Danmark overhørte advarsler om tortur

Lækkede Irak-logs dokumenterer, at den danske styrke i Irak har medvirket til at tage et hidtil ukendt højt antal irakere til fange og overlade dem til irakisk politi. Det skete, selv om koalitionen bevidnede og blev advaret om politikorpsets brutale torturmetoder. Danmark kan ikke løbe fra ansvaret, vurderer eksperter
Selv om Danmark efter Hommel-sagen var mere tilbageholdende med at tage fanger og ofte lod briterne - som her på billedet - om at stå for tilfangetagelsen, har Danmark et medansvar for overleveringen af fanger til det irakiske torturpoliti, siger eksperter.

Selv om Danmark efter Hommel-sagen var mere tilbageholdende med at tage fanger og ofte lod briterne - som her på billedet - om at stå for tilfangetagelsen, har Danmark et medansvar for overleveringen af fanger til det irakiske torturpoliti, siger eksperter.

TERRY RICHARDS

Udland
23. oktober 2010

»Stof- og medicinmisbrugere bliver torteret særlig i nattetimerne,« står der i en koalitionsrapport fra Ar Rumaythahs politistation i det sydøstlige Irak.

Rapporten er dateret den 10. februar 2004. Repræsentanter for koalitionen har under påskud af en hygiejneinspektion fået adgang til at tale med 23 fanger på stationen, uden at det irakiske politi kan følge med.

»Metoder, de bruger, er at give arrestanterne bind for øjnene og hænge dem med hovedet nedad i deres fødder for at slå dem under fodsålerne. Også brugen af et elektrisk apparat er bekræftet,« fortsætter rapporten, der er et af de knap 391.832 lækkede militærdokumenter, som Wikileaks i dag forventes at offentliggøre på internettet.

Dokumenterne belyser, hvordan den danske styrke, formentlig under medvirken af britiske soldater, har overleveret fanger til de irakiske myndigheder. Og hvordan danskerne har understøttet det irakiske politis operationer og tilfangetagelser på trods af talrige advarsler og rapporter om tortur og mishandling af fanger i politiets varetægt.

Mens den danske regering har talt om at fremme menneskerettighederne i Irak, peger de lækkede rapporter altså på, at den danske styrke kan have understøttet grove menneskerettighedskrænkelser i det krigshærgede land.

Hommel-sagen

Koalitionsstyrkerne deler de militære rapporter, så længe der ikke er tale om særlig følsomme efterretninger, og det danske forsvar har derfor også haft adgang til rapporteringerne om det irakisk politis metoder. Rapporteringer, som dokumenterer, at koalitionsstyrkernes eget kendskab til situationen stemmer overens med advarsler fra organisationer som Røde Kors og Human Rights Watch.

Information har gennemgået det lækkede materiale og fundet dokumentation for, at den danske Irak-styrke alene i årene 2004 og 2005 har medvirket til tilfangetagelsen af mindst 95 personer, hvoraf mindst 62 blev overladt til de irakiske myndigheder. Det tal er markant højere end den officielle opgørelse, som Forsvarsministeriet har givet til Folketinget. I et svar til Forsvarsudvalget i august 2006 oplyste ministeriet, at den danske bataljon havde tilbageholdt 21 personer i 2004 og 2005.

Forskellen mellem tallene skyldes ifølge kilder, der har været udsendt af forsvaret til Irak, og som Information har kontaktet under arbejdet med materialet, at Forsvarsministeriet har valgt at kategorisere langt hovedparten af tilbageholdelserne som det britiske forsvars ansvar.

Efter den såkaldte Hommel-sag, der begyndte at rulle i sommeren 2004 og handlede om den danske officer Annemette Hommel, som blev anklaget for fangemishandling, blev håndteringen af fanger et kontroversielt emne i den hjemlige debat. Intet i det lækkede materiale tyder på, at sagen fik nogen reel betydning for de tilbageholdte irakere, men ifølge Informations kilder begyndte de danske enheder i Irak rutinemæssigt at tage britiske soldater med på operationer, så det rent fysisk var briterne, der lagde hånd på fangerne i forbindelse med tilbageholdelser og dermed også briterne, der stod tilbage med det juridiske ansvar.

