Thomas Lauritzen Bruxelles

  • 10. marts 2003

    Krigens demokratiske ansigt

    Når moderne, demokratiske lande fører krig, så udkæmpes en meget stor del af slaget i medierne. Nu om dage skal krige retfærdiggøres, siger Jamie Shea – der var talsmand for NATO under Kosovo-krigen i 1999. Den politiske krise i Europa og det folkelige oprør mod Irak-krigen overrasker ham ikke