Tue Andersen Nexøs blog

Lars Handesten har svaret

Lars Handesten har svaret på min kritik af Gyldendals nye litteraturhistorie i avisen - faktisk blev hans indlæg trykt i onsdags, men der lagde jeg ikke mærke til det. Sådan kan det gå.

Han er selvfølgelig ikke enig i min kritik, og synes vist mest at jeg bare er arrogant og opfører mig åndssvagt og ikke har forstået værkets genre og formål, nemlig formidlingen af ny dansk litteratur til den forkætrede "almene læser". Og så bliver den diskussion ikke længere - jeg synes jo stadig, at værkets gennemgang af nyere poesi og prosa er en skandale.

Mere overordnet bør jeg vel lige præcisere, at min kritik i første omgang ikke handler om en principiel modstand mod et bestemt litteratursyn eller ud fra en forestilling om, at bestemte værker skulle have mere plads eller sådan noget eller at "eksperimenterende", "smal" litteratur a priori er noget fantastisk noget. Min kritik bunder i, at Handestens tekst i mine øjne er klichéfyldt på grænsende til det fejlagtige og det både i de konkrete værkbeskrivelser, i de mere overordnede, litteraturhistoriske modsætninger, den stiller op, og i de "principielle" eller teoretiske argumenter, den strejfer. Den slags sløseri er ikke acceptabelt, heller ikke i formidlende tekster.

Jeg har meget svært ved at finde ud af, hvornår links ind til avisen er åbne for den almindelige offentlighed, så nedenfor følger Handestens replik.

... 

Lars Handesten

Skandale i Sandkassen

Ydmyghed kender Tue Andersen Nexø intet til, og det gør det muligt for ham at puste sig op og agere overdommer og diktere, hvad der er gennemtænkt og uigennemtænkt i mit afsnit i Gyldendals litteraturhistorie om de sidste 15 års prosa

Under den lidet flatterende overskrift "En rigtig dårlig historie" har Tue Andersen Nexø taget det nye bind af Dansk litteraturs historie op til kritisk vurdering, først i bloggen 'Sandkassen' og nu i let redigeret form i bogdebatten. Da bindet om litteraturen i perioden fra 1960 til 2000 bliver kommenteret, før det overhovedet er anmeldt i Information, hvad der er en helt forunderlig praksis, er det nødvendigt lige at gøre opmærksom på værkets art:

Det har formidlende karakter og forsøger ikke bare at få danskstuderende og udlærte litterater i tale, men sigter også mod den læser, der i almindelighed interesserer sig for litteratur og gerne vil vide mere om den og eventuelt blive inspireret til at læse noget nyt og anderledes.

Nexø kritiserer mit afsnit om de sidste 15 års prosa for at have et klichéfyldt syn på litteraturen, idet jeg går ud fra, at der findes en elitær og kompliceret litteratur, der står i modsætning til en nem og realistisk litteratur. Det er givet, at dette ligner en kliché, men det er dog en, der har et vist hold i virkeligheden.

Der er meget langt imellem det publikum, der læser Leif Davidsens romaner, og det, der med fryd kaster sig over Kirsten Hammanns Vera Winkelvir. Det er denne kløft, som jeg med min introduktion til de sidste 15 års litteratur har bestræbt mig på at bygge bro over.

Gør sig til overdommer
Når jeg sammenligner Ida Jessen med Kirsten Hammann - et eksempel som Nexø fremhæver som himmelråbende stupidt - så er det ikke for at nedgøre Hammanns romankunst. Den har jeg alle dage sat højt og moret mig kosteligt over. Jeg karakteriserer den nok som subjektiv og fragmenteret, men på ingen måde "suspekt", sådan som Nexø vil have det.

Når jeg sammenligner de to, er det for at tydeliggøre nogle meget markante forskelle i nyere dansk litteratur og for at synliggøre en mangfoldighed i måden at skrive romaner og begribe verden på. Når jeg forsøger at udlægge noget deskriptivt, får Nexø det straks til, at jeg gør det normativt. Og når han gør det, så har han selvfølgelig spillet sig de bedste kort på hånden til at nedgøre min fremstilling, samtidig med at hans fremstår velargumenteret, selv om den rask væk klasker citater op, som er taget ud af deres sammenhæng og tillægger mig meninger, jeg ikke har.

Mit forsøg på at holde de normative betragtninger i ave betyder langt fra, at jeg er uden litterære præferencer.

De aftegner sig tydeligt i valget af forfattere, som jeg har fundet det væsentligt at få med og give en uddybende karakteristik af. Om jeg så har fortolket disse forfattere, som Nexø ville gøre det, er noget andet. Og her fører Nexø sig frem med en enestående arrogant holdning til andre forståelser af ny dansk litteratur, end den han selv har.

Er der noget litteraturhistoriernes historie belærer én om, er det fortolkningerne og vurderingernes omskiftelighed. Bevidstheden om den kan aftvinge litteraturhistorikeren en vis ydmyghed over for stoffet og en åbenhed i forhold til andre fortolkningsmuligheder. Den ydmyghed kender Nexø imidlertid intet til, og det gør det muligt for ham at puste sig op og agere overdommer og diktere, hvad der er gennemtænkt og uigennemtænkt, misvisende eller retvisende. Netop den rolle bliver helt skinger, når vi taler om en litteratur og nogle forfatterskaber, som hører vores egen tid til.

