Læsetid: 5 min.

Arktis er over smertetærsklen

Temperaturen vil ikke falde, selv om det er vinter længst mod nord. Det er et tegn på, at de arktiske systemer nu er inde i den selvforstærkende opvarmningsproces, der måske ikke kan bremses, siger klimaforskere
Udland
17. december 2008
I 2100 kan Nordpolen være helt isfri. Det kan ændre forholdene dramatisk for de lokale dyr.

I 2100 kan Nordpolen være helt isfri. Det kan ændre forholdene dramatisk for de lokale dyr.

Få dage efter afslutningen af FN's klimaforhandling i Poznan i Polen fremlægger internationale forskere vidnesbyrd om, at de arktiske områder nu synes inde i en selvforstærkende opvarmningsproces og dermed tilsyneladende er forbi det vendepunkt, hvor udviklingen kan bremses.

Både amerikanske og danske forskere siger, at de senere års tiltagende sommerafsmeltning af is i Arktis nu har sat i gang i den 'arktiske forstærkning', hvor solens energi i stigende grad opsuges af det mørke hav og af landjorden frem for at blive reflekteret af de hvide isflader, der bliver stadig mindre.

Denne opsugning af varme, betinget af forskelle i mørke og hvide overfladers såkaldte 'albedo', gør, at også atmosfæretemperaturen over Arktis stiger - og stiger hastigere end andre steder på kloden. Konsekvensen er, at mere is smelter, hvorved mere varme opsuges, så endnu mere is smelter osv.

"Det ser ud til, at det kører nedad, uanset hvad vi gør," siger seniorforsker Rasmus Tonboe, Danmarks Meteorologiske Institut.

I øjeblikket er Det Arktiske Ocean under tilfrysning, fordi det er vinter, men det går langsommere end normalt.

"Temperaturen har svært ved at komme ned igen, formentlig fordi der har været så lidt havis, og der derfor er pumpet varme ned i systemet," siger Rasmus Tonboe.

Det amerikanske National Snow and Ice Data Center (NSIDC) bekræfter billedet. I oktober var temperaturen over Arktis tre-fem grader over det normale for årstiden og visse steder hele syv grader over, rapporterer NSIDC.

"Lufttemperaturerne over Det Arktiske Ocean forblev et godt stykke over gennemsnittet i november, dels på grund af fortsat afgivelse af varme fra havet til atmo-sfæren, dels på grund af et mønster af atmosfærisk cirkulation, der transporterer varm luft til området," skriver NSIDC i en opdatering af isforholdene i Arktis.

I november var den tilfrysende vinteris 680.000 kvadratkilometer mindre i udstrækning end gennemsnittet for perioden 1979-2000. Det svarer til 15 gange Danmarks areal. På en konference i American Geophysical Union, afholdt i San Francisco, fremlagde NSIDC's Julienne Stroeve i går nye data, der dokumenterer, at de selvforstærkende mekanismer har været under udvikling i flere år.

"Den efterårsopvarmning, vi har set over Det Arktiske Ocean ikke bare i år, men i de seneste fem år, afspejler 'den arktiske forstærkning': Det forhold, at stigningen i lufttemperaturer nær overfladen som konsekvens af stigende koncentrationer af drivhusgasser, vil være kraftigere i Arktis end andre steder på kloden."

10-15 år for tidligt

"Selv vore tidligste klimamodeller fortalte, at vi ville se den arktiske forstærkning dukke op, i takt med at vi mister sommerisdækket. Det er præcis, hvad vi nu kan begynde at se. Jeg bryder mig ikke om at sige det, men enkelt udtrykt er dette et tilfælde af 'hvad sagde vi' - for det gjorde vi faktisk," siger Stroeve til The Independent.

Problemet er, at effekten viser sig 10-15 år før forudset af klimaforskerne.

"Hele systemet er under meget hastig forandring. Arktis fortæller os, at klimaforandringerne kommer hurtigere og kraftigere," siger den canadiske klimaforsker David Barber, University of Manitoba, der for nylig har afsluttet en 15 måneder lang ekspedition i de arktiske områder.

"Det bekymrer mig, at FN's Klimapanel baserer sine forudsigelser på modelresultater, der forudser isfri sommer i Arktis i 2100. Observationerne siger, at vi vil blive isfri i 2015 - det må formidles klart og effektivt til verdens beslutningstagere," siger David Barber.

På forskerkonferencen i San Francisco fremlagde Jason Box, arktisk klimaforsker ved Ohio State University, nye data fra Grønland, der fortæller om accelererende tab af indlandsis via de store gletschere langs den grønlandske kyst. I sommer skrumpede gletschertungerne sammenlagt med 184 kvadratkilometer, tre gange så meget som i 2007, der i sig selv var rekordår.

"Vi ved nu, at klimaet ikke behøver yderligere opvarmning for, at Grønland skal blive ved at miste is. Det har sandsynligvis passeret det punkt, hvor det kan opretholde den hidtil kendte ismasse," sagde Jason Box på forskerkonferencen.

Methan-udsivning

Andre klimaforskere advarer om, at den selvforstærkende opvarmning over Det Arktiske Ocean og den ledsagende havis-smeltning kan stimulere andre selvforstærkende mekanismer på land.

