Thue Kjærhus

Seneste artikler af
Thue Kjærhus
 • Kunstnerne, politikken og sandheden

  Man skal være på vagt, når kunstnere taler om politik. Günter Grass og Klaus Rifbjerg er nutidige eksempler: Begge synes at forholde sig forbavsende naivt og idiosynkratisk til det politiske
 • Vi må reformulere den liberale psykologi

  Kan det moderne videnssamfund nøjes med at true sine borgere til at udvise en adfærd, der skaber fremskridt og gavner samfundet
 • Danskhed er stilhed

  Vi råber efter almendannelsen. Og det skyldes givet vis, at vi oplever et atomiseret og kaotisk samfund
 • Europatummel

  Vi står derfor over for et afgørende tidehverv med EF-Domstolens dom over udlændingepolitikken: Hvis regeringen ikke kan fastholde den stramme udlændingepolitik, så mister VK regeringsmagten. Så enkelt er det
 • Højskolepositioner

  Grundtvigske og kulturradikale højskoler er uenige om, hvordan det moderne skal udfordres, skriver forstanderen for Rønshoved Højskole
 • Postmodernisme, 1968 og gymnasiereformen

  Spørgsmålet er om ikke netop 80'ernes postmodernisme har været langt mere ødelæggende for dannelsen og uddannelsessystemet end oprøret i 68
 • Pind og tørklædets dialektik

  Frisind. Birthe Rønn Hornbechs politiske invalidering har styrket Søren Pind i Venstre, så han fremover måske bliver den eneste, der kan matche Fogh intellektuelt. Det kan gøre den fremtidige ledelse af partiet interessant
 • Israels nødvendighed

  De europæiske intellektuelle har en lang antisemitisk historie. Vi er derfor som europæiske intellektuelle en del af problematikken omkring Israel, zionismen og antisemitismen
 • Integration og assimilation 'noch einmal'

  Man må insistere på, at samfundet og staten fokuserer på de vestlige værdier og et dansk nomos. Integration er nemlig ikke gjort med, at indvandrerne får et arbejde. Nej, integration må være tilknyttet et nomos

Sider

Mest læste
 1. Det er meningsfuld og nedvendigt at lære at skelne
 2. Niels Højlund, højskolemanden, præsten og tv-ikonet, var ikke for fastholdere. Fra sit udgangspunkt som indremissionsk storbonde søgte han i sin ungdom mod venstrefløjen, men vendte som moden mand reflekteret tilbage til det borgerlige, han kom fra
 3. Vi var i år på ferie i Alsace-Lorraine i Frankrig med vore børn på 13 og 16 år. At vi valgte dette område i Frankrig var ikke tilfældigt. Som sønderjyder er vi nært knyttet til Alsace-Lorraine og Frankrig...
 4. I grundtvigsk forstand er folkeligheden under pres. En ny almue, der nok har gået på universitetet, men aldrig hører klassisk musik eller slår svineærinder, er ved at vokse frem. Og det er skidt for frisindet
 5. Hvis vi skal modvirke de vækstbetingelser, det moderne, rodløse Europa giver islamismen, må vi bidrage til at skabe et islam, der har rod i de forskellige nationers kulturer
 6. At sønderjyder altid er sat i et valg mellem forskellige kulturer har givetvis skabt en særlig mentalitet som for intellektuelle har betydet, at man altid afprøver grænser. Intet er fastlagt. Sønderjylland er en landsdel af brandesianere
 7. Et skridt på vej mod fred: Israel skal med i NATO og EU Engang i 70'erne, da jeg var bosat i Israel, mødte jeg en gammel tyrkisk sefardisk jøde, som stadig talte ladino dvs...
 8. Vi råber efter almendannelsen. Og det skyldes givet vis, at vi oplever et atomiseret og kaotisk samfund