folkeskolen til fordel for fri- og privatskoler, og det stiller en række spørgsmål: Hvad vil vi egentligt med folkeskolen, og har vi overhovedet brug for en folkeskole for alle? Vi åbner op og inviterer jer til at bidrage aktivt i vores dækning.
 • Mød seriens hovedpersoner

  I de næste måneder følge information.dk livet på Blågård Skole. Ikke fordi skolen har særlige problemer, men fordi Blågård Skolen er et godt eksempel på den danske folkeskoles mange udfordringer. Københavns Kommune forsøger at vende udviklingen på Blågård Skole ved at ændre på skoledistriktet og gøre skolen til en såkaldt profilskole – vi vil i den kommende tid se, hvad det gør ved skolen, ved eleverne, forældrene og lærerne.
  I de næste måneder følge information.dk livet på Blågård Skole. Ikke fordi skolen har særlige problemer, men fordi Blågård Skolen er et godt eksempel på den danske folkeskoles mange udfordringer. Københavns Kommune forsøger at vende udviklingen på Blågård Skole ved at ændre på skoledistriktet og gøre skolen til en såkaldt profilskole – vi vil i den kommende tid se, hvad det gør ved skolen, ved eleverne, forældrene og lærerne.
 • En folkeskole for alle?

  Information følger i de kommende måneder Blågård Skole på Nørrebro i København - både for at forstå, hvorfor så mange forældre vælger den danske folkeskole fra, og for at undersøge hvad der skal til, for at vende folkeskolens ry.
  Information følger i de kommende måneder Blågård Skole på Nørrebro i København - både for at forstå, hvorfor så mange forældre vælger den danske folkeskole fra, og for at undersøge hvad der skal til, for at vende folkeskolens ry.