Thorkild Olesen

 • Kommentar
  13. oktober 2021

  Mange af de 45.000 unge uden job og uddannelse har et handicap og får ikke nok hjælp

  Regeringen har som erklæret mål at hjælpe de unge uden job eller uddannelse i gang. Men indtil nu har der ikke været nok fokus på at målrette hjælpen efter, at mange af disse unge har ADHD, autisme eller andre fysiske eller psykiske handicap, skriver formænd for to handicaporganisationer i dette debatindlæg
  Kun 54 procent blandt unge med handicap har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årig. Til sammenligning er det 80 procent blandt alle 25-årige uden handicap.
 • Læserbrev
  25. september 2019

  Let adgangen til fleksjob og førtidspension for sårbare kontanthjælpsmodtagere

  De såkaldt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har en markant højere dødelighed end andre og kæmper med mange andre udfordringer end ledighed. Deres adgang til fleksjob, ressourceforløb og førtidspension bør lettes, skriver formand for Danske Handicaporganisationer i dette debatindlæg
 • Læserbrev
  10. maj 2019

  Danske Handicaporganisationer: Regeringens seniorpension hjælper ikke de handicappede

  Både regeringen, DF, Radikale og Socialdemokratiet skylder fortsat mennesker med handicap en værdig måde at trække sig fra arbejdsmarkedet på. Der bør gøres noget ved hele førtidspensionsområdet – ikke kun for dem, der har arbejdet i 20-25 år, skriver formanden for Danske Handicaporganisationer i dette debatindlæg
 • Læserbrev
  20. august 2018

  Mennesker med handicap får udhulet deres levegrundlag

  Udhulingen af overførselsindkomster bør stoppes. Den rammer nemlig handicappede, der eksempelvis er på førtidspension, skriver Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer
 • Læserbrev
  20. marts 2018

  Værdighed for Kasper med udviklingshæmning

  De fleste med handicap kan og vil arbejde. Nu vil man fra politisk side præcisere reglerne om førtidspension og ressourceforløb. Det er et godt skridt, at man fra politisk side anerkender, at det er blevet for svært at få en førtidspension – men der er lang vej endnu
 • Læserbrev
  22. december 2017
 • Læserbrev
  8. juni 2010

  Syndebukkene får igen en tur rundt i manegen

  Ansvar for udgifter og resultater skal placeres hos politikerne og ikke hos børn med handicap, mener Thorkild Olesen
  Ansvar for udgifter og resultater skal placeres hos politikerne og ikke hos børn med handicap, mener Thorkild Olesen.
 • Læserbrev
  24. februar 2010

  Vil Folketinget genindføre stavnsbåndet?

  Folketinget skal behandle forslag fra regeringen om, at det ikke længere skal være den kommune, hvor en beboer på et botilbud, en institution eller en anden social foranstaltning er bosiddende, der behandler og afgør ansøgninger om hjælp til den pågældende
 1. Kommentar
  13. oktober 2021

  Mange af de 45.000 unge uden job og uddannelse har et handicap og får ikke nok hjælp

  Regeringen har som erklæret mål at hjælpe de unge uden job eller uddannelse i gang. Men indtil nu har der ikke været nok fokus på at målrette hjælpen efter, at mange af disse unge har ADHD, autisme eller andre fysiske eller psykiske handicap, skriver formænd for to handicaporganisationer i dette debatindlæg
  Kun 54 procent blandt unge med handicap har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årig. Til sammenligning er det 80 procent blandt alle 25-årige uden handicap.
 2. Læserbrev
  20. august 2018

  Mennesker med handicap får udhulet deres levegrundlag

  Udhulingen af overførselsindkomster bør stoppes. Den rammer nemlig handicappede, der eksempelvis er på førtidspension, skriver Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer