Torben Hollmann

  • Kommentar
    3. august 2020

    Der er ingen snuptagsløsninger på ældreplejens problemer

    Ældreplejen har været under pres, længe inden den frygtelige historie om 90-årige Else kom frem i medierne. Derfor er det på høje tid, at vi vender kursen og sætter velfærd og værdighed i centrum, skriver Torben Hollmann, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA, i dette debatindlæg
    Fra FOA’s side vi ved godt, hvilken retning vi bør gå: Vi skal have borgerne og deres behov som omdrejningspunkt. Vi ønsker en ældrepleje, som understøtter den ældres værdighed, så vi i fællesskab kan skabe et godt ældreliv for alle borgere, skriver Torben Hollmann, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA.