Læsetid: 3 min.

Danske Nordsø-felter CO2-sviner langt mere end norske

Der må gribes ind, siger både SF og Venstre
Udland
7. maj 2007

Platformene i den danske del af Nordsøen sviner med CO2. Under produktionen af olie og naturgas afbrænder platformene gas, og det giver CO2-udledninger, som målt pr. produceret enhed er tre gange så store som fra platformene i den norske del af Nordsøen. I alt giver den årlige gasafbrænding fra de danske platforme lige så meget CO2-belastning af atmosfæren som 50.000 gennemsnitsdanskere. Foregik tingene som i Norge, kunne atmosfæren spares for en udledning fra platformene svarende til den årlige udledning fra 32.000 danskere.
Det fremgår af et svar fra transport- og energiministeren til Folketingets energipolitiske udvalg. I begge sider af Folketinget stilles der nu krav om indgreb.
Gasafbrænding – såkaldt flaring – sker ifølge Energistyrelsen af sikkerhedsmæssige grunde, eller fordi platformenes tekniske udformning udelukker nyttiggørelse af en del af gassen. Flaringen betød ifølge ministeren, at de danske nordsøfelter i 2005 udledte 13 kilo CO2 for hver produceret ’standardkubikmeter’ olie-gas. Samme år var udledningen fra de norske felter 4,3 kilo CO2 pr. produceret enhed. I 2004 var forskellen endnu større med danske udledninger, der var 4,5 gange så store som de norske.
Mærsk Olie og Gas er operatør på 15 af de i alt 19 felter i den danske del af Nordsøen, Dong Energy er operatør på tre og Amerada Hess på ét felt. Platformene bruger selv en del fossil energi til driften, hvilket giver CO2-forurening. Dette energiforbrug pr. produceret enhed er stigende, fordi felterne bliver ældre og udtømmes, hvad der fordrer mere energi til at drive den tilbageværende olie og naturgas ud af undergrunden.
Men ifølge Transport- og Energiministeriet udgør CO2-bidraget fra selve gasafbrændingen over 20 pct. af platformenes samlede udledning.
»Det er rent spild af naturgas, og det er urimeligt, at de danske felter udleder så meget mere CO2 end de norske ved gasafbrænding. Forskellen har givetvis sammenhæng med, at Norge har en afgift på afbrænding, mens Danmark ingen har,« siger SF’s medlem af Folketingets energipolitiske udvalg.
Transport- og energiministeren bekræfter i sit svar, at Norge i modsætning til Danmark har afgifter og en højere grad af genvinding af gassen, hvorved afbrændingen mindskes.

Ikke acceptabelt
»Når Norge bruger afgifterne med effekt, kan det ikke være så svært at gøre det samme i Danmark. Alternativt kunne man beskære olieselskabernes tildelte CO2-kvoter i en grad, så det modsvarede de norske niveauer for CO2-udledning ved flaring. Problemet ved det er, at selskaberne bare kan købe de manglende kvoter på verdensmarkedet og dermed slippe for at gøre noget ved selve problemet,« siger Anne Grete Holmsgaard.
Hun påpeger, at en reduktion af de danske platformes udledninger til det norske niveau vil have en CO2-effekt langt større end den skønnede virkning af regeringens nye omlægning af bilafgifterne. Også Venstres medlem af Folketingets energiudvalg Lars Chr. Lilleholt efterlyser handling.
»Det er ikke acceptabelt, at de danske platforme ligger så højt, og ministeriet må se på, hvad der kan forklare forskellen mellem Danmark og Norge. Vi må kræve, at det foregår så miljørigtigt som muligt, og derfor bør man overveje krav til olieselskaberne om reduktion af udledningerne ved gasafbrænding,« siger Lilleholt.
Seniorvicepræsident for produktion og efterforskning hos Dong Energy Poul Munk Andersen siger, at selskabets produktion i tre af Nordsø-felterne bidrager med fem-seks pct. af de samlede CO2-udledninger fra det danske område. Det meste af resten kommer fra Mærsks felter.
»Selve flaringen medfører en CO2-udledning på omkring 18.000 ton CO2 om året, hvad der svarer til 20 pct. af Dong Energys samlede CO2-udledning fra de tre felter. Vi gør løbende, hvad vi kan for at bringe afbrændingen ned, også fordi gassen er værdifuld for os,« siger Poul Munk Andersen.
– Hvad siger I til en afgift eller strammere CO2-kvoter for at hjælpe jer længere ned?
»Jeg ved ikke, hvordan man kan gøre det anderledes, men vi skal alle bidrage til at bringe CO2-udledningerne ned,« siger Poul Munk Andersen.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mærsk Olie og Gas.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her