Tore Vincents Olsen

 • Kommentar
  9. juli 2016

  Det er udemokratisk at stemme sig ud af EU

  Brexit har vidtrækkende konsekvenser for alle EU’s borgere. Alligevel har ingen andre end briterne haft direkte indflydelse på beslutningen. Et mindretal har berøvet flertallet en del af deres politiske rettigheder
  Brexit har vidtrækkende konsekvenser for alle EU’s borgere. Alligevel har ingen andre end briterne haft direkte indflydelse på beslutningen. Et mindretal har berøvet flertallet en del af deres politiske rettigheder
 • Kronik
  12. september 2012

  Eurokrisens nationale beslutninger er udemokratiske

  Det er udemokratisk, når enkeltnationer tager egne beslutninger om eurokrisen – uanset om der er tale om tyske domme, folkeafstemninger eller mulige græske beslutninger om at erklære landet bankerot. Beslutningerne har nemlig alvorlige konsekvenser for andre landes borgere
 • Kommentar
  8. december 2011

  Udmeldelse af EU er udemokratisk

  Melder et land sig ud af EU, påvirker det rettighederne hos alle andre EU-borgere. De mister f.eks. retten til at bo og arbejde i det frafaldne land. Udmeldelse er med andre ord et mindretals mulighed for at skade flertallets interesser