Læsetid 8 min.

Forsvaret kendte faren, men undlod at beskytte tolkene

Danmark undlod at yde effektiv beskyttelse til de irakiske tolke, der satte deres liv på spil i dansk tjeneste. To danskansatte tolke blev likvideret og en tredje hårdt såret. Nu dokumenterer lækkede logs, at koalitionen i årevis havde kendskab til det trusselsbillede, som det danske forsvar valgte at ignorere, mens både det britiske og amerikanske militær tilbød tolkene beskyttelse. Selv fortæller de tolke, der til sidst fik asyl i Danmark, om et liv i konstant fare
De irakiske tolke satte livet på spil ved at arbejde for koalitionsstyrkerne i Irak. Ikke desto mindre undlod det danske forsvar gennem flere år at yde tolkene effektiv beskyttelse.

De irakiske tolke satte livet på spil ved at arbejde for koalitionsstyrkerne i Irak. Ikke desto mindre undlod det danske forsvar gennem flere år at yde tolkene effektiv beskyttelse.

Bo Vincent Madsen
25. oktober 2010

En britisk forbindelsesofficer i Basra bliver ringet op af sin irakiske tolks kone. Fremmede mænd er kommet til deres hus og har kidnappet hendes mand, fortæller hun.

Det er den 12. april 2006. Næste morgen bliver den irakiske tolks lig fundet i den nordlige del af Basra. Kroppen er slemt forslået, og manden er blevet skudt to gange i halsen. En seddel er sat fast på liget.

»Dette er spionen, som arbejder for briterne. Vi kender resten af netværket og vil slå alle tolke ihjel,« står der.

Beretningen indgår som en af de 391.832 lækkede amerikanske militærrapporter fra Irak-krigen, der lørdag blev offentliggjort af Wikileaks, og som Information har haft privilegeret adgang til. Rapporter, som blandt andet giver et detaljeret indblik i den systematiske forfølgelse som koalitionens lokale tolke var udsat for, fra irakiske oprørsmilitser.

Efter flere måneders ophedet debat forud for den danske tilbagetrækning fra Irak fik de irakiske tolke, der havde arbejdet i dansk tjeneste, lov at komme til Danmark, hvor de fik asyl. Det skete i juli 2007. Forinden var to danskansatte tolke blevet likvideret.

Nu viser Informations gennemgang af de lækkede rapporter imidlertid, at koalitionsstyrkerne og dermed også det danske forsvar siden begyndelsen af krigen har kendt til et trusselsbillede, som er langt mere dramatisk end det, der er blevet tegnet af forsvaret og regeringen over for den danske offentlighed. Alligevel ydede tolkenes arbejdsgiver, den danske stat, dem ikke nogen effektiv beskyttelse, før to af tolkene havde mistet livet og en var blevet hårdt såret - hvorfor det mediemæssige og politiske pres på regeringen gjorde en evakuering af tolkene til Danmark til en politisk nødvendighed.

60 likvideringer

Det lækkede materiale indeholder rapporter om 60 målretterede likvideringer af irakiske tolke, som var ansat af koalitionen. Tolkene er blevet dræbt i perioden fra januar 2004, hvor de første rapporter stammer fra, og frem til regeringen og Dansk Folkeparti sidst i juni 2007 indgik aftale om at evakuere de irakiske tolke.

Flere tolke er blevet halshugget og mange af ligene er blevet fundet med tydelige tegn på grov tortur, formodentlig fordi militser har forsøgt at presse oplysninger om koalitionsstyrkerne ud af dem, før de er blevet dræbt. Desuden fortæller en lang række rapporter om tolke, som er blevet udsat for kidnapninger, voldshandlinger og trusler på livet, samt om familiemedlemmer til tolke, der er blevet truet eller dræbt, og om civile irakere, der er blevet dræbt, fordi militserne fejlagtigt har troet, de var tolke.

Alene i den sydøstlige region af Irak, hvor de danske styrker var indsat under britisk overkommando, er der indtil den danske evakuering af tolkene rapporteret 13 drab på tolke. Mennesker, som mistede livet for at hjælpe koalitionsstyrkerne.

Drab på tolke under bombeeksplosioner eller kampe mellem koalitionsstyrkerne og irakiske militser har også fundet sted i stort omfang ifølge de lækkede logs, men er ikke talt med i Informations opgørelse. Og tallene er vel at mærke minimumangivelser. Wikileaks har ikke haft adgang til alle rapporter fra krigen. I flere tilfælde har det for eksempel ikke været muligt at finde de rapporter i materialet, som formentlig er blevet skrevet for at følge op på situationen, efter det er blevet rapporteret, at en tolk er blevet kidnappet.

Som det fremgår af opgørelsen i herunder, er flere af de dræbte tolke i det sydøstlige Irak alene identificeret som tolke for koalitionsstyrkerne. Om de kan have arbejdet for danskerne i området fremgår ikke, men det kan ikke med baggrund i rapporterne udelukkes.

Andre af de dræbte omtales som tolke for de britiske eller amerikanske styrker i området. Men også disse likvideringer fortæller noget om risikoen for de dansk ansatte tolke. Alt tyder nemlig på, at de irakiske oprørsmilitser er gået efter tolke, der har arbejdet for koalitionsstyrkerne generelt snarere end efter tolke, der har arbejdet for bestemte nationer.

