Tørk Haxthausen

 • Kommentar
  28. august 2007

  Hvad er nødvendigt for at samfundet overlever?

  Det ville styrke tilliden til politikerne, hvis der var nogle partier, der ville indlede og fastholde en grundlæggende debat om, hvilke offentlige funktioner, vi simpelthen ikke kan undvære, hvis samfundet skal fungere - og hvilke, vi kan overlade til erhvervslivet
  Hvis infrastrukturen fungerer dårligt, er det den demokratiske kontrol med mål og midler, som skal styrkes.
 • Kronik
  26. februar 2005

  Den svenske orkan – et lærestykke om globalisering

  Spørgsmålet er, om de nuværende regler i EU tillader, at virksomheder, landbrug og private husholdninger får en rimelig sikkerhed for deres energiforsyning – eller om dette skal betragtes som en hindring for varernes og kapitalens frie bevægelighed?
 • 23. august 2004

  Den svenske model

  Nationalt Erik Gustaf Geijer (1783-1847) er et svensk ikon, meget få beskæftiger sig med i dag. Ved 100-året for hans død i 1947 blev han fejret med pomp og fanfarer; i 150-året 1997 blev der skrevet lidt pligtskyldigt i de litterære tidsskrifter; i dag er det svært at få fat i hans skrifter på bibliotekerne...
 • Kronik
  9. juli 2004

  Vandhanerne der forsvandt

  Ideen om udvikling i de fattige lande bygger på den forestilling, at vores måde at leve og akkumulere kapital på vil vare ved og skal eksporteres – men det moderne er hele tiden truet, og vandhaner bruges ikke altid som planlagt
 • 28. juni 2004

  Den globaliserede svensker

  Så længe nationen består, med sine valgkredse og særinteresser, er der hverken evne eller vilje til at styre globaliseringen
 • Kronik
  10. maj 2004

  Når pyramiden vender på hovedet

  Jo mere abstrakt verden bliver, jo mere konkret fremtræder dens fundamentale vanvid
 • Kronik
  9. december 2003

  Vend hovedet, så gør profitten ikke ondt

  Ting bliver nu lavet af hensyn til den profit, som er nødvendig for at opretholde beskæftigelsen, som er nødvendig for at fastholde velfærden, som er nødvendig for regeringens succes – der er en lige linje fra farlige mobiltelefoner til statsministerkontoret
 • 5. april 2003

  Signal til de fattige

  Også vi rige svin er villige til at ofre lidt af vores bekvemmelighed
 • 26. marts 2003

  Kujonernes krig

  Hvorfor er denne krig så meget værre end Kosovo-krigen, som heller ikke havde FN-mandat – er det, fordi den er starten på et kristent korstog?

Sider

 1. 8. januar 2000

  Kombucha

  Red planeten inden det er for sent Svamp "Nej. Det er ikke et nyt navn for Cambodja. Det tror jeg i hvert fald ikke." "Jamen, du sagde, den kommer derude fra?" "Kina. Eller Japan...