Nyhed
Læsetid: 4 min.

Principel piratdom på vej

Kan nogen drages til ansvar for, at det danske fragtskib Danica White uden udkig og uden effektiv indøvelse af overfaldsalarm sejlede så tæt på Somalia i 2007, at skibet blev kapret? Og skal nogen betale for de følger, det har fået for besætningen at være gidsler i 83 døgn? Det får vi svar på i dag i Københavns Byret
Kan nogen drages til ansvar for, at det danske fragtskib Danica White uden udkig og uden effektiv indøvelse af overfaldsalarm sejlede så tæt på Somalia i 2007, at skibet blev kapret? Og skal nogen betale for de følger, det har fået for besætningen at være gidsler i 83 døgn? Det får vi svar på i dag i Københavns Byret
Udland
26. august 2009

Det kan ikke undgå at få principiel betydning, når Københavns byret i dag afsiger dom i en erstatningssag, anlagt af besætningsmedlemmerne, på det tidligere kaprede danske fragtskib Danica White, mod skibets reder og skibsfører. For de seneste tal for kapringer tyder på, at piraterne ud for Afrikas Horn og Somalia har optrappet deres aktiviteter i forhold til sidste år.

Dermed risikerer danske søfolk i stigende grad at blive kapret og ende som gidsler, sådan som Danica White-besætningen oplevede det i 83 døgn i sommeren forrige år.

Da Søfartsstyrelsen i januar 2008 besluttede ikke at oversende sagen om kapringen af det danske fragtskib Danica White til politiet med henblik på tiltalerejsning, kunne såvel skibsreder Jørgen Folmer som skibsføreren ånde lettet op.

For selv om Søfartsstyrelsen i deres opklaringsrapport om kapringen havde beskrevet bl.a. skibets manglende udkig og manglende indøvelse af overfaldsalarmen samt skibsførerens manglende kendskab til nødvendigheden af en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til den pirathærgede somaliske kyst, så lignede sagen nu et overstået kapitel.

Besætningen – tre sømænd og en styrmand – stod derimod tilbage med stort set tomme lommer, bortset fra en udbetalt maksimumserstatning på 27.000 kroner for mistede effekter under kapringen. Alle havde fået psykiske mén efter de 83 døgn som gidsler i piraternes varetægt, og alle var tillige efterladt med en undren over, at hverken deres pårørende eller deres faglige organisationer undervejs var blevet inddraget i de tophemmelige forhandlinger om frigivelse af skib, last og – nåh ja, selvfølgelig også besætningen. Men hvad med overtidsbetaling, feriepenge, tort osv.?

I og med at Søfartsstyrelsen ikke videresendte sagen til politiet, var der ikke noget at komme efter og intet ansvar at placere. Sådan har advokat Henrik Thal Jantzen argumenteret som forsvarer for skibsrederen og skibsføreren i den erstatningssag ved Københavns Byret, som Sømændenes Forbund siden har anlagt.

Og dog – for undervejs i erstatningssagen blev Søfartsstyrelsens sags-lukning i januar 2008 nærmere belyst.

Sagen blev ikke videresendt til politiet af hensyn til skibsføreren, der jo selv var gidsel på det kaprede skib, fremgår det af et ikke tidligere offentliggjort notat til erhvervs- og økonomiministeren .

Det er fast praksis, at anklagemyndigheden ikke rejser tiltale mod personer, der selv er kommet til skade. For rederen gjaldt der, som ministeren ligeledes blev orienteret om, ikke på daværende tidspunkt klare regler om redernes »pligt« på området, når det drejede sig om pirater.

Sejlet zigzag

Den manglende udkig på Danica White betød, at piraterne først blev opdaget, da de allerede var ombord, mente advokat Knud Foldschack, som førte erstatningssagen for besætningen.

Et reglementeret udkig ville have afsløret piraterne mellem 30 og 60 minutter før, de faktisk entrede. I den tid kunne Danica White – stadig ifølge Foldschack – have gjort flere ting for at vanskeliggøre kapringen, f.eks. tilkalde assistance (et stort hurtigtsejlende containerskib Simba passerede lige før kapringstidspunktet), de kunne have sejlet i zigzag, skiftet kurs eller rettet vandslanger mod piraterne og dermed holdt dem på afstand.

Endelig kunne det amerikanske krigsskib USS Carter Hall, som afpatruljerede farvandet nærmere kysten, være kommet til undsætning, foruden at Søværnets Operative Kommando havde fået besked om kapringen omgående – i stedet for de 26 timer, der reelt gik, før kapringen af Danica White blev kendt. Det var først, da USS Carter Hall fattede mistanke til det danske skib, der sejlede ind mod kysten med tre små lette både på slæb, at kapringen blev kendt af skibsrederen og SOK.

Den sene orientering var også en konsekvens af den, efter alt at dømme, manglende aktivering af overfaldsalarmen. Skibsføreren mente selv, at han havde aktiveret den, men signalet blev aldrig modtaget hos SOK. At besætningen i hvert fald ikke var instrueret i alarmsystemet, kom frem under retssagen, hvor to besætningsmedlemmer, som i starten forsøgte at gemme sig for piraterne, flere gange havde passeret skibets anden alarmknap under dæk uden at ane, at den var der.

Principdom

Foldschack gjorde i sin procedure gældende, at tre af besætningsmedlemmerne i dag er skadelidte i en sådan grad, at de ikke længere er i stand til at udføre deres arbejde.

På besætningens vegne fastholdt han, at kaptajnen og det bestyrende rederi har handlet uagtsomt, hvis ikke groft uagtsomt, og herved pådraget sig et ansvar. Hvis Danica White, inden afsejlingen fra de Forenede Arabiske Emirater, havde gjort sig bekendt med de tilgængelige og aktuelle oplysninger om kapringer, f.eks. fra det internationale system Marlo, så ville skibsføreren og skibsrederen have vidst, at der var advarsler om kapring helt ud i 205 sømils afstand fra kysten.

I henhold til de internationale regler er skibsføreren forpligtet til at indhente de nyeste oplysninger. Det skete ikke, i stedet blev sejlruten først fastlagt undervejs, forklarede Foldschack. Han mente også, at dansk sølovgivning var overtrådt på grund af det manglende udkig, det samme gjaldt EU-lovgivningen på grund af manglende agtpågivenhed, og endelig var også FN’s regelsæt ikke overholdt, igen på grund af manglende agtpågivenhed fra skibsførers og skibsreders side.

uda@information.dk

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her