Troels V. Østergaard

Seneste artikler af
Troels V. Østergaard
 • Mælkehormon skaber fedme

  Fedmeepidemien i samfundet skyldes blandt andet et væksthormon i komælk
 • CO2-fri atomkraft er et fupnummer

  Det er rigtigt, at der ikke kommer CO2 ud af et atomkraftværk. Det har atom-lobbyen benyttet til at markedsføre atomkraften som en løsning på klimaproblemerne
 • A-industriens korthus vakler

  Hvis forarmet uran giver kræft, er alle former for lavaktiv stråling farlig – og industri og myndigheder må påtage sig ansvaret for millionvis af kræfttilfælde Strålende I det seneste nummer af New Scientist (20...
 • Genforsker vildleder

  Det er bl. a. jordreformer og toldbeskyttelse, der kan løse sultproblemerne, ikke gensplejsning Kassava Jeg får ordentlig på hattepulden af Birger Lindberg Møller (Inf. den 3...
 • 25 års debat forgæves

  Det er en illusion, at de nyttige egen-skaber er knyttet til et enkelt gen, og at man kan flytte den bestemte egenskab og kun den ved at flytte et gen fra en organisme til en anden Gensplejsning Når man læser interviewet med Pindstrup Andersen (Inf...
 • Nostalgi og strålefare

  Man kan ikke undgå at blive betænkelig og nostalgisk, når Kåre Ulbak igen sammenligner strålebelastningen med en flyvetur fra København til New York RADIOAKTIV Jeg vil godt, som Kåre Ulbak forlanger det (Inf...
 • Strålende EU-fremtid

  Hvis det nye direktiv om atomaffald gennemføres, belastes befolkningen. EU-Kommissionen ved det - hvad er grunden ellers til, at direktivet bestemmer, at det 'frigivne' affald ikke må bruges i legetøj, kosmetik og smykker? A-AFFALD Det er på en eller anden måde ynkeligt, når Kaare Ulbak (Information, den 16...
 • Gensplejsning hjælper ikke det økologiske landbrug

  Uden på nogen måde at ville antyde, at aids har noget med gensplejsning at gøre, kan man sige, at hiv-virus er en ny organisme, der har forvoldt katastrofer ØKOLOGI "Hvad er problemet?" spørger Per Henrik Hansen i lederen om 'Økogensplejsning' (Information den 10...
 • Bedre end Vandmiljøplanen

  Lad forureneren betale og læg kvælstofafgiften på det totale kvælstoftab fra hver landbrugsejendom VANDMILJØ Det er endelig ved at gå op for alle, at Vandmiljøplanen ikke har nogen væsentlig virkning på forureningen med kvælstof fra landbruget, og at der skal skrappere midler til...
Mest læste
 1. Det er rigtigt, at der ikke kommer CO2 ud af et atomkraftværk. Det har atom-lobbyen benyttet til at markedsføre atomkraften som en løsning på klimaproblemerne
 2. Fedmeepidemien i samfundet skyldes blandt andet et væksthormon i komælk