Thomas Barnebeck Andersen

Seneste artikler af
Thomas Barnebeck Andersen
  • Hvad gør vi ved den pressede krone?

    Den økonomiske fastkurspolitik, regeringen holder så stædigt fast i, har ikke tjent Danmark synderligt godt siden 2005. Det er på tide, at vi finder et alternativ
  • Hvem er sin løn værd?

    Det er svært – om ikke umuligt – at afgøre, om folk er deres løn værd både i forhold til udbyttet for arbejdsgiverne og for samfundet generelt. Derfor bør vi være varsomme med at tilskynde unge til at vælge uddannelser efter, hvor høj en løn de giver, sådan som Produktivitetskommissionen anbefaler
  • Der er brug for nytænkning i bistandspolitikken

    Ulandsbistand kan og bør spille en vigtig rolle i den nuværende globale kontekst. Men der er behov for at fjerne fokus fra standardiserede reformpakker og i stedet rette blikket mod at skabe et miljø, som avler kreative løsninger, vovede beslutninger samt eksperimenterende politikker