Tobias Abell Nielsen

Artikler
  • Kronik
    11. juni 2010

    Lighed er vigtigere end rigdom

    Det er i lande med lighed, man lever længst, det er her, der er færrest psykisk syge, mest social mobilitet, og det er i de ulige lande, der er flest drab, flere i fængsel, at de unge dropper ud af uddannelse, flest overvægtige og fede
    Kortere levetid, kriminalitet og fedme hænger sammen med ulighed, og de især forekommer i de lavere sociale lag i lande, hvor uligheden er stor.