Medansvar

Information har forelagt sagen for juristerne Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder og Claus Juul fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Af hensyn til følsomheden af materialet, der først forventes at blive offentliggjort af Wikileaks i dag, har det imidlertid ikke været muligt at fremlægge selve de lækkede rapporter for de to menneskerettighedseksperter.

Begge jurister er skeptiske over for danske enheders involvering i fangeoverdragelser.

»Hvis det er danskerne, der står for en operation og så bare får nogle andre til at pågribe fangerne for at slippe for videre ansvar efterfølgende, så virker det til at være en omgåelse af Genèvekonventionen,« siger Peter Vedel Kessing.

»Vi kan ikke bare vaske hænder. Hvis vi har været inde og lave fælles operationer med for eksempel irakerne, så bliver vi nødt til at acceptere, at vi kan have medvirket til, at fangerne senere bliver udsat for mishandling i irakisk varetægt. Derfor bør vi efterfølgende følge op på, hvad der sker med de fanger eller have en klar aftale«.

Det er Claus Juul fra Amnesty enig i.

»Hvis danske soldater står for en operation, men får andre til rent fysisk at foretage arrestationerne for på den måde at komme udenom ansvaret for de pågrebnes videre skæbne - især hvor de skal anbringes og afhøres bagefter - så ligner det et forsøg på at omgå vores menneskeretslige forpligtelser, særlig forbuddet mod at udlevere personer til tortur og mishandling,« siger Claus Juul.

»Vi kan ikke bare sige, at ansvaret ligger hos 'de andre', fordi vi kun har udført støttefunktioner, for eksempel afskærmet et område, hvorefter andre, briter eller irakere, har foretaget arrestationerne. Det svarer til at sige, at den chauffør, der kører bilen for en gruppe bankrøvere, ikke er medskyldig i forbrydelsen. Argumentet holder ikke juridisk, og Danmark vil stadig have et medansvar for de fanger, der tages på de operationer.«

Pisk med kabler

I en rapport fra Internationalt Røde Kors til den amerikanske regering fra februar 2004, som blev lækket til offentligheden i maj samme år, advarer organisationen om mishandlinger begået af de irakiske myndigheder. I forbindelse med afhøringer er fanger ifølge Røde Kors blevet »pisket (..) med kabler på ryggen, sparket i kroppens nederste dele inklusive i testiklerne, lagt i håndjern og efterladt hængende fra jernstænger fra cellevinduer eller døre i smertefulde positioner i timevis og brændt med cigaretter.«

I januar 2005 udgiver Human Rights Watch (HRW) en rapport, der igen melder om omfattende mishandling af fanger over hele Irak begået af det irakiske politi. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra maj til oktober 2004, og ifølge rapporten er situationen absolut ikke blevet bedre, siden Røde Kors-rapporten udkom et år tidligere. Det irakiske system er ifølge HRW præget af »tilfældige arrestationer, forlængede fængslinger uden juridiske vurderinger inden retssager, tortur og mishandling af fanger (..), uretmæssig behandling af børnefanger og skrækkelige forhold i varetægtsfængslerne.«

På dette tidspunkt må det altså betragtes som velkendt, at udlevering af fanger til irakisk politi ville kunne medføre tortur af fangerne. Men alligevel fortsætter den danske bataljon ifølge de lækkede rapporter både med at udlevere fanger og understøtte det irakiske politis operationer.

Den 10. april 2005 udleveres fire fanger således til de irakiske myndigheder efter en større dansk operation med britisk deltagelse. Hærens Operative Kommando oplyser om aktionen i en pressemeddelelse, og det fremgår også dér, at fangerne udleveres til irakerne. Af rapporten fra det lækkede materiale fremgår det yderligere, at det er Al Jameat politistation i Basra, som fangerne bliver overdraget til.

Senere har tidsskriftet The New Statesman beskrevet, hvordan briterne allerede dengang var bekymrede over forholdene på stationen, hvor det britisk trænede politikorps var ved at udvikle sig til en lokal milits. Et halvt år senere bliver to lig fundet på stationen med borehuller i kroppen efter omfattende tortur, og halvandet år senere får briterne nok og stormer politistationen, befrier de resterende 170 fanger fra kummerlige forhold og sprænger stationen i stykker.

Tortur-remedier

Blandt de tidligst daterede rapporter i det lækkede materiale er beretningerne om overgreb begået af det irakiske politi spredte og få. Men det ser ud til, at der sker en praksisændring i måden at rapportere på i maj 2005, hvor det amerikanske militær begynder at berette systematisk om politiovergreb i særlige 'mishandlings'-rapporter.

