Thomas Færgeman

Seneste artikler af
Thomas Færgeman
  • Klimapåvirkning bør veje tungere i offentlige udbud

    Det offentlige køber ind for beløb, der er store nok til at skubbe markedet i en bæredygtig retning. Så hvorfor ikke stille klimakrav i selve udbuddet, så vi sikrer klimavenlige løsninger?
  • Dansk landbrug ud over alle grænser

    Mange af de hotdogs og frikadeller, vi spiser, er lavet på sydamerikansk genmodificeret soja under produktionsforhold, der tager ringe hensyn til miljø, regnskov, lokalbefolkningens sundhed og arbejdstagerrettigheder. Landbruget, fødevareministeren og supermarkederne forholder sig alle fodslæbende til problemet
  • Grøn omstilling – med andre ord

    ikse og færdige løsninger er ikke det, tidens udfordringer kalder på. Med de store udfordringer vi står overfor, er den mere involverende og reflekterende ledelsesstil velkommen