Thomas Aastrup Rømer

 • Kronik
  27. april 2016

  Regeringen har med 20 linjer udslettet gymnasiets værdier

  Adgangskrav er langtfra den største omvæltning af gymnasierne, som Venstre vil presse igennem med sin reform. Med ’traditionel dannelse’ i grøften og nye ’konkrete kompetencemål’ i baghånden er den klar til at rulle detailstyring ud over hele landet. Minder det om noget, vi har set i folkeskolen?
  Regeringen er i gang med et grundlæggende opgør med gymnasiet som dannelsesinstitution, skriver dagens kronikør.
 • Kommentar
  26. april 2011

  Vi skal ikke uddanne små velfærdssoldater

  Læreruddannelsen er ved at miste kontakten til de pædagogiske traditioner, som Europa og Danmark er gjort af
 • Læserbrev
  21. marts 2011

  Businessbølge hærger AU

  Alt tyder på, at vi har endnu et eksempel på en dekan, som ikke har den mindste respekt for sin materie, men som tværtimod vil omdanne alt i sit eget billede i ren og skær mangel på viden og opfyldt af magtfuld naivitet
  Alt tyder på, at vi har endnu et eksempel på en dekan, som ikke har den mindste respekt for sin materie, men som tværtimod vil omdanne alt i sit eget billede i ren og skær mangel på viden og opfyldt af magtfuld naivitet
 • Kronik
  29. maj 2010

  Danmarks Pædagogiske Universitet?

  Udviklingen af pædagogikken i Danmark styres og påvirkes i vid udstrækning, både direkte fagligt og indirekte politisk, via prioriteringer på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU). Det vil uvægerligt sætte sit aftryk i fremtiden, da de fleste lærere og pædagoger efteruddannes her
  Sat lidt på spidsen, er vi gået fra DPU til AUDEM - fra Danmarks Pædagogiske Universitet til Asiatisk Inspireret Udviklings-afdeling for Evidens-baseret Myndighedsbetjening. I så fald bliver uddannelserne kontraktstyrede på alle niveauer, og det er trist, mener dagens kronikør.