Alene inden for den første måned efter praksisændringen er der talrige eksempler på fangemishandling begået af irakisk politi. Den første rapport i rækken er dateret 3. maj 2005. En amerikansk forbindelsesofficer er til møde hos kriminalpolitiet i Bagdad, da han hører skrig fra etagen ovenover. Han beder om at få lov at komme derop, hvor han ser tre politibetjente og en fange, der »græder og hopper fra fod til fod«. Betjentene fortæller, at fangen bliver afhørt i en sag om bankrøveri, mens fangen selv fortæller, at han er blevet slået under fodsålerne. Den amerikanske officer spørger den ledende betjent, om fangen er blevet slået, og betjenten erkender, at »han er blevet slået et par gange for at få mere information ud af ham«. Dernæst gennemsøger officeren rummet og finder flere remedier, der kan bruges under tortur, blandt andet en hånddreven generator med ledninger tilsluttet, som er forsynet med klemmer for enden.

Men den danske styrke fortsætter med at sende irakere i hænderne på det irakiske politi. En kortfattet rapport fortæller, at en enhed under den danske bataljon fem dage efter den amerikanske officers besøg hos kriminalpolitiet i Bagdad understøtter irakisk politi med arrestationen af en civil iraker i en forstad til Basra. Og den 18. juli 2005 tilbageholder en britisk enhed under den danske bataljon to irakere for at have forsøgt at kapre en ikke nærmere identificeret genstand. Den ene af de to irakere er voksen; den anden et barn, som i rapporten vurderes til at være 13-14 år gammel. Begge anholdes af irakisk politi.

Krig er beskidt

Ifølge sikkerhedspolitisk ekspert ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet Peter Viggo Jakobsen er det »forventeligt«, at irakisk politi mishandler fanger.

»Ingen kan være i tvivl om, at det foregår. Når man ser på den kultur, der gik forud under Saddam, er det heller ikke så mærkeligt, at man har det problem, og at det vil tage lang tid at komme af med, hvis det nogensinde lykkes,« siger han.

»Men der er problematisk, at vores politikere er så berøringsangste på det her område og prøver at finde nogle procedurer, som gør det muligt at sige til Folketinget, at vi ikke selv har udleveret fanger, uden at det er direkte løgn. Man forsøger at feje det ind under gulvtæppet og undlader at påtage sig det ansvar, man retteligt har. Det ville være meget mere elegant, hvis man var åben om, at krig er beskidt, og at der sker nogle fejl. Det tror jeg også, der ville være større forståelse for blandt danskerne.«

Ifølge Peter Viggo Jakobsen er det grundlæggende problem, at de danske styrker og resten af koalitionsstyrkerne har været for dårlige til at overdrage ansvar til de irakiske myndigheder på en kontrolleret måde.

»Sådan er det også i Afghanistan,« siger han. »Så længe vi ikke er dygtigere til at opbygge de lokale sikkerhedsstyrker, kommer en anstændig exit også til at tage længere tid, eller man ender med at forlade området på et tidspunkt, hvor tingene ikke er i orden. Det så vi i Irak, og jeg tror, vi vil få det samme problem i Afghanistan.«

The War Logs: Irak-krigen

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Henning Ristinge

Sådan noget bør koste rullende hoveder i den danske kommando!

Ja, så er der en forklaring på hvorfor Fogh går ud og advarer mod offentliggørelse. Han er selv en del af det. Hvor kynisk kan den mand være for at blive generalsekretær. Selv om det er nogle få år siden så sidder der stadig skyldige i regeringen der bør stå til regnskab. Især Per Stig Møller der var hovedmanden for at få os med i denne krig.

Der stod desværre meget mere på spil end bare Fogh's forfremmelse da VKO regeringen trak Danmark ind i denne kyniske krig:

Magt, olie, våbensalg = $ $ $

http://www.youtube.com/watch?v=U3dXLZqgPow

Søren Kristensen

Hvad havde man regnet med - at de danske soldater ville invitere fangerne på wienerbrød i Camp Bastion? Det her er en beskidt krig (det er de fleste krige), som et flertal i Folketinget desværre følte sig nødsaget til at sende os ud i. Resten er bare det sædvanlige helvede.