For eksempel advarer en efterretningsrapport dateret den 22. januar 2006 om, at oprørslederen Muqtada al-Sadrs Mehdi-milits planlægger at angribe en række mål i det sydøstlige Irak, blandt andre den danske lejr på Shaiba Log Base, og angrebene vil inkludere »attentater på alle tolke for koalitionsstyrkerne«.

Ingen retningslinjer

Koalitionsparterne i Irak delte de militære rapporter om konkrete hændelser. Det danske forsvar har derfor haft kendskab til det trusselsbillede, som de lækkede rapporter tegner, mens Forsvarsministeriet har haft adgang til at kunne indhente oplysninger om den risiko, tolkene befandt sig i.

Alligevel undlod den danske stat at forsøge at yde nogen effektiv beskyttelse til de irakiske tolke, der satte deres liv på spil i arbejdet for de danske styrker og embedsmænd. Information har talt med fire af de irakiske tolke, der arbejdede i dansk tjeneste i Irak, og med fem af de danske sprogofficerer, der et halvt år ad gangen fungerede som chef for de lokale tolke.

Tolkene fortæller, at de er taknemmelige over for de danske soldater i Irak, der gjorde, hvad de kunne for at hjælpe. Men de fortæller også, at de danske soldater var bundet af regler, som gjorde, at de i realiteten ikke kunne gøre ret meget.

»Der var ingen effektiv beskyttelse, overhovedet ikke,« husker Shukri Basrawi, som var talsmand for de irakiske tolke, og som arbejdede for de danske styrker i Basra fra sommeren 2003 til evakueringen af tolkene i juli 2007.

De danske officerer forklarer, at tolkenes sikkerhed ikke havde høj prioritet for det danske forsvar, og at der ikke fandtes direktiver eller retningslinjer for, hvordan den danske styrke skulle beskytte de irakiske tolke. De overvejelser blev overladt til den enkelte tolkechef.

Oplysningerne stemmer overens med, at det i løbet af hele sidste uge ikke har været muligt for Information at få en udtalelse fra Hærens Operative Kommando (HOK) om, hvad der blev gjort for at beskytte tolkene. HOK's pressekontor meddeler, at der så vidt vides ikke findes nogen retningslinjer for beskyttelse af lokale medarbejdere i Irak.

Henrettet

Frem til kort før den danske tilbagetrækning fra Irak i 2007 måtte de danskansatte tolke ikke overnatte i den danske lejr, hvis ikke de var på arbejde. Den praksis var radikalt anderledes end praksis for den amerikanske styrkes tolke, der i Irak kunne bo på amerikanske militærbaser, og også anderledes en det danske forsvars praksis i Afghanistan i dag, hvor de afghanske tolke bor fast i den danske lejr i Helmand

»Når vi ikke var inden for murene, var vi i stor fare hele tiden,« fortæller Shukri Basrawi.

»Vi var levende mål, når vi ikke var på arbejde,« siger en anden tolk, som ikke ønsker at få sit navn frem. »Militserne mente, vi var forrædere og troede, vi havde informationer, de kunne bruge. De var hele tiden på jagt efter os.«

Det første drab på en tolk i dansk tjeneste skete den 10. december 2005. Kort forinden var en anden dansk-ansat tolk blevet bortført og truet, men frigivet efter nogle timer.

Basim hed den dræbte tolk. Hans lig med fem skudsår blev fundet dagen efter i det område af Basra, hvor en dansk patrulje havde sat ham af på vej hjem fra patrulje aftenen forinden. Sandsynligvis kostede det ham livet, at han blev set med den danske patrulje.

Næsten præcis et år senere blev tolken Mohammed Ismael dræbt. Han havde tidligere arbejdet for den danske bataljon og var fra sommeren 2006 ansat i Udenrigsministeriets Styringsenhed i Basra.

Drabet er ikke beskrevet i de lækkede logs. Men ifølge en senere redegørelse fra Udenrigsministeriet blev Mohammed Ismael kidnappet den 11. december 2006, og hans lig blev fundet dræbt den 13. december, henrettet med et skud i panden og torteret.

Tolkene ikke informeret

Omkring årsskiftet 2006-2007 besluttede en dansk sprogofficer på egen hånd at tilbyde tolkene at overnatte i et telt i den danske lejr, når de ikke var på arbejde. Men tolkenes familier måtte ikke opholde sig i lejren.

»Der var næsten ingen, der valgte at bo i teltet. Vi kunne jo ikke lade vores familier alene tilbage. De var i lige så stor fare som os, fordi vi arbejdede for danskerne,« siger Shukri Basrawi.

Mens mange af de irakiske tolke hørte om tolkedrab fra bekendte og i medierne, fortæller andre, at de ikke forstod omfanget af truslen imod sig.

»Vi ville meget gerne hjælpe de danske soldater og hjælpe Irak. Det var først sent, jeg forstod, hvor farligt det var. Jeg vidste det ikke dengang,« siger tolken Mohammed, der arbejdede for den danske styrke fra begyndelsen af 2006 til sommeren 2007.

Det er også kun en enkelt af de fem danske tolkechefer, som Information har talt med, der løbende briefede de irakiske tolke om, hvad den danske styrke vidste om sikkerhedssituationen for tolkene. Vedkommende var i den danske lejr et halvt år. Resten af de tolkechefer, som Information har talt med, har enten ikke selv fået informationer om truslen imod tolke oppefra i systemet eller også har ikke videreformidlet deres viden til de irakiske tolke, fordi ingen pålagde dem opgaven.