De permafrosne områder i Canada, Alaska og Sibirien binder enorme mængder frosne drivhusgasser i form af methan og CO2 - tilsammen en dobbelt så stor kulstofmængde, som findes i atmosfæren. David Lawrence ved det amerikanske National Center for Atmospheric Research har foretaget modelstudier, der viser, at processerne omkring havisens smelten også vil lede til optøning af de permafrosne områder.

"Vore undersøgelser peger på, at hvis havisen bliver ved at skrumpe kraftigt i en årrække, så vil opvarmning af landjord og optøning af permafrost accelerere," siger Lawrence.

Hans forskerhold finder, at en periode med fortsat kraftigt tab af havis kan føre til en opvarmningshastighed over land, der er 3,5 gange større end de hastigheder, der i klimamodeller er forudsagt som gennemsnit for det 21. århundred.

Tør permafrosten, begynder lagrene af methan og CO2 at sive op i atmosfæren, hvor de forstærker opvarmningen. Methan har således en drivhuseffekt, der målt pr. molekyle er 25 gange så kraftig som CO2. Med opvarmningen sker der mere optøning af permafrost og dermed yderligere opvarmning- endnu en selvforstærkende proces.

Forskernes meldinger om, at vendepunkter i Arktis synes at være overskredet, kommer på et tidspunkt, hvor det internationale samfunds repræsentanter tager fat på en række forhandlingsmøder for at kunne nå frem til en ny global klimaaftale i København om et år. På det netop afsluttede klimamøde i Poznan, Polen, blev der ikke gjort fremskridt i form af klarere formuleringer om de mål for reduktion af drivhusgasudledningerne, som bør nås. På linje med flere klimaforskere gjorde USA's tidligere vicepræsident Al Gore sig til talsmand for, at man i lyset af den seneste viden strammer det mål, som bl.a. EU anbefaler - et stop ved en koncentration på 450 ppm CO2 i atmosfæren - til 350 ppm.

Fra forskermødet i San Francisco siger Martin Sommerkorn, klimaforsker ved det skotske Macaulay Institute og ledende klimarådgiver for WWF, at "vi ser ubestridelige videnskabelige vidnesbyrd om et arktisk system på grænsen til at udløse katastrofale konsekvenser for resten af verden."

"Denne ny viden forpligter os mere end nogensinde til uden forsinkelse at nå frem til en ny global aftale om skrappe reduktioner i de globale udledninger af drivhusgasser."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Det ser ud til, at det kører nedad, uanset hvad vi gør," siger seniorforsker Rasmus Tonboe, Danmarks Meteorologiske Institut.

"Denne ny viden forpligter os mere end nogensinde til uden forsinkelse at nå frem til en ny global aftale om skrappe reduktioner i de globale udledninger af drivhusgasser."

Det er vist en sag for Lomborg.

Christian Olesen

I årenes løb er vi nogle stykker (bl.a. mejeristen fra Ranum og jeg selv), som gentagne gange i debatten på informations hjemmeside er blevet latterliggjort for at bekymre os om risikoen for de selvforstærkende effekter som global opvarmning kan have.

Det ser desværre ud til at de latterlige havde ret!!!

Jeps - og vi ved, hvad han vil sige: "Det er et problem - men lad os endelig lade være med at gøre noget.
Nu skal jeg fortælle hvorfor......"

Søren Andersen

Ja, og for 13,000 år siden varHele nordeuropa dækket af et tykt lag indlandsis.

Nu må det være tid at regeringen træder i karakter og vedtager en lov om at global opvarmning ikke findes.

Hvis der ikke kan skabes flertal for det må minimum være at vi laver en særlov om at global opvarmning ikke gælder i Danmark.

Hvis det går helt galt må Pia blive forarget og skælde ud på muslimerne.

I lyset af denne artikel må det være rart for benægtere af menneskeskabt klimaforandringer for eksempel at kunne læse følgende artikel, der desværre synes at sige noget nær det modsatte:

http://jp.dk/indland/trafik/article1543626.ece.

martin sørensen

Husk det er den 4 dobbelte krise vi er midt i.

jeg er personligt begyndt at bruge de ikke klimamæssige augomenter mere end klima augomentet. for selv om klima augomentet er et gyldigt augoment ja så er det faktum at der er 4 ud af 10 danskere som der ikke tror på augomentet et reelt demokratisk problem for samfundet det er nødventigt at handle derfor skal vi ha alle med og må ikke tabe 40% af befolkningen i denne vigtige kamp.

de 4 ligeværdige årsager til at samfundet skal udvikle sig væk fra forsil energi.

1, Danmarks selvforsyningsgrad: Den danske energiproduktion i Nordsøen falder med ca. 10 pct. om året.

Siden 2004 har vi tabt ca. 25 pct. af olie- og gas-produktion, nu i 2008 oplever vi underskud på statsfinanserne og betalings balancen, da olieprisen falder samtidigt.

Vi har som land ikke råd til at blive importører af olie eller gas,

Situationen truer os med et status som importører af naturgas i allerede år 2016 og olie i år 2017.