Michael Skaarup

Jeg stiller mig i koret bag Søren Kristensen.

Jeg har kun foragt overfor de danskere de troede at det var anderledes. Selvfølgelig er krig klamt....

Jon Vølund Madsen

Krig er naturligvis et møgbelortet helvede, som alle deltagende parter har en aktie i - også Danmark.

Men helt ærligt, 62 personer som måske/måske ikke, har været udsat for tortur af deres egne landsmænd, synes jeg nu ikke stempler Danmark som en overdrevent brutal part i krigen.

Det virker mere som om det militære bureaukrati og politikerne (endnu en gang), er blevet taget med bukserne nede om hælene, hvad angår forholdene på jorden i en krigszone.

Og alternativerne til at udlevere kriminelle til myndighederne havde været hvad? Abu Ghraib eller asyl i Danmark?

Viser det sig, at nogle er blevet udsat for tortur, er det dybt beklageligt, og de bør eventuelt søge erstatning, men meget mere kan jeg ikke se vi kan gøre.

Hvordan kan vi bruge oplysninger på en forsvarlig måde ?

Det bliver rigtigt intressant nu, hvordan det her håndteres - hvordan nogle forholder sig til næsten 400.000 dokumenter forekommer lidt uvirkeligt i mine ører. Det lyder som mission impossible at få overblik og sammenhæng og end ikke den største nyhedsredaktion kan vel magte den opgave, hvorfor man må sætte sin lid til diverse fragmentariske analyser, hvilket gør det hele endnu mere kaotisk.

Det er dog befriende for den generelle pluralistiske debat, at dokumenterne er tilgængelige, og hvis nogle af dem er voldsomt konfidentielle, må det vel være en lærestreg til de involverede parter om at få styr på deres egen dokumenthåndtering.

Lars R. Hansen

Der kan vræles og skriges - det ændre ikke noget - og ligegyldigt om det var blå eller rød stue som sad på regeringsmagten i Danmark ville det ikke have ændret noget - de af danske styrker tilbageholdte ville have blevet overdraget til lokale eller koalitionsstyrker.

Alternativet var - at de alibabaer og oprørere danske enheder tilbageholder - sendes til Danmark.

Men fremover bør danske styrker naturligvis ikke udlevere tilbageholdte til nogen som helst - men frigive sådanne - dette kan så ske i umiddelbar nærhed af fremmede magters enheder.

Det er jo vigtigt, at Danmark ikke overtræder nogens menneskerettigheder eller konventioner - og en sådan fremgangsmåde ville sikre dette.

Søs Dalgaard Jensen

Hold da op - det er pinligt at blive taget med bukserne ned. Jeg kan godt forstå at man tavs.

Troels Ken Pedersen

Den store grimme løgn har ikke så meget at gøre med enkelte (af mange!) tilfælde af konkrete overgreb og grusomheder. Den store grimme løgn var, at krigen blev solgt til vælgerne som sådan en pæn, høflig og civiliseret størrelse, som man skulle være et slemt og uhøfligt menneske for at være imod.

Nå ja, og så var der også lige noget med masseødelæggelsesvåben, som vi jo VIDSTE at de havde.

@Niels Østergård
Det debatniveau tror jeg ikke rigtigt tjener noget formål udover at udstille en lige lovlige fadplandet simplificering af folk med andre synspunkter end en selv ---småpatetisk faktisk.
Tilbage på sporet, please.....

Niels østergård

Tom Dahl,

Ja, du har ret.
Jeg synes også det er lidt småpatetisk at sammenligne de lækkede dokumenter med socialistisk propaganda.
CIA er vel ikke røde lejesvende også?

Iraq krigen var en fejl. Det var ene og alene en ambition hos en lille mand i DK, der fik os trukket med på falske forudsætninger. Må det aldrig nogensinde ske igen.

Der findes ikke et gulvtæppe stort nok til at dække over de ugerninger, Anders Fogh har medansvar for.

Utroligt hvad blå blok vælgere er villige til at tage med i købet for et skattestop.

Og bemærkelsesværdigt at selvransagelsen hos de fleste af dem tilsyneladende udebliver.

Fokus, please

mit bedste bud er, at Danmark ville være med i disse to krige uanset om statsministeren hed Fogh, Nyrup, Schlütter eller Thorning.

Så, hvem der har fået Danmark i krigen er ikke det vigtige. Det er min præmis.

Det er spørgsmålet, hvad skulle Danmark gøre de fanger, de måtte tage. Her håber virkelig, at forsvaret har tænkt sig om inden de sendte soldater afsted. Hvis ikke, så er der vist plads til et par dummebøder af de helt store.

Krig er beskidt, og det er derfor vi har Geneve konventionen til at holde barbariet i ave. Her bør de danske soldater ikke svigte (og jeg ved, at det er meget naivt af mig).

t.o. EL, RV.S og SF stemte nej til krigen i Irak 21.3.2003:

http://fred.dk/artikler/fredvalg/ikrig.htm

Kim Andreassen

@Niels Østergård
Jeg er hverken ansat i Venstre eller i Forsvarsministeriet, som det jo rettelig hedder. Jeg vil så ment bare se bare gerne se bevise. Og et link til de omtalte dokumenter kunne jo afklare sagen, for mit vedkommende. ;o)

@Kim
"391.832 lækkede militærdokumenter, som Wikileaks i dag forventes at offentliggøre på internettet."

her:

http://wikileaks.org/

Kim Andreassen

@Ingrid
Ja det er jeg klar over. Information må da kunne linke til de dokumenter de omtaler, som skulle vise at danske soldater har overtrådt Krigens regler.

Når jeg søger på Wikileaks.org på ordet "danish" kommer der ingen hits.
Derfor må man da som ansvarlig for påstanden her i dk, bevise at man har ret og at det ikke bare endnu engang er en storm i et glas vand.

@Kim
det går ikke at linke til en side der kræver Log Ind,
så, du må selv søge / læse på wikileaks.org eller læse eventuelle uddrag i aviser worl wide ....

documenterne er fra the US Army og de fleste er på militær sprog og kodede

de har allerede vist uddrag på fjernsyn, husker ikke hvilken kanal

God ( hm ... ) fornøjelse!

Martin Stoltze

@ Mikael Petersen

Hvor historieløs kan man blive?

Det var absolut ikke givet at Danmark skulle gå med i Irak. Det blev vedtaget med snævert flertal og som du ved var der skarp uenighed mellem Natolandene.

Fogh-regeringen var imidlertid fast besluttet på at få Danmark med i "coalition of the willing" sammen med bl.a. UK, Spanien, Italien, Mongoliet, Uganda og Marshalløerne.

Det var ikke et selskab som Danmark pr. automatik behøvede at være med i.

Kim Andreassen

@Ingrid.
Næææ det kræver faktisk ikke login at søge på/ linke til Iraq War Logs Explorer på wikileaks, så derfor.
Kom nu med de links.

Hvorfor starte debatten og ikke følge den op med de oplysninger der kan bevise påstanden?

Kim Andreassen.

"De historier, som vi bringer de kommende dage bygger på resultaterne af tusindvis af søgninger i de 391.832 dokumenter, en tidskrævende proces, som ikke mindst har været vanskeliggjort af de mange militære forkortelser, som optræder i dokumenterne.

De oplysninger, vi har fundet, har vi derefter sammenholdt med allerede tilgængelige oplysninger fra den danske regering, fra internationale medier, fra forskere i ind og udland samt fra et væld af allerede offentliggjorte dokumenter og rapporter om Irak-krigen.

Udgangspunktet for vores research har været det klassiske journalistiske spørgsmål: hvem vidste hvad hvornår? Men andre gange har vi blot forsøgt os frem med søgninger på emner, som vi har fundet interessante."

Fra:
http://www.information.dk/248529

Chris David Bonde Henriksen

Kildekritik er ikke Informations stærke side. Ejheller de mange regeringsfjendtlige kommentarer i denne tråd, viser særlig stor kritisk fornemmelse over for WikiLeaks.

Man skal liiige slå koldt vand i blodet, inden man galper op.

Hvorfor har netop Information fået særlig adgang til dokumenterne? Fordi det er en avis, som er negativ over for den nuværende og forrige danske regering.

@Kim
War Logs har Log In, det var der jeg kikkede,
og du har ret,
Diary Dig har ikke Log in

Information har flere opfølgende artikler Søndag og Måndag, har haft flere journalister og IT folk på
opgaven og har gransket dokumenterne i to uger.

The Guardian, New York Times og Der Spiegel har
også haft to ugers adgang forud for offentliggørelsen på nettet.

Først nu ligger dokumenterne åbne på nettet, hvorfor kikker du ikke selv nu når også du har adgang?

Medgiver at det er et større research arbejde at finde frem til de mange oplysninger.

Medgiver også at nogle hurtige "fix" (links) måske ville være rart. Da oplysningerne i Information er samlet fra flere steder og findes i brudstycker, er råmateriale og herfor er det måske ikke så let at "lige gi en link til" ?

Betvivler du oplysningerne som Information bringer?

Det lyder som det tætteste man kommer på helvede...

http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/23/iraq-war-logs-october-17-20061

Bemærk Dick Cheneys guldkommentar nederst.

Kim Andreassen

@Ingrid
Jeg betvivler først og fremmest rigtigheden af de på wikileaks.org udgivende såkladte Logs.
Jeg har ikke fundet et eneste scannet dokument med Enheds betegnelse, Officielle Logos eller ligende. Det er blot tekst, som alle og enhver kan taste ind.

At bruge dette som kildemateriale for artikler, der beklikker hæderligheden hos de danske styrker, finder jeg meget uheldigt.

Det er da muligt at Information, har set officeille dokumenter med mærker fra enheder, med seglte fra US Amry og mærket Secret eller Top Secret på. Så må der jo kunne henvises til disse.

At jeg skulle finde frem til de dokumenter som Information bruger som kilder, er vel omvendt bevisførelse.
"Du kan ikke bevise vi ikke har ret".
Bare link til de dokumenter der ligger til grund.
Det kan da ikke være så svært

Lisbeth Johnsen

@ Kim Andreassen
Tror du Pentagon og Hillary Clinton ville gå i medierne med en 'beklagelse' af WikiLeak' s offentliggørelse af fortrolige militær-dokumenter, hvis de bare kunne tilbagevise ægtheden?

Vi må lige huske på at virkeligheden kan være meget, meget værre. Tallene er jo kun baseret på, hændelser bekæftede af US’s militær.

@Tom Dahl

nu skal man huske at cs og cr gasser (også kendt som tåregas) er omfattede af Genevekonventionen, de må ikke bruges i krig, så ihverfald den del om irritation gas kan ligeså vel havde være noget som politiet havde. At den slags ikke må bruges på soldater men gerne på borgerne i et land, kan man så forsøge at forstå hvis man kan :)

Jeg tænker, at det letteste i verden er at benægte fakta. Så til de, der mener, at der ikke er dokumentation for at de danske væbnede styrker har udleveret fanger til ikariak politi er der kun at sige. Vi har dokumentationen læst de næsten 400.000 dokumenter, som er 1. håndsoplysninger fra operationerne, og kom så med dokumentation for at de ikke er troværdige.
Hold nu op. Dokumentationen er der, og den gør ondt. Det der gør mest ondt på mig er, at det er lykkedes de danske væbnede styrker, at bringe alle disse gode unge mennesker til at udføre sådanne handlinger, og derpå sende dem hjem til ensomhed på evt. tavst pålæg om ikke at omtale ugerningerne. Intet under at der også er voldsomme psykiske krigsskader.
Støt vores soldater. Giv dem ytringsfrihed og lad dem tale.

Jeg mener. Minister Lillelund: Giv vores soldater åben frihed til at tale om krigens ugerninger. Dens rædsel og overgreb. Stå frem. Vær aktiv og giv alle lov til at tale om alt - til alle.

Tommy Karstensen

En klog person sagde på TV for et par dage siden, at dem der nu skulle tænke sig om, er politikerne der sender soldaterne ud med tåbelige mandater.
Situationen i Irak var åbenbart, at der tog man mange fanger, og da vi ikke måtte det, ja så tilpassede de danske soldater sig det ringe mandat. Derfor måtte briterne jo så lægge hånd på dem der skulle tilbageholdes.
Tilbageholdte vi nogen selv, ja så var der åbenbart på et tidspunkt procedurer for, at de skulle udleveres til lokalt politi, for at støtte op om de nye retspraksisser.
Har Irakere samme normer som os? Nej, vel. Lad nu være med at være naive og storme ud som trold af æske. Det her kan umuligt komme bag på nogen.
Jeg skal lige understrege, at jeg jo ikke selv har været der, så mit kendskab er bestemt ikke indgående.