Nyhed
Læsetid: 4 min.

Om fem år kan det være for sent

Den barske sandhed er, at klimaforandringerne er undervurderede, og at alting løber hurtigere end forudset, siger 26 førende klimaforskere i ny rapport til klimatopmødet
Udland
1. december 2009

26 af verdens førende klimaforskere, de fleste af dem forfattere til rapporter for FN's klimapanel IPCC, taler nu højt og i kor til de repræsentanter for alle verdens lande, som på mandag mødes i Bella Centret i København for at forhandle en global klimaaftales substans på plads.

»Dette er den sidste videnskabelige appel til klimaforhandlerne fra 192 lande,« siger Hans Joachim Schellnhuber, direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research og formand for den tyske regerings klimaråd, WBGU.

»De er nødt til at kende den barske sandhed om den globale opvarmning og de risici uden fortilfælde, der er involveret,« påpeger han.

Forskernes anbefaling er ikke til at tage fejl af. Verden går mod op til syv graders temperaturstigning i 2100, hvis ikke der handles markant nu, fastslår de.

»De globale udledninger må toppe og derefter falde hastigt inden for de nærmeste 5-10 år, hvis verden skal have en rimelig chance for at undgå de allerværste følger af klimaforandringerne,« lyder den overordnede konklusion i rapporten The Copenhagen Diagnosis, resultatet af et års arbejde med at opdatere klimavidenskaben siden den seneste IPCC-rapport i 2007.

Nær nul

»For at stabilisere klimaet er det nødvendigt at nedbringe de globale udledninger af CO2 og andre drivhusgasser til nær nul i god tid inden århundredets afslutning,« hedder det. For den enkelte verdensborger betyder det, at »den gennemsnitlige årlige udledning pr. hoved må indskrænkes til et godt stykke under ét ton CO2 i 2050. Det er 80-95 pct. under udledningerne pr. person i i-landene i år 2000.«

Professor Matthew England, direktør for det australske Climate Change Research Centre, understreger, at »en bindende aftale er bydende nødvendig for at sikre, at de store udleder-lande handler på hjemmebane.«

Alting accelererer

En del af baggrunden for forskernes forstærkede uro er, at CO2-udledningerne og -koncentrationen bliver ved at stige. CO2-koncentrationen i atmosfæren er i dag med sikkerhed højere end den har været i 800.000 år og muligvis højere end i 3-20 mio. år.

»De globale CO2-udledninger fra fossile brændsler var i 2008 næsten 40 pct. højere end i 1990. Selv hvis de globale udledningsrater stabiliseres på dagens niveau, så vil blot 20 års fortsatte udledninger indebære 25 pct. sandsynlighed for, at ...

opvarmningen overstiger to grader - også selv hvis udledningerne fra 2030 var nul,« oplyser rapporten.

The Copenhagen Diagnosis tilbageviser påstande om, at opvarmningen nu skulle være stoppet, eller at naturlige forhold som ændringer i solens aktivitet skulle kunne forklare den aktuelle opvarmning.

»Hvert år i dette århundred - 2001-2008 - har været blandt de 10 varmeste år siden målingernes begyndelse, på trods af at solens stråling har været relativt svag de seneste år (...) Der har ikke været nogen afkøling de seneste 10 år, uanset påstande herom fra visse lobbygrupper, viderebragt af nogle medier.«

Nye studier peger på, at solen kun har bidraget med 10 pct. til overfladeopvarmningen i sidste århundred og med et forsvindende bidrag de seneste 25 år.

»Der er ikke blevet offentliggjort noget troværdigt videnskabeligt studie siden (IPCC-rapporten i 2007) AR4, som støtter alternative hypoteser til forklaring af opvarmningen,« lyder afvisningen af visse klimaskeptikeres udsagn.

Til gengæld er der siden IPCC-rapporten indløbet en række nye vidnesbyrd om opvarmningens konsekvenser.

»Satellit- og direkte målinger viser nu, at såvel Grønlands som Antarktis' iskapper mister masse og bidrager til havstigninger med tiltagende hast,« hedder det.