Dette helt lokale danske problem gør, at vi helt enkelt skal handle for ikke at skulle skære dybt i vores velfærdsydelser.

Vedvarende energi skaber lokale job, og der holder pegende i et kredsløb i lokalsamfundene på landet i Danmark. Vedvarende energi er at tegne en kasko forsikring for velfærdssamfundet.

2. Peak-ressourcer. Alle fossile ressourcer er begrænsede, jorden er en rund kugle, derfor alt begrænset. IEA, OECD's klimaagentur råber oliealarm og kalder til energirevolution.

Trods den lave pris vil olieproduktionen toppe om få år. Dette giver en usikker forsyningssituation.

3: det geopolitiske ressourceproblem, olien og naturgassen befinder sig eller har transport veje forbi betændte politiske områder. Sidst så vi en olietanker med 1.2 millioner tønder råolie blive kaperet af pirater i Adennerbugten ved Somalia.

En række terrorangreb kan lukke for en stor del af vores olie- eller naturgas-forsyning og skabe en stor forsynings krise. Rusland truer nu igen med at lukke for gassen i Ukraine, som der er transitland for ca. 60 pct. af gassen til EU.

4. Klimaspørgsmålet, som der rigeligt beskrevet i utallige læserbreve, klimaministerium m.m.

http://nordjyske.dk/debat/forside.aspx?ctrl=10&data=53,3017480,5,3

det er exembelvist løgn når man siger at det er vindkraften som vi exportere om natten, nej det er minmums driften på de kulfyrede kraft værker som vi exportere om natten ikke de ca max 1300 mw vind energi, så kul mafiaen ( de store el selvskaber og stor industrien ) de har ikke ret de er fulde af BS og jeg mener ikke "jægersoldaten" der også kan beskrives som værene fuld af sit eget navn.

http://www.energinet.dk/Integrationer/ElOest/ElsystemetLigeNu/energinet1...

en serie af decentrale kraftvarme væker som der kan fases ind og ud efter vindbehov, ja dette er løsningen sammen med intelegente elmålere og mulighed for først at lave varme fra vindkraft el senere lave brint som buffer lager, til kraft varme.

Ret fokus der hvor det høre hjemme kære politikere, fokus er forsynings sikkerhed og energi til en økonomisk bæredygtig pris. godt når vi dette mål med forsil energi ligenu ja men på sigt nej, for se mine 4 ligeværdige årsager til at udfase den forsile energi,

klima udgør som sagt kun en af de 4 årsager, jeg er personligt ikke i tvivl om at vi har nået tippe punktet, jeg mener se i alska, sibirien og dele af grønland der ser vi permafosten smelte og derfor kommer der nu mange mange tons metan gas direktee ud i atmosfæren fra de millioner af års gemte frosne bio masse der ikke er i forødelse før nu,

økonomien ja skal vi rede økonomien så skal vi også lave en dansk version af new green deal, der som hovedformål udfaser kulfyrede kraftvarme værker udfaser olie og kul til opvarming og i løbet af få år lader elbiler indfase i vores transport sektor, der også skal ha en saltvands indsprøjtning med den offenlige transport, vi skal gøre alt dete vi gør nu bare i turbo tempo.

kære Christian Olesen at have ret er ret ligegyldigt, problemernes omfang gør at vi er nødtil at tænke på en ny måde for at få belært dem der ikke har den samme viden som os med vores viden,

Når 4 ud af 10 danskere ikke tror på, at CO2 påvirker klimaet, så har både miljøbevægelsen og det politiske Danmark og vi to, glemt kirkegaard i deres og vores hovmod af bedre klimaviden.

Den danske filosof Søren kirkegaard skrev: "At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der".

Klimakampen ligger meget langt væk fra dagligdagens almindelige problemer. For den normale dansker virker det usandsynligt, at vores daglige brug af fossil energi skulle påvirke klodens klima.

Klimaet har jo altid været i forandring, siger klimaskeptikerne med rette, og for 1000 år siden på Grønland mm. Spørgsmålet om to grader mere eller mindre, 20 centimer eller en halv meter havstigning. Dette virker for mange almindelige anskere, som noget højt løftet studenterhue/professor-vrøvl, der kun muligvis sker om 20-50 år.

Derfor må vi sprede debatteen ud for at vinde den der er 4 ligegode grunde til at handle

1: Danmarks selvforsynings grad
2: resurse problematikken
3: den geo politiske realitet
4: klima.

Martin,

Det er nok de færreste, der er imod en afvikling af brugen af fossile brændstoffer i takt med, at det bliver rentabelt at finde alternativer. Det er sund fornuft.

Det ville være sket under alle omstændigheder uden CO2 hysteriet.

Derimod er de penge, der hældes i rene CO2 begrænsende tiltag muligvis smidt direkte ud i den varme luft.

Den manglende videnskabelige sikkerhed for CO2 indvirkningen og klimamodellernes åbenlyse usikkerhed er det der fører til skepsis fra ethvert ethvert normalt kritisk tænkende menneske.