Forskel i litteratursyn
Nexøs rethaveriskhed gør ham også blind for, at jeg f.eks. forsøger at nuancere det fastlåste billede af Sonnergaard som realisten fra Nordvestkvarteret. Han ser heller ikke mit forsøg på at gøre op med klicheen om Sonnergaard som regelret realist og få udvidet forståelsen af hans forfatterskab.

Hvad Nexø helt underlader at se på, er tydeliggørelsen af, at når det kommer til de konkrete værker, så opfører litteraturen sig sjældent så stuerent, som en litteraturhistoriker muligvis måtte ønske for overblikkets og entydighedens skyld.

Under den polemiske og perfide form, som Nexø har valgt at fyre sin kritik af i, er der en ny-historistisk måde at anskue litteratur på, som sandt nok kunne kaste et anderledes og givende lys over litteraturen, end det jeg har fået med. Der ligger heri en substantiel forskel i vores syn på, hvad litteratur er og kan, og hvordan man skal skrive om den. Den faglige diskussion er værd at tage, men man bliver klart nok nødt til at føre den et andet sted end i den sandkasse, hvori Nexø har startet den.

Kommentarer

Jeg elsker når de skriftkloge disputerer 'en papillotte'.

Det gøres med velsmurt bradepande og under iagttagelse af ganske særlige regler inden taberen krakelerer og udbryder: "Uha da da...!"

Jeg ville sådan ønske at kombattanterne turde sænke paraderne og måske endda tillade sig selv et og andet spontant udbrud a la "De, svin!"

Det andet småtjatteri er lige lovligt rundkirkeagtigt for min smag - men jeg fatter jo heller hvad de skriver i forvejen.

ikke

Det var alligevel en kedelig diskussionstone i har fået kørende der, Hr. Nexø. Jeg synes det er rigtig ærgerligt, når det faktisk kunne have været spændende læsning for os 'lægmandslitteraturinteresserede', du ved. Sådan at få indblik i de litteraturvidenskabelige overvejelser man gør sig, når man skal udføre et sådan arbejde.
Jeg ved ikke om det er noget der ligger i tiden, at I "skriftkloge", som Bent skriver, skal være så stride ved hinanden, men det eneste det bidrager med, er jo at man løber sur i at læse jer - og det er ellers ofte gjort med stor fornøjelse.
Jeg synes det minder noget om optakten til den diskussion du havde med Mikkel Zangenberg (det hed han da, ikke?). Det veksler mellem direkte og indirekte personangreb - som når du, Nexø, kalder ham inkompetent og hans arbejde for makværk, og han så svarer at du er en arrogant stodder og din kritik er perfid - men hvor er fagligheden henne?

Tue Andersen Nexø

Hej Anders,

Jeg ved ikke, et af problemerne med den "saglige" debat er jo, at den gør det svært simpelthen at sige fra, når man synes noget er dårligt lavet. Selvfølgelig er der metodiske og tolkningsmæssige ting, som man kan diskutere, men det er jo min kvalitetsvurdering - og vurderingens normative og polemiske sprog - som giver den "usaglige" tone.

Egentlig mener jeg heller ikke, at jeg har kaldt Handesten for inkompetent. Jeg har sagt, at netop denne tekst er noget makværk - og fundet en masse citater, som efter min mening viser det - men det er noget andet. Jeg mener ikke, han er inkompetent; hvis jeg ikke husker galt, har han skrevet en glimrende bog om Johannes V. Jensen.

Hej Tue,

Tak for svaret og udredningen.
Jeg ved nu godt, at du ikke direkte har kaldt Handesten for inkompetent (men så fik vi dét på plads), jeg syntes bare at læse det mellem linierne i dit første blog indlæg om hans artikel om den nyere danske lit.his.. Men den tager jeg på min kappe så.
Ikke desto mindre, hvad angår muligheden for at kvalitetsvurdere uden brug af de lidt hårde vendinger, som jeg ikke forstod behovet for, vil jeg forsøge at henvise til Poul Behrendts artikel i Kultur og Klasse nr. 35 (tekst, historie og samfund), som nok er det bedste eksempel (som jeg lige kan komme i tanke om) på, hvad jeg mon efterlyser. Han skriver om Jørgen Bonde Jensens 'Litterær Arkæologi', som han betragter som en bog der i 'eklatant grad må kaldes mislykket' - men det fine er jo netop, at han formår at skrive hele artiklen med sin faglighed som våben, i stedet for at benytte sig af det sproglige punch, som du og nogle af dine kolleger fra tid til anden, måske lidt for ofte, spænder buen med. (som måske skyldes blog og debatmediet, hvad ved jeg)
Jeg mener, man kan vel godt analysere et dårligt afsnit af en dårlig tekst, uden at skulle formidle det som værende 'himmelråbende stupidt', f.eks.