Tine Theker Stryhn

  • Kommentar
    6. juli 2010

    Kommunerne sluger selv pengene

    Kommunerne bestemmer på den ene side selv prisernes himmelflugt, og på den anden side jamrer de over prisstigningerne og bruger dem som argument for at skære ned på servicen til landets allermest udsatte borgere