Thue Kjærhus

Artikler
 • 20. september 2008

  Kunstnerne, politikken og sandheden

  Man skal være på vagt, når kunstnere taler om politik. Günter Grass og Klaus Rifbjerg er nutidige eksempler: Begge synes at forholde sig forbavsende naivt og idiosynkratisk til det politiske
 • 30. august 2008

  Vi må reformulere den liberale psykologi

  Kan det moderne videnssamfund nøjes med at true sine borgere til at udvise en adfærd, der skaber fremskridt og gavner samfundet
 • Kommentar
  18. august 2008

  Danskhed er stilhed

  Vi råber efter almendannelsen. Og det skyldes givet vis, at vi oplever et atomiseret og kaotisk samfund
 • 9. august 2008

  Europatummel

  Vi står derfor over for et afgørende tidehverv med EF-Domstolens dom over udlændingepolitikken: Hvis regeringen ikke kan fastholde den stramme udlændingepolitik, så mister VK regeringsmagten. Så enkelt er det
 • 19. juli 2008

  Højskolepositioner

  Grundtvigske og kulturradikale højskoler er uenige om, hvordan det moderne skal udfordres, skriver forstanderen for Rønshoved Højskole
 • 28. juni 2008

  Postmodernisme, 1968 og gymnasiereformen

  Spørgsmålet er om ikke netop 80'ernes postmodernisme har været langt mere ødelæggende for dannelsen og uddannelsessystemet end oprøret i 68
 • 7. juni 2008

  Pind og tørklædets dialektik

  Frisind. Birthe Rønn Hornbechs politiske invalidering har styrket Søren Pind i Venstre, så han fremover måske bliver den eneste, der kan matche Fogh intellektuelt. Det kan gøre den fremtidige ledelse af partiet interessant
  Kulturkæmper. Hvis forudsætningen for fortsat politisk succes for Venstre er kulturkampen, så står Søren Pind som et lagt stærkere bud på Foghs efterfølger end Lars Løkke Rasmussen.
 • 17. maj 2008

  Israels nødvendighed

  De europæiske intellektuelle har en lang antisemitisk historie. Vi er derfor som europæiske intellektuelle en del af problematikken omkring Israel, zionismen og antisemitismen
 • 26. april 2008

  Integration og assimilation 'noch einmal'

  Man må insistere på, at samfundet og staten fokuserer på de vestlige værdier og et dansk nomos. Integration er nemlig ikke gjort med, at indvandrerne får et arbejde. Nej, integration må være tilknyttet et nomos

Sider

 1. Klumme
  20. juni 2009

  Terror og frihedskamp

  Det er meningsfuld og nedvendigt at lære at skelne
 2. 5. april 2008

  Assimilationen og syndefaldet

  At fordre en muslimsk assimilation er derfor ikke en farbar vej for civilisationen i Europa. Lad os i stedet fordre, at muslimerne tilegner sig en dansk og vestlig historie, hvor de lever frisindet og frimodigt
 3. 2. juni 2007

  Ånden fra Askov

  Debatmiljøet på 70'ernes Askov Højskole, hvor intellektuelle, kunstnere og besynderlige teologer fra vidt forskellige teoretiske positioner mødtes i fri meningsudveksling, er stærkt savnet i en tid, hvor kulturelle og politiske positioner er blevet mere og mere fastlåste
 4. Klumme
  12. september 2009

  Danskhed og Grundtvig

  Hvis vi skal modvirke de vækstbetingelser, det moderne, rodløse Europa giver islamismen, må vi bidrage til at skabe et islam, der har rod i de forskellige nationers kulturer
 5. 31. marts 2007

  Historien

  Om forholdet til fascismen glemmer og husker den gængse historieskrivning med forbløffende sikker hånd
 6. 23. februar 2008

  Nihilisme

  I vores forsøg på at forsvare civilisationen antager vi, at vi blot kan tilsidesætte civilisationens nomos, og udvise folk uden rettergang. Men hvis vi ikke fastholder retssikkerheden og det kulturelle fællesskab, så mister vi ganske enkelt vort selvværd
 7. 21. juli 2006

  Det glemte slag

  Vi var i år på ferie i Alsace-Lorraine i Frankrig med vore børn på 13 og 16 år. At vi valgte dette område i Frankrig var ikke tilfældigt. Som sønderjyder er vi nært knyttet til Alsace-Lorraine og Frankrig...
 8. 11. august 2006

  En hyldest til Vestjylland

  Den tidligere Askov-lærer forfatteren Tage Skov Hansen lader, så vidt jeg husker, i romanserien om Holger Mikkelsen en af bifigurerne notere, at kampen gælder Vestjylland. Kampen for socialismen vel at mærke...