»Havene er steget med mere end fem centimeter de seneste 15 år, omkring 80 pct. mere end IPCC's forudsigelser fra 2001. Med virkningen fra iskapper og gletschere kan den globale havstigning overstige én meter i 2100, med en stigning på to meter vurderet som en øvre grænse til den tid. Det er meget højere end tidligere vurderet af IPCC. Efter år 2100 må havstigninger på adskillige meter forventes over de kommende få århundreder.«

Tipping points

Professor Tim Lenton fra University of East Anglias School of Environmental Sciences understreger, at »klimaændringerne accelererer mod de polare iskappers 'tipping point'. Det er derfor, vi nu angiver fremtidig havstigning i meter frem for i centimeter.«

Også sommersmeltningen af havisen i Arktis »har langt overskredet de værst tænkelige fremskrivninger i klimamodellerne fra IPCC's rapport« fra 2007, og det betragtes nu som »meget sandsynligt, at en isfri sommer i Arktis er uundgåelig.«

Andre 'tipping points' i det globale system kan også være tæt på at blive overskredet, fremgår det.

»Adskillige sårbare elementer i klimasystemet - f.eks. de kontinentale iskapper, Amazonas' regnskov, den vestafrikanske monsun og andre - kan blive skubbet mod pludselige eller uafvendelige forandringer, hvis opvarmningen fortsætter som 'business as usual' gennem dette århundred. Risikoen for at overskride kritiske tærskler - 'tipping points' - øges stærkt ved fortsatte klimaændringer. Det indebærer, at en venten på højere grad af videnskabelig sikkerhed kan føre til, at nogle 'tipping points' vil blive overskredet, før de er identificeret.«

Professor i fysisk oceanografi Stefan Rahmstorf, Potsdam Institute, sammenfatter øjebliksbilledet med ordene: »Desværre viser datamaterialet nu, at vi hidtil har undervurderet klimakrisen.«

Klimatopmødet med start på mandag løber frem til 18. december. Alle verdens lande og foreløbig 95 statsledere deltager.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jo men altså, Rasmussen (II)'s og vist også (III)'s profet er jo ikke enig. Hvor er han iøvrigt henne ?

Han er måske på ferie på en af de der himmelske ferieøer, der vil være sunket i havet, nå nej omvendt, om nogle år ? Han har f´jo lige fået et nyt budgettilskud.

Arh, nej, det tror han jo ikke på, jo, jo budgettilskuddet tror han på, men oversvømmelsen tror han ikke på. Og så alligevel bare for en sikkerheds skyld, ikke ?

Steen Rasmussen

Mennesket har vist, at det kan overleve alt, men ikke, at det kan leve på de betingelser, der er blevet resultatet af dets kamp for overlevelse. På sin vej hertil har det lært sig at fungere på de betingelser, der omgav det. Disse betingelser ændrer sig og forsvinder som følge af menneskets succes.

Problemstillingen anfægter de moderne succeskriterier. Den afslører, at ”succes ikke længere er succes, som succes var”.

Paradokset vækker hele arven af traditionel immunologi til live, på trods af at det sejrende immunsystem med dets patologi tegner et håbløst forældet sygdomsbillede.

Immunologien er udviklet til at identificere og bekæmpe det fremmede. Men nu er det det moderne selv, der truer. Det er ikke det fremmede, der anfægter eller truer det moderne.

Klimaproblemet og andre miljøproblemer handler om det moderne selv, om dets omfang og indflydelse på sine egne forudsætninger.

Det drejer sig ikke om noget fremmed, der skal identificeres og bekæmpes som det fremmede, som det uciviliserede. Nej det er det moderne civile samfund, med dets gigantiske økonomiske volumen, sin teknologiske naturbeherskelse, dets juridiske systems sikring af retten til at negere sig selv, det politiske system, der lever af og på den selvnegerende succes.

Det er denne sejrende livsform med de 7 milliarder individer, der er blevet sit eget største problem. Evolutionen har ført det moderne samfund til en situation, som evolutionen ikke kunne have forberedt civilisationen på i sin kamp med det fremmede.

Det differentierede samfund med dets mange delrationaliteter omfattes ikke af nogen højere rationalitet eller overordnet fornuft. Det har muligvis skabt mange former for rationalitet og formålsmæssighed. Men ingen rationalitet eller formålsmæssighed gælder for samfundet i sin helhed. Økonomisk vækst er f.eks. godt i nogle perspektiver, men ødelæggende for menneskehedens naturlige mulighedsbetingelser. Den indsigt er samfundet immunt over for, fordi det anfægter en markedsfundamentalisme, der nu overgår alle andre former for overtro i udbredelse og overbevisning.

Magt er blevet afmagt, - ret er blevet uret, - rigdom har ført til fattigdom, - den politiske magt har mistet sin legitimitet, - videnskabelig sandhed bliver til løgn i medierne, fordi den er uforenelig med de herskende succeskriterier, - samfundets immunsystem, dets patologi, er blevet dets sygdom, - selvforsvar bidrager til helhedens selvnegering.