Og når vi nu taler om "det varmeste år nogensinde," så er det altså siden 1850. En ufattelig kort måleperiode, når alle historiske fakta peger på, at her var betydeligt varmere i den tidlige middelalder.

Kort sagt en gang uvidenskabeligt religiøst plidderpladder.

Klimaflip.

Når man argumenterer med, at 1998 var det varmeste år, og at det ikke er blevet varmere siden, så må man redeligvis huske, at gennemsnitstemperaturen har være meget høj i 10 år.

Når jeg afiser fryseren derhjemme, så holder isen sig i lang tid inden den begynder at smelte på en synlig måde. Men så kollapser den hurtigt derefter.

Indlandsisen flipping point kan være nået på samme måde. Hvis man ikke har en startknap på grøndlandsfryseren, så er det en irreversibel proces, der ser ud til at være gået igang.

Vi skal altså allerede nu til at forberede vores samfundsudvikling efter nye bydesign.

Fx Fingerbyen i København har båret økonomisk vækst i 60 år. Vi skal finde en, som ligger på højt land, sandsynligvis i kote 40 eller mere, da Grøndlands indlandsis ikke er den eneste flipper på kloden.

Og så skal det nye bydesign udtænkes af byfolk, som kan optimere ressourceanvendelsen, i modsætning til det aktuelle landmandsregime.

CO2 kan begrænsen meget hurtigt og meget effektivt. Drop bilen og oversvøm de 5 % af landbrugsjorden, som blot ilter og falder sammen alligevel, mens den udleder enorme mængder CO2.

Sådan når vi 50 % CO2-reduktion på 2 år. Reduktionen for produktion af livsmidler og boliger og opvarmning og nedkøling er sværere, så det skal vi til at forske i nu.

Bare for at undgå enhver form for misforståelse:

Min tidligere reference til artiklen i JP er naturligvis ikke udtryk for, at jeg er begyndt at tvivle på menneskeskabt klimaforandringer. Det er alene udtryk for en nedslående forventning om, at benægterne af menneskeskabt klimaforandringer nu flittigt vil referere til denne artikel.

Bemærk nemlig hvor manipulerende JP-artiklen er opbygget: Overskriften og den første del af artiklen siger ligesom "der er ikke noget problem alligevel - forskerne har taget fejl", mens det først længere nede i artiklen bliver klart, at man ikke på grundlag af få år kan slutte sig til noget sådant.

Til gengæld kan du åbenbart slutte, at klimaændringerne er menneskeskabte på basis af ganske få års målinger.

Sandheden afsløret!!

Jeg har lige kigget i min private telefonbog. Det viser sig at der ikke står noget om en Kim Vibe.
Nu har jeg også prøvet at kigge ud af vinduet. Ingen Kim Vibe!!

Det viser sig altså at Kim Vibe ikke findes!!

Hvorfor skal Kim Vibe diskutere her, når jeg lige har bevist at han ikke findes?

Jørgen Nielsen

Den globale opvarmning er tydeligvis blevet den nye fetisch for miljøbevægelsernes flagellanter, og er blevet endnu en platform for den retningsløse automatkritik af markedsøkonomien.

Nu er NASA også begyndt med det der klima....

NASA's videnskabsfolk konkluderer i en ny undersøgelse, at isen siden 2003 er smeltet med stigende fart i Grønland, Antarktis og Alaska.

Mellem 1,5 og to billioner ton is er med stigende fart smeltet væk fra de tre arktiske områder siden 2003, oplyser NASA, som påpeger, at resultaterne er de seneste tegn på global opvarmning.

Christian Olesen

Vibe og Lauritzen:

Om der så kun var et græsstrå tilbage på jorden, som følge af global opvarmning, så ville i stadig gribe ud efter det, og hævde at netop dette strå rejste berettiget tvivl om den menneskeskabte drivhuseffekt.

Der er skrevet lange bøger om den slags fornægtelse, så jeg skal slet ikke begynde at gætte på, hvorfor I på den måde blokerer virkeligheden ude. I kan ikke tales til fornuft, og jeg er ikke i tvivl om i kommer til at dø i synden (bogstaveligt) og honestly: I dont give a damn!

Alt hvad der kan kravle og gå af regeringsdygtige politikere er nu omvendt til "klimabevægelsen", så det er bedøvende ligegyldigt hvad et par selvstuderede lægmænd mener om sagen (Lomborg inclusiv). Om 25 år anvendes der ikke fosile brændsler i DK. Om 50 år vil det kun være i den 3. verden at der anvendes fossile brændsler.

Lev med det!

*fnis* ... nej, global opvarmning er jo ikke 100% _bevist_ endnu, så lad os endelig blive ved med at ignorere problemet indtil det definitivt bliver bevist. Hvilket formentlig aldrig vil ske.

Når alle symptomer peger på at en patient har mæslinger, så er't sgu nok mæslinger, do.

@ Jørgen Nielsen:

"Den globale opvarmning er tydeligvis blevet den nye fetisch for miljøbevægelsernes flagellanter, og er blevet endnu en platform for den retningsløse automatkritik af markedsøkonomien."

Og en ligeså automatisk og retningsløs (og "dum", lad os bare få den med, så kan alle være med) afvisning af enhver kritik af markedsøkonomi?

