Læsetid: 4 min.

ATP investerer danskernes pension i atomvåben

Danskerne kan nyde deres otium i bevidstheden om, at deres pensionsopsparinger har været med til at finansiere produktion, udvikling og tests af atomvåben. ATP ser ikke noget problem i at investere i kernevåben
Den norske oliefond har sortlistet en række firmaer, der er med til at producere eller udvikle atomvåben. Den slags betænkeligheder nærer danske ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) ikke.

Den norske oliefond har sortlistet en række firmaer, der er med til at producere eller udvikle atomvåben. Den slags betænkeligheder nærer danske ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) ikke.

Udland
14. februar 2008

Hver måned indbetaler alle danskere en del af deres løn til ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension). Det er ikke noget, man selv vælger. Det er lovpligtigt. De penge, der ryger fra din lønkonto over på ATP's konto, bliver derefter investeret i virksomheder, som ifølge den norske regering er med til at producere og udvikle atomvåben. Det ser Claus Wiinblad, aktiechef i ATP intet problem i.

"Danmark har tiltrådt ikke-spredningsaftalen omkring atomvåben, så det betyder, at man accepterer, at visse lande har atomvåben. Derfor har vi valgt ikke at fravælge investeringer i atomvåben", siger Claus Wiinblad og fortsætter:

"Vi har den holdning, at så længe vi har et militær og er medlem af NATO, så screener vi ikke for våben."

Af ATP's aktieportefølje fremgår det, at ATP har aktier for sammenlagt 290 millioner kroner i virksomheder, som Norges Finansministerium og den norske oliefond har sortlistet, fordi de er med til at producere og udvikle kernevåben. Det drejer sig om Boeing Co., Finmeccanica Sp.A., Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corp. og United Technologies Corp.

"Det er alle virksomheder, vi ikke vil investere i, fordi de er med til at producere eller udvikle atomvåben. Vi mener, at produktion af atomvåben er imod de grundlæggende menneskerettigheder, fordi man ikke kan skelne imellem, om man rammer civile eller militære mål," siger Gro Nystuen, leder af det etikråd, som vurderer den norske oliefonds investeringer.

Test af atombomber

Den norske oliefond baserer sin undersøgelse af de fem virksomheders rolle i produktion og udvikling af atomvåben på information hentet fra Forsvarets Forskningsinstitut (FFI) i Norge, fra det norske udenrigsministerium og på udtalelser indhentet fra virksomhederne selv.

I 2006 havde ATP for skatteydernes penge købt aktier til en værdi af 34 millioner kroner i det amerikanske selskab Honeywell International Inc., som den norske oliefond ikke vil røre med en ildtang:

"Vi investerer ikke i Honeywell International Inc., fordi de er et led i produktionen af atomvåben," siger Gro Nystuen.

Ifølge den norske oliefond, har Honeywell igennem datterselskabet Honeywell Technology Solutions Inc. ansvaret for registrering af data ved simulering af kernevåbensdetonationer ved White Sands Missile Range i New Mexico, USA.

Samme år investerede ATP 46 millioner kroner i det italienske selskab Finmeccanica. Finmeccanica indgår ifølge det norske finansministerium i joint venture-selskabet MBDA, hvor Finmeccanica ejer en fjerdedel af aktierne. MBDA udvikler og producerer missilet ASMP-A for det franske luftvåben.

"Det er ikke kendt at ASMP-A kan have nogen anden anvendelse end at levere kernevåben. Rådet anser derfor at ASMP-A er en central komponent til kernevåben", skriver oliefonden i begrundelsen for ikke at investere i Finmeccanica.

Kernehoveder

I 2006 investerede ATP desuden hele 65 millioner danske skattekroner i Northrop Grumman Corp., som opgraderer og vedligeholder USA's ICBM missiler. Det vil sige, at pengene var med til at finansiere de langtrækkende missiler, som udgør hovedelementet i USA's landbaserede, strategiske kernevåbenprogram. ATP har imidlertid sendt yderligere 80 millioner kroner til produktion af amerikanske atomvåben ved at investere i det amerikanske Boeing Co., som ifølge virksomhedens egen hjemmeside vedligeholder og opgraderer det amerikanske atomprogram Minuteman III ICBM. Og her stopper investeringerne i det amerikanske atomprogram ikke. ATP har nemlig også sendt 65 millioner af danskernes pensionspenge i lommerne på United Technologies Corp. En virksomhed, som i 2005 opkøbte selskabet Rocketdyne Propulsion & Power, som står for at opgradere og teste motorerne på Peacekeeper-missilet, som er USA's nyeste langdistanceraket. Den norske oliefond har valgt at trække sine investeringer i United Technologies Corp. ud, fordi de ikke vil være med til at finansiere test og opgradering af "centrale komponenter til kernevåben".

Social ansvarlighed

Danmark har ratificeret FN-traktaten om ikke-spredning af atomvåben, og i 2005 formulerede EU-landene en fælles holdning til produktion og udvikling af atomvåben, hvor der bla. står: "Spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler betegnes som en trussel mod den internationale fred og sikkerhed". Alligevel investerer ATP danskernes penge i virksomheder, der er med til at udvikle og producere nye kernevåben.

Investeringerne i atomvåben sker på trods af, at ATP har formuleret et sæt retningslinjer om social ansvarlighed ved investeringer. Claus Wiinblad mener dog ikke, at ATP overtræder retningslinjerne om social ansvarlighed, idet der ikke er nogen dansk lov, der forbyder produktion af atomvåben.

"Det er vores holdning, at investeringerne i atomvåben er i overensstemmelse med vores retningslinjer. Der er ikke nogen inkonsekvens i forhold til de linjer, vi har udstukket", siger Claus Wiinblad.

- Det vil sige, at I synes, det er socialt ansvarligt at investere i atomvåben?

"Jeg kan ikke sige andet til dig, end at ATP ikke fører en udenrigspolitik, der afviger fra Folketingets".

Ikke godt nok

Steen Vallentin er lektor på CBS med speciale i virksomheders sociale ansvar. Han mener, det er problematisk, at ATP bare dækker sig ind under lovgivningen i stedet for at tage et etisk standpunkt:

"Det er temmelig utilfredsstillende, hvis man begynder at tale om etik, for etik må være et spørgsmål om, at man begynder at tage stilling udover det rent lovgivningsmæssige, og dér har der været en tendens til, at ATP har nøjedes med at dække sig ind under landets lov og gældende dagsorden på Christiansborg", siger Steen Vallentin.

Claus Wiinblad anerkender, at der er en sandsynlighed for, at en række af de danske skatteydere er utilfredse med, at de indirekte er med til at finansiere produktion af atomvåben:

"Vi har 4,4 millioner medlemmer, som selvfølgelig kan have mange forskellige holdninger til de her emner, og det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der er nogen, der er uenige med de investeringer", siger han.

Information forsøgte i går at få en kommmentar fra LO's formand Harald Bør-sting, der sidder i ATP's bestyrelse. Han ønskede ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt og henviste til ATP's direktion.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der er kun en løsning på dette, og det er at pensionsopsparene frit kan flytte deres investering til de forvaltere, som lever op til deres etiske krav. Så slip ATP opspringerne fri.

Pensionselskabernes vigtigste formål er at skaffe medlemmerne det størst mulige afkast.

Hvis ikke vore selskaber går ind, hvor afkastet er størst, vil andre gøre det.

Hvorfor skal vore pensionsopsparere betale for en kunstig "hellighed", som vi danskere er mestre i at bebrejde os selv.

Penge lugter ikke!

Stor ros til Information, fordi I endelig tager dette emne op.
Jeg synes, at det er et stort problem, at vi som kunder ikke aner, hvad de bruger vores penge til.
Og det samme gælder i øvrigt, når vi sætter penge i banken.

Jeg har før nævnt problemet angående ATP, og jeg synes bestemt, at de fortjener en hetz, som de ikke glemmer igen foreløbig.

Jeg opdagede på et tidspunkt, at ATP investerer i Cheminova, og de derved er med til at sælge giftstoffer, som er forbudt herhjemme, men ikke i u-lande.

Det blev jeg så vred over, at jeg straks skrev til ATP og klagede over det.

Men der var ikke noget at gøre ved det, og så forsøgte de i øvrigt at bilde mig ind, at de gør det med de allerbedste miljømæssige hensigter, og tilsyneladende slet ikke for at tjene penge....

Måske bør du spise en pille mod søsyge, før du læser et citat fra det svar jeg fik:
---------
"Cheminova har i flere tilfælde været i stærk modvind på grund af produktion og salg af sprøjtegifte, hvilket mange mennesker formentlig mener burde føre til, at ATP solgte sine aktier. Det ville være en let løsning. Når ATP ikke har solgt, er det fordi, vi dermed måtte opgive at kunne påvirke virksomheden. ATP har positive erfaringer med - ofte udenfor offentlighedens søgelys - at øve indflydelse på blandt andet virksomheders sociale ansvarlighed ved at være aktionær.
Men et aktivt og konstruktivt ejerskab kræver naturligvis, at ATP har den fornødne indsigt i virksomheden. Den seneste sag om Cheminovas salg af Methyl Parathion i Brasilien kom bag på ATP. Vi har derfor i mandags krævet, at Cheminova indenfor få måneder fremlægger en rapport med oplysninger om alle virksomhedens mest giftige produkter, i hvilke lande de produceres og sælges samt en konkret plan for udfasning af hvert enkelt produkt. Når den rapport foreligger, vil ATP vurdere virksomheden på den baggrund."
---------

Jeg synes, at det lyder som en dårlig løgnforklaring.

Men hvad kan en almindelig borger gøre..?

Findes der et alternativ til ATP..?

Jeg forventer, at min næste opgørelse fra ATP indeholder en oversigt over deres investeringsportefølje samt en redegørelse for de resultater, de i årets løb har opnået mht. at påvirke diverse virksomheders etik.

Michael Skaarup

"AAge Øhle

14. februar, 2008 #

Pensionselskabernes vigtigste formål er at skaffe medlemmerne det størst mulige afkast.

hvorfor det næste natulige skridt vil være at indlede med investeringer der kan fremme slaget af alkohol, tobak og narkotika, i alle verden lande...
For det er fandme penge i....

For at sige det kort, så kan den vestlig økonomi ikke funger uden, en eller anden form for krig...

Et emne jeg ikke har set siden 1995, som også blev bragt i Information, og det er at Danmark for eksempel er en af de større producenter af personale landminer i verden... der er noget at tænke over. Men det gavner jo Dansk økonomi… tja?

Tjek linket: http://fred.dk/artikler/mineinfo/
Prøv også linket: http://fred.dk/artikler/mineinfo/danminer.htm

På trods af mere end 35 års læsning af INF vil jeg dog anføre en reference om de rammer,der gælder for disse investeringer.Uanset om jeg er enig i valget af investeringsområder.
Rammen er: Finanstilsynets hyrdebrev af 10. okt. 1997 om pensionskassers .... investeringsstrategi,etiske investeringer.
Interesserede kan også læse pensionsmarkedsrådets svanesang om etiske investeringer. Begge på Finanstilsynets websted,
Det er vel overflødigt i INF at gøre opmærksom på,at vi lever i et privatkapitalistisk samfund.
Interesserede kan læse: The ethical investor. www.uksif.org.