Situationen er så fundamentalt anderledes, at de traditionelle socialt oparbejdede spidskompetencer intet har at byde på netop her, hvor de i evolutionsteoretisk forstand har sejret ad helvede til.

Intet i historien har forberedt menneskeheden på denne succes. Det er ikke det, vi har lært om i vor kamp for succes.

Det moderne samfund er blevet sin egen største udfordring og dets succes er blevet sin egen modsætning. Problemstillingen anfægter alt, hvad det moderne samfund tilstræber, dvs. hele paletten af moderne former for rationalitet.

Individuel og social økonomisk succes betyder underminering af individets og det sociales økonomiske mulighedsbetingelser. Alligevel benægtes det, at det er selve de økonomiske bestræbelser, der fører til mangel, at den enes beslaglæggelse af begrænsede ressourcer gør, at alle andre udelukkes fra benyttelsen af dem, at forbruget af forgængelige ressourcer fører til, at der bliver færre af dem, osv.

For at få magten må de politiske magthavere bringe det budskab til torvs, som sælger. Derfor siger de alle, at de storforbrugende og storsvinende kan forbruge sig ud af de problemer, som de suverænt bidrager mest til af alle.

Dem, der har sværest ved at tro på løgnen, er magtesløse. De bor på den sydlige halvkugle eller nærmere ækvator og ved hvor lidt de sejrendes sejr repræsenterer menneskehedens i sin helhed.

Retfærdigheden, der centrerer sig om sikringen af det økonomiske subjekts ret til at oparbejde og forbruge de økonomiske mulighedsbetingelser, har mistet sin gyldighed, fordi den i praksis prioriterer subjektets ret til at smadre alle andres mulighedsbetingelser, i en orden der truer med at negere sig selv.

Videnskabens mange landvindinger og tekniske anvisninger på naturbeherskelse har så mange utilsigtede og uheldige konsekvenser, at videnskaben ikke længere kan distancere sig fra det beherskede. Den genfinder sig selv og sin indflydelse som sin egen afmagt i alle de utilsigtede bieffekter, der er blevet det akkumulerede resultat af dens egne anvisninger på naturbeherskelse.

Det politiske system og medierne sørger i ophøjet enhed for den herskende ordens italesættelse. Medierne er at sammenligne med organisationer og firmaer, hvis interesser er determineret af økonomiske og organisatoriske særinteresser, der er 100 % identiske med samfundets selvnegerende funktionalitet. De nægter systematisk at se sig selv som udtryk for den illegitime orden. Og jo mere de føler sig truet, jo mere rigide bliver de.

Det, vi ser i relation til problemstillingen, er et socialt immunforsvar, der på alle samfundets niveauer afslører sig som et patetisk og forældet overlevelsesforsøg. Samfundet forsvarer sig mere og mere rigidt over for de selvskabte problemer, ”som om” der var tale om en ekstern trussel.

Problemstillingens karakter benægtes, omfortolkes, minimeres, forsøges integreret som forenelig med de herskende succeskriterier,
- ”som om” det ikke netop var det moderne samfund, dets succeskriterier og måde at definere og søge løsninger på, der var blevet dets eget største problem,
- ”som om” det politiske system havde magt og selvstændig vilje til at løse problemerne,
- ”som om” afmagten over for effekterne ved naturbeherskelsen kunne overvindes med mere naturbeherskelse,
- ”som om” vækstens utilsigtede virkninger, mangelen, kunne afskaffes ved de riges forbrug,
- ”som om” de sejrende ikke for længst var afsløret som de største bidragydere til det truende nederlag osv.

Kun dette ”som om” er ikke noget ”som om”.

Peter Ole Kvint

Er det slet ikke et problem at verdenshavene bliver koldere?

Er det slet ikke et problem at verdenshavene ikke længer stiger?

Du har ret . Det er ikke et problem.

Med den viden som klimaforskerne fremlægger er Dansk Folkepartis og regeringens realpolitik, bla ved at støtte Lomborg, ikke kun landsskadelig, men er blevet direkte verdenskadelig! Burde man ikke kunne straffes for det ?

FN - Det er dem der sagde millioner ville dø af en eller anden influenza, ikke sandt ?
IPCC ?? Det er dem der bruger forsknings-resultater fra fuskere der skriver computer-modeller der ignorer deres egne fejl-meldinger ..
Den eneste forbrydelse her er den skræk-propaganda der bruges til at indføre Det Fjerde Rige ..
Hvordan har de ellers tænkt sig at opkræve den der globale plantemads-skat ?