Markedsøkonomi og kapitalisme har bevist deres levedygtighed, men det betyder jo ikke at de er gode i enhver konstruktion man måtte kunne udtænke. Som med alt andet gælder det om at finde et punkt med balance mellem tingene, ikke?

@ Lauritzen: spørgsmålet er helt klart hvorfor - men når 99% af videnskaben er enige om, at det er menneskeskabt, så finder jeg ikke nogen grund til at tvivle på deres konklusion.

@Grab Ibesen: "... men når 99% af videnskaben er enige om, at det er menneskeskabt, så finder jeg ikke nogen grund til at tvivle på deres konklusion."

Lige præcist, og længere burde den potte egentlig ikke være.

Nå okay, jamen så hejhej.

Langt fra 99 procent. Og det er sådan set også ligegyldigt, for videnskab er ikke noget, man bliver enige om. Det er noget, man beviser.

Sidst "videnskab" blev baseret på konsensus var i middelalderen.

P. Lauritzen

"Mærkeligt at samme forsker Rasmus Tonboe udtaler sig i begge artikler, men i stik modsat retning."

Det gør han jo ikke. Det er Jyllands-Postens framing af ham der er helt ude i skoven. De forsøger at gøre et stort nummer ud af Tonboes udsagn om at havisen måske bliver lidt større denne vinter.

Bagefter haster de videre til deres hovedperson: det eneste seriøse vidne de kan få til at udtale, at global opvarmning er bluff: Ole Humlum, "der ikke er klimaforsker", men som har "beskæftiget" sig med klimaforandringer. Og hvis pointer i øvrigt bliver grundigt demonteret i samme artikel, hvis man læser ordenligt efter.

JP. En manipulerende avis i dyb fortrængning. Ærgerligt at folk falder for deres billige "journalistik".

Klimaforsker???

Hvad er det? Er det noget, man kan læse til?

Kim: Ja det hedder meteorologi. Du ved ligesom dem du ser i vejrudsigten i TV hver dag
Denne diskussion er absurd - benægterne af klimaproblemerne veksler mellem at benægte at den globale opvarmning overhovedet er en realitet og hvis den endelig er så at det skulle skyldes menneskelig aktivitet. Deres sidste argument er altid at sammenhængen ikke er bevist - man kunne spørge hvad de mener der skal til for at de vil acceptere noget som bevist?
Man kan tilsvarende argumentere for at evolutionen slet ikke er foregået da den jo ikke er bevist eller
at universet ikke er som astronomer påstår - et er jo heller ikke 'bevist' -
så nej kære Vibe o.a. videnskab drejer sig ikke om at 'bevise' sandheder men om at sandsynliggøre hvad der er sandsynligst

Ulrik Høstblomst

http://www.wmo.ch/pages/about/milestones_en.html

Det er garanteret muslimvenligejødekommunister der sidder i WMO og fordrer venstrefløjens konspirationsteoretikere så de kan blive ved med at fastholde deres USA-fobi ???

Eller hvad er det nu I plejer at sige om data I ikke bryder jer om ?

Noget med Lomborg ??

Eller med at markedet klarer den type problemer bedst - ?

Niels-Holger Nielsen

Til de sædvanlige landsbytosser på Inf.s debatsider og deres tålmodige opponenter:
Inden I (landsbytosserne) næste gang lader jer vildføre af JPs manipulrende klimaartikler skulle I lige tage og kigge ind hos kris på klimabrev.dk: http://klimabrev.dk/?p=386#more-386
Bare et godt råd, hvis I en anden gang skulle udsætte jer for at blive til grin.
En dinosaur er man, når man vedbliver at kolportere klimatiske vandrehistorier, som for længst er blevet dementeret i verdenspressen. Hvis man følger denne debat, vil man opdage at det er et ret lille antal ophavsmænd (de er næsten aldrig kvinder), der står bag hovedparten af sabotagen. En rammende betegnelse, vil man hurtigt erfare. Se fx. George Monbiot tage nogle af de værste ved vingebenet og følge dem helt til dørs: http://www.monbiot.com/
Forurening af debatmiljøet er træls at høre på i længden. Fra i dag af har jeg besluttet ikke længere at læse landsbytossernes indlæg - nu har jeg nemlig efterhånden fået styr på hvem de fleste af dem er. De evige gengangere. Det er alligevel godt, at der er så mange behjertede folk, som imødegår våset. Tænk hvis en sagesløs kom ind på siden og så vrøvlet uimodsagt! Tak skal I have. I gør det flot

Ole,

Ja du har så demonstreret, at du ikke kan kende forskel på vejret og klimaet.

Reelt er det vel geologi, det handler om. Netop den videnskab Ole Humlum beskæftiger sig med, hvorfor Correas manglende indsigt burde være tydelig.

At afgrænse det til 30 år, som klimatologien gør, er jo tæt på det latterlige i diskussionen om, hvorvidt den global opvarmning er CO2 bestemt.

Og du har helt ret i, at udviklingslæren heller ikke er bevist, og at vores viden om universet formentligt gemmer på et væsentligt antal fejlantagelser.

De store forskel er, at hverken darwinisterne eller astronomerne beder os om at hælde groteske milliardbeløb ud på basis af deres antagelser.

Når en masse forskere, der har en interesse i at booste deres bevillinge, forudsiger jordens undergang, så er det tid til at være skeptisk.

Tidligere kaldtes det religion. Nu kaldes det forskning. Og lad os bare nævne de sidste 30 års dommedagsvisioner i flæng:

Befolkningseksplosionen, Ozonlaget og År 2000 problemet er alle skåret over samme læst af bekymringsindustrien, og hver gang har det vist sig videnskabeligt uredeligt grænsende til fup og fidus.

Jordens snarlige undergang er blevet prædiket, siden vi kravlede ned fra træerne, og derfor er vi ca. 40 procent af befolkninge, der gerne vil se bare noget, der bar minder om et bevis, før vi tømmer bankkontoen for at redde vores skind.

Niels-holger,

Køb du endelig dine afladsbreve, så kan det være, at du kommer i paradis.

Der er også blevet varmere på Mars de sidste 30 år, men det skyldes nok den CO2 udledende rumsonde, vi sendte derop.

martin sørensen

Kim vibe og andre klima skeptikere,

uanset om klima forskerne har ret eller ej, så kan i ikke ændre på det faktum, at Danmark bliver energi importør ca lidt før år 2020, og at denne begivenhed vil ha en særdeles negativ betydning for vores lands evne til at kunne bevare et relativt hæderligt nivue for velfærds ydelser faktisk har denne begivenhed minst ligeså stor betyding som den aldersmæssige demografise realitete (beskreftigelses graden) har det for velfærden.

punkt 1 selvforsynings situationen.

uanset hvordan i debatere så siger IEA ikke at energi forsyningen er truet hvis ikke der er noget om snakken, verden står overfor at skulle udskifte ca 2/3 dele af den nuværnede olie kilder og gas kilder dette skal ske før år 2030 hvis vi skal bevare den nuværnde produktion af olie, på ca 86 millioner tønder rå olie dagligt, skal verden der udover vokse i sit olie og naturgas forbrug ja så skal der helt enkelt findes meget mere olie fra store felter end der sker PT.

punkt 2. peak resurser.

i går der blev der igen kapret 2 skibe i adennerbugten ved somalia, søndag kirkuk irak der exploderede der en teror bombe og terorisme gør det besværligt at udnytte den resurse optimat som der er i området. nigeria , oplever dagligt terorangreb mod olie produktionen hvilket der reducere nigerias mængte med ca 30-40% fra max kapasitet konstant, venuzuela og bolivia er betænte politiske områder og i sadiarabien der er det udelukkde de hemmelige politi der holder den korupte konge familien ved magten, iran behøver jeg yderliger kommentare lad os bare sige iran. kaukasus ja det er en ren krudt tønde, godt kik nu på hvor olien den er i verden, ca 60-80% af alt olie og naturgas befinder i politiske besværlige områder der kun forværes af den kommede forsynings krisen.

punkt 3 det geopolitiske faktum.

godt uden at sige ordet klima der har jeg nu kommet med 3 bestemt ligegode begrundelser, for at handle og fjerne os væk fra den forsile energi, at vedvarnde energi og øvrigt co2 besparende adfærd også løser de 3 overstående kriser, ja se så blot co2 besparelsen som en extra gevinst en bonus som der reder os fra en eventuel klima krise,

nej jeg er som sådan bedøvende ligeglad med om man gør det i klimaet navn eller om det er for at undgå energi import fra dikatatur stater der vil bruge deres styrke til at styre udviklingen i vores demokatiske samfund nej det er for mig en irelevant debat, om det er i klimaet navn eller hvilket navn vi handler i så længe vi som samfund, går i rette retning væk fra den forsile energi, for klimaet ja det er nok ret ligeglad så længe vi handler co2 besparende.

bred debatten ud og vind den.

Martin,

Som jeg tidligere har skrevet er vi helt enige om, at det på sigt er en god ide, at begrænse anvendelsen af fossile brændstoffer, men det ligger stadig et godt stykke ude i fremtiden, og det var sket uanset, om vi havde haft en klimaændring eller ej af netop forsyningsmæssige og geopolitiske årsager.

Det vi opponerer imod er idiotiske CO2 begrænsende tiltag, der i visse tilfælde er direkte skadelige for miljøet.

Eksempelvis den indirekte støtte til de kraftigt forurenende dieselbiler, der godt nok kører længere på literen, men som på alle andre områder end CO2, der jo ikke er forurening, giver en langt mere uren forbrænding end benzin, og derfor forpester luften med kræftfremkaldende partikler.

@Niels-Holger Nielsen: "Fra i dag af har jeg besluttet ikke længere at læse landsbytossernes indlæg - nu har jeg nemlig efterhånden fået styr på hvem de fleste af dem er. De evige gengangere."

Glimrende idé. Jeg er fristet til at gøre det samme, for der er selvsagt bedre ting at bruge livet på end at føre en udsigtsløs debat med disse benægtere. På den anden side, som du også selv er inde på, hvis al deres vrøvl står uimodsagt, så kunne de måske hverve sagesløse som nye proselytter.

@Niels-Holger Nielsen: For iøvrigt, tak for dit link til http://klimabrev.dk/, som jeg ikke kendte ikke noget til.

John,

Ja latterliggørelse styrker ikke ligefrem argumentationen.

Vi mangler stadig at få en forklaring på, at temperaturen ikke er steget i ti år på trods af stigende CO2 indhold i atmosfæren.

Har du den? Eller er din argumentation som hidtil substansløs?

martin sørensen

@kim vibe

om få år der er brænstofbilen forældet,

der er helt enkelt ikke nogen moror der udnytter energien dårligere end brændstof motoren, med en udnyttelses grad på i mellem 20-35% og max 45% for de nu bedste diesel motore, ja der er brændstof motoren, og hele energi kæden frem til denne civilisation ufattelig indeffektiv, Vi lever i en dogme styret verden hvor de 700 kmś transport kapasitet som der er standart for en normal benzin bil ja det er set som et bjerg som en hver alternaitv til brænstof motoren skal bestige for at virke som et "værdigt" alternativ.. helt ærligt så virker det lidt som om at man nægter at vi lever i computere alderen hvor information og informations teknologi let kan gøre den transport kapasitet forældete.

svaret er ligeså logisk som det er enkelt,

den moderne elbil behøver kun 200 kms kapasitet på en opladning, det er helt enkelt dyr overflødig kapasitet at ha mere end det, Dette faktum reducere prisen pr batteri ned til ca 1/3 ved at lave standarliseret batterie størelser lidt som med A AA og AAA batterier, der gør vi hele debatten rækkevide, irelevant, for du og jeg vi køre jo max 150 km pr tur i ca 95% af alle vores ture, ja vist så vil der være folk med et andet behov lad os løse deres behov sideløbede med hybrid biler og rette fokus på dig og mig hr og fru normal dansker, tysker, amrikaner eller kineser, Vores behov er en bil der i dagligt brug max har 200 kmś rækkevide pr opladning kan man skifte dette batteri ved at lave en serie af steder hvor vi ombytter batteriet, ja så er det helt enkelt vi programere hvor vi skal hen og bilen resvere batteriet, der hvor vi skal skifte det, tele algoritmer for hvor mange linjer det er nødventigt for at der altid er en linje åben ud ja dette er måden at se hvor mange steder og hvor vi skal lave bytte centraler, for batterier, og hvor mange batteier bytte centralen skal ha som buffer lager for at der er nok. dette er helt enkelt elementær matematik.

med en verden hvor vi alle har en laderstation alle pakerings pladser er lader stationer der er standarliseret ja så er det ret enkelt infrastruktur der bare skal opstilles. vi har teknologien brug den.

Om batterierne bruger den ene teknologi eller den anden ja det er for os som forbrugere irelevant, viden, vi leaser batteriet og betaler efter det antal km vi køre, vi tænker jo heller ikke ret meget på hvilke temparature som den olie er rafaneret ved når vi tanker bilen vel. DVS batteriet det bliver lidt som en mobil telefon hvor vi køber minuttet nogle selvskaber giver en gratis telefon men dyre minutter mens andre selvskaber, ja de giver billige minutter mens du selv skal ha telefonen. på precist samme måde bliver det med elbilen.

Bind dig til 20.000 km om året i 5 år til 1 kr pr km, og få din nye WV golf 9 EV. for kun 15.000 kr- eller giv 1.25kr pr km og køre i din nye gratis bil i 5 år.

Eller du betaler 65 øre pr km for de km du køre.

med el motore indbyget i fælgen, på hjulet, ja der bliver fremtidens elbiler meget billige når man trækker batteriet væk fra ligningen en moderne bil der er selve motoren og den styring af motoren ca 50-70% af selve bilens ny værdi. der er helt enkelt så få bevægelige dele i en elbil, så den bliver meget meget billig at serie producere.

Vi snakker reelt om at man kan bygge elbiler uden batterier, for ca 30.000 for en fiat 500 tybe el bil til 50.000-75.000 for en golf tybe elbil og max 150.000 kr for det som svare til en mercedes tybe el bil.

Her er manden der gør det muligt shai agassi.
Danmark kommer online fra 2010.

http://www.betterplace.com/press-room/videos-detail/web-20-summit-08-joh...

Omkring år 2020 der bliver den siste forsil bil solgt i Danmark, uanset om du tror på klima forandringerne eller ej så er, verden ved at udvikle sig væk fra de forsile brændstoffer,

godt hvad kan vi så gøre ved lastbilerne?.

Jo se dette link på en gammel teknologi,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Skoda_14_Tr_in_Vilnius.jpg

en lastbil og bus med en lille batteri der kan drive bilen 20-30 km og en hybrid motor, kompinerete med at alle landeveje motorveje har køre tråde, som man kan sætte bilerne online på, og fra by kernerne ja der skal vi naturligtvist ikke lave de grimme køre ledninger jeg kan allerde høre klima skeptikerne råbe skal vi leve med de grimme ledninger ? Helt ærigt vi har levet med telefon pæle, vi har levet med elmaster så kan vi forhelvede også leve med ja grimme køre ledninger, til at drive vores samfund.

vi har intet valg for samfundet får intet problem med at producere nok el. nej det er vejen fra el til transport der bliver fremtidens udfordring.

se dette link på hvor vi laver strømmen og hvor meget der bruges i danmark,

http://www.energinet.dk/Integrationer/ElOest/ElsystemetLigeNu/energinet1...

Det er de store kulkraft værker der er årsagen til at vi exportere el ikke vindmøllerne,

Martin,

Der er ingen tvivl om, at det går den vej. Det er dog langt fra sikkert, at elbilen bliver vinderen. Når du mener 200 km. pr. optankning er nok, er du tydeligvis ikke bilejer.

Elbilerne skal selvfølgelig kunne det samme, som de biler vi kører rundt i nu. Før de finder en mulighed for at køre 500 km. på tanken, optanke på under ti minutter, og accelere til 100 på under ti sekunder i en bil med plads til hele familien og baggage, vil el bilen forblive en bil for særlinge.

Jeg er dog ganske overbevist om, at der bliver fundet en teknisk løsning på problemerne, og at vi alle kører i biler med alternativt brændstof om 30 år.

I 2020 vil 85 procent af bilparken dog stadig bestå af benzin og dieselbiler, og der kommer ingen grønne snuptagsløsninger, da der er mange andre afvejninger end den miljømæssige.

L

martin sørensen

@ kim vibe, jo jo jeg har skam bil og vores familie kan ikke undvære bilen den er lige så livsvigtig for os som den er for jer :-).

Ærligt kære kim med hånden på hjertet, hvor tit køre du mere end 200 km på en tur ?. jeg ved hvor tit det sker for mig ca 10 max 15% af de ture som jeg køre med vores familie de er +200 km frem og tilbage uden 8 timers pause i mellem turen frem og tilbage.

Og kan du ærligt talt ikke være ligeglad hvis det er et standarlisret batteri med nye 200 km, som du kan bytte gratis, eller for et lille symbolsk beløb. det tager ca 2 min at bytte batteri.

acelerationen ja det er ikke noget probem elbilen er hurtigere end nogen benzin modeller. og ja de nye elbiler som der forhaldles igennem dong ja det er familie biler med plads til en hel familie på 5.

Så alt det som du efterspørger det er der tænkt på, har du set det link som jeg satte på mit indlæg ? fra projekt betterplace det er en lille intivue der vare ca 26 min set det :-).

du siger at der går mange år før elbilen bliver allemands eje, jeg siger kan du huske år 1990 kim. hvor mange hade en mobil telefon eller en computer i 1990 ?. og hvor mange hade en mobil telefon i år 2000 og en computer i år 2000, ja der var det blevet allemands eje, på bare 10 år der evigt forandrede vores verden, nej jeg er ikke bange for at elbilen ikke bliver udbredt, roadpricing og fremtidens benzin priser skal nok klare det, sammen med elbilerens umilbare fordele,
og hvormange år gik der fra at fjernsynet var noget exklusivt til at det blev allemands eje i 1960ne. ja ca 10 år.

Det samme galt faktisk selve bilen, i 1950ne der var bilen exklusiv noget for de få på 10-15 år der blev det allemands eje, en folkevogn eller fiat 500 i alle garager, det var faktisk normen i 1970, men var der nogen der hade forestillet sig det i 1956?.

ja skete det samme ikke da vi flyttede i parcelhus i 1960ne i 1950nes danmark der var et parecel hus en umulig drøm, i 1973 ja der var det allemands eje. tænk prograsivt og se muligehederne fokuse ikke på alle hullerne i osten :-)

Til klimabenægterne i denne tråd: Se venligst sidste afsnit i http://www.information.dk/print/177410.

P. Lauritzen

"du burde vel kunne se, at han i den nye artikel i JP korrigerer sin egen udtalelse i artiklen i Information."

Nej, det kan jeg ikke se. Gider du lige forklare dig nærmere?

Kim Vibe

"Reelt er det vel geologi, det handler om."

Vil du være så venlig at uddybe, hvorfor du mener at atmosfærens CO2 er et relevant forskningsobjekt for geologer primært?

Jeg takker også for linket til artiklen, der piller JP's manipulation fra hinanden til ære for de mennesker der ikke selv er i stand til at læse en avis med kritiske briller:

http://klimabrev.dk/?p=386#more-386

Det er undergraduate-metodepensum på enhver seriøs uddannelse at man ikke kan basere videnskabelige konklusioner om overordnede tendenser på tidsmæssige endepunkter (f.eks. at gennemsnitstemperaturen er faldet marginalt fra sidste år til indeværende år).

Gennemsnitstemperaturen siger endvidere intet om selvforstærkende mekanismer som dem der er i spil i Arktis. Om det har været lidt koldere i Afrika eller andre steder end normalt i år, er bedøvende ligegyldigt hvis arktisk is og permafrost (Jordens afkølingsanlæg) er i fuld gang med at forsvinde.

Humlums statistik-misbrug er himmelråbende humbug.

@A. Correa: Tak for det link.