Thue Damgaard Kjærhus

 • 17. januar 2006

  Fogh, Grundtvig og de kulturradikale

  Da det grundtvigske idégrundlag som hovedtendens er ganske fremmed for universitetsfolk og journalister, bliver mange af de analyser, som statsministeren foretager, ofte totalt misforstået. De kulturradikale forveksler f.eks. begreber som det nationalistiske og det nationale og betegner Tidehverv og Krarupsom grundtvigsk
 • Kronik
  6. august 2001

  Nytten af et folkedrab

  Det totalitære paradigme tilhører moderniteten og markedskræfterne
 • 30. oktober 2000

  Den syvarmede tank

  Venstrefløjen må revidere sit forhold til antisemitismen og zionismen Jødisk Svar til Robert Refsby: Venstrefløjens idiosynkrasier mod det jødiske er ikke af ny dato og ikke et særegent dansk fænomen...
 • 6. september 2000

  Begrebsforvirring

  Anne-Grethe Holmsgaard og dele af venstre-fløjen var ikke bundet op på en antisemitisk ideologi Antisemitisme I debatten/retssagen ang. Anne-Grethe Holmsgaard og antisemitismen var det måske på sin plads, at man fik præciseret centrale begreber som antijudaisme og antisemitisme, så diskussionen blev ædruelig...
 • Kronik
  31. juli 2000

  Plads til de rigtige

  De europæiske pan- eller nationalisme-bevægelser opstod i 1800-tallet, i sindrigt samspil med truslen fra hinanden. Og lagde grunden til 1900-tallets enestående hårdhed mod jøder og andre minoriteter Historisk set Den danske venstrefløj har et kontroversielt dobbeltforhold til begrebet national-stat...