Kina har heldigvis overtaget den internationale førertrøjen efter USA. Heldigt fordi der skal en stærk nation og ledelse til at styre klimakrisen. Der er ikke plads til korrektheder og medlidenhed, hvis kloden skal redes. Der er desværre heller ikke plads til demokrati. USA har implicit erkendt at der er nye førerhunde på banen. Det ses på deres underdanige attitude overfør Kina. Der er ikke mere kritik af menneskerettigheder til Kina fra USA og vesten. Indien er på vej som nummer 2 og så kan USA og Rusland skændes om 3diepladsen.
Demokrati kan desværre ikke redde verden. Kun en diktator med finansiel og militær styrke kan styre verden uden om et truende klimakolaps og tvinge andre lande til indføre familiepolitikker, som ikke alene begrænser befolkningsantallet, men også reducerer det.

Jo, men politikerne har jo allerede bevist, at deres egne præmisser går ud på, at det skál gå galt, før de skrider ind. Ingen præventive betydninger slår rod i den sammenhæng. Intet kommer prævention i forkøbet. Ingen tvivl kommer til gode. Et gedigent erhvervspolitisk og magtmæssigt credo: de andre skal knække først. "Lad os nu se, om ikke vores forbindelser til de økonomiske præferencer kan stå distancen, således at vores gammelkendte alliancer kan opretholdes." Det er jo endnu ikke bevist, at det går skidt, men, rent ud sagt, hvis det i denne sammenhæng går galt, er der ingen vej tilbage...

At de med klimadebatten yderligere har bevist, at de langtfra er opgaven voksne, ligger også allerede fast. De har helt enkelt ikke andet end deres erhvervspolitiske forbindelser for øje - og har solgt klodens markeringer på vilkår af, at der ikke skal røres ved deres opfattelse af egen uberørthed.

Altså at der ikke skal ændres ved deres sædvanlige lobbyistiske forbindelser. Og så bliver det et slagsmål, som angår hvem, der skal ned med nakken i spørgsmålet om, hvor problemerne giver et afgørende udslag. Altså på simpelt gengældelsesvilkår, hvem der giver sig til sidst. De såkaldte og med særdeles egenhændig fuld musik selvudnævnte "verdensledere" har spillet fallit. Det har med andre ord vist sig, at deres politiske præferencer ikke har magtet at stå mål med klimatruslen. De hverken lytter til befolkningerne eller eksperterne. Men bekymrer sig først og fremmest stadig om deres egne magtpositioner.

De forstår ganske enkelt ikke, hvad det er, som truer deres trygge afsondrethed fra de almindelige befolkninger. Det er jo ikke i de politiske regioner, at alt hvad befolkningerne må tåle optræder. I denne afsondrethed har de så fundet det betimeligt at fortsætte med 'buisness as usual'.

Det er rent ud sagt vanvittigt. Med begrundelser af den vanføre art, at "hvis ikke vi gør det, er der nok noen' andre, som gør det", forsøges det til stadighed at pushe de politiske vilkår af igår. Og med en udbredt forundring må danske iagttagere konstatere, at den siddende Regering med støtteparti endnu ikke har forstået, at Danmark er særdeles sårbart overfor en vandstands-stigning. Man følger blindt de største politiske indspil, som sædvanligt, uden at tage højde for det danske territories særskildte sårbarhed i forhold til klimatruslen. og vandstandsstigningen.

Det peger umiddelbart på, at Regeringen slet ikke magter at føre Danmark ind i den kommende globale situation, som ikke angår eftersnakkende politik i kølvandet på, hvad man opfatter som de styrende magtpoliske konstellationer. Man fatter slet ikke, at kloden sætter nye vilkår for en fornuftig overlevelse. Det er med andre ord på tide at udskifte den slags fortidig og forstenet politik-opfattelse med nye interessenter, som åbentlyst er klar over, at Danmark sopper i havet. Vi bliver ramt på linie med andre lavvandede områder.

Må vi så be' om andet end gårsdagens begejstring for en Nato-post, som allerede forvaltes til dumpekarakter, og så forvente politikere, som har et minimum af indsigt i, hvad morgendagen bringer. Alt andet afgør Danmark som et åbenlyst lobbykratur med en politisk overbygning, som ikke er tilstrækkeligt rodfæstet i befolkningens bekymringer angående fremtiden. Og som hellere ønsker at tale anliggendet hen, end håndtere det forsvarligt. At miskreditere sin egen befolknings oprigtige indvolvering med den klimatiske alvor, er synonymt med at lægge sig ud med samme på vilkår, som ikke på sigt kan indløses. Men når man ikke skal holde sine egne udtalelser længere end de fire år, som går til næste valg, har offentligheden vel ikke andre muligheder, end fortsat at mistænke lobbykraturet for at komme i første række...

