Thorkild Kjærgaard

 • 21. oktober 1998

  Den danske utopi - og dens fjender

  Der går i dansk historie en linje fra 1700-tallets handlekraftige, anti-aristokratiske og standsudjævnende enevælde til det 20. århundredes velfærdsstat. Det er denne linje, historikeren Claus Bjørn følger i sin bog om den 'virkelige danske utopi' NY BOG Hovedstationerne er udskiftningen, 'det store spring fremad' i slutningen af 1700-tallet, håndteringen af den udbredte sociale nød i midten af 1840'rne og udviklingen af den offentlige hygiejne, der tog afsæt i koleraepidemien i København 1853...
 • 21. april 1998

  Borgerkrig og revolution

  Læseværdig bog om skæbneåret 1848 - Orla Lehmann og dermed den nationalliberale ledergruppe rehabiliteres NY BOG Året 1848 begyndte med at Christian VIII døde en af de første dage i januar, hvorefter Frederik VII - ham med grevinde Danner - kom på tronen som konge af Danmark og hertug over det tysktalende Slesvig-Holsten, hvor cirka en tredjedel af monarkiets indbyggere boede...
 • 6. januar 1998

  En sjusket begyndelse

  Nu foreligger det første bind af den fælles dansk-norske historie. Bindet er dog fuld af sjuskefejl Historie For 600 år siden sluttede de nordiske riger sig sammen i Kalmarunionen, der med afbrydelser bestod i godt og vel hundrede år, hvorefter Sverige og Finland rev sig løs...
 • 28. november 1997

  Ved en korsvej

  SF og Det radikale Venstre forråder økologisk landbrug ØKOLOGI Regeringen forhandler i disse dage med SF og Enhedslisten om en ny vandmiljøplan. Et hovedpunkt heri er at reducere kvælstofudledningen med en kvælstofafgift for at mindske landmændenes forbrug og dermed mindske udvaskningen i søer, fjorde og grundvand...