Med venlig hilsen

Det her kan et eksistentielt angst dyr, og derfor et dyr med hoved og hjerte fuld af selvbedrag og skjulte, aggressive dagsordener i kampen for indflydelse og magt - altså mennesket - intet stille op imod. Hvor er jeg lykkelig ulykkelig over at have gebærdet mig på en måde, der er så seksuelt utiltrækkende, at jeg ikke har haft muligheden for at sætte børn ind i denne gigantiske grimhed, vi kalder Livet.

Bent Kim Jepsen

ULVEN KOMMER !!!
Aldrig tidligere i de 30 år der har været satelit observationer af Antarktis, har isen været så udbredt som i sommeren 2009. I løbet af de 30 år er middeltemperaturen på Antarktis faldet 0,5 grad celsius.
I 2009 har isen omkring Nordpolen bredt sig med en million kvadratkilometer i forhold til 2007.

Useriøse forskere som Information søger nyheder hos er ikke videnskabsmænd. Det er politikkere i hvide kitler.

Bent,

hvor tyk var den? Hvad var det samlede is-volumen? Siden du påstår at have tallene...

Fraya Mikkelsen

Jeg synes det er en fantastisk debat!

Der er flere og flere der vågner op til realiteterne!

Det kunne være nogen skulle vække Kim... No offence, men den bad du altså selv om ;)

Bent Kim Jepsen

Thomas Holm
Isens tykkelse omkring Nordpolen er blevet målt fra nogle armerikanske atomubåde ved nogle punktvise "stikprøver" med cirka 10 års mellemrum i to omgange. Ellers har man ingen data om isens tykkelse i Nordhavet.
Den førende norske oceanograf siger at variationerne i isens udbredelse omkring Nordpolen er naturlige variationer. Ganske simpelt.

Fraya,

Jeg ser ingen realiteter. Kun påstande.

Klimaforandringer kan håndteres løbende.

Menneskeskabte varmluftsfantasier er derimod et økonomisk sort hul på linie med afladsbreve til sjælens frelse.

Vi mangler at se noget så oldschool som et videnskabeligt bevis. Indtil da er det bare religion, og jeg er i den sammenhæng ateist.

Jeg ser ingen realiteter. Kun påstande.

Jeg ser ingen skov. Kun træer.

Skoven må være en menneskeskabt varmluftsfantasi.

Jeg fælder sgu træerne og laver haveterasser af dem.

Ergo er morlil en sten.

Jeg vil bede alle om at komme med til den store, folkelige demonstration den 12. december for at vise at verdens ledere må vågne op og tage sig sammen før vi alle sammen drukner i vores egne have og afrikanerne bliver stegt i den ulidelige hede på grund af ferskvandsmangel. Vær med til at lægge pres på dem for en juridisk bindende klimaaftale!

Deltag også gerne den 16. i indtrængningsforsøget så der kan blive holdt det alternative People's Assembly ved siden af topmødet, men vær opmærksom på at det bliver på eget ansvar da regeringen har vedtaget den fascistiske lømmelpakke og ubegrænset kan anholde alle demonstranter der ikke respekterer politiets påbud eller opholder sig i nærheden af en demonstration der har udartet sig til ballade eller gadeuroligheder.

Niels-Simon Larsen

Til Markus Lund:
Det hedder stadig IKKE VOLD!!!
Jeg vil gerne deltage i en fredelig demonstration og håber på, at mange vil komme på gaden, men bliver klimamødet afbrudt, forretninger smadret og bliver der bål og brand i gaderne – har vi skudt os selv i foden.
Man kan ikke kæmpe for en bedre verden med vold. Det er uciviliseret, og vi må ikke tabe hovedet.

Enig - vold er ikke en mulighed. Det ville kun fungere som en legitimering af 'lømmelpakken' - og frem for alt ikke fremme formålet: at få så mange mennesker som muligt til at slutte op om demonstrationen den 12. dec. Så mange at det ikke vil være muligt for 'alverdens politiske ledere' at overse signalet, Og så mange at kravet om en politisk 'bindende' aftale ikke vil være til at komme udenom - en aftale som skal lægge op til en endelig juridisk bindende aftale næste år .....naivt måske, men sådan er vilkårene!

Bare rolig THOR, du får snart hvad du ønsker...

Fraya Mikkelsen

Godt ord igen Kim! .. Jeg tager det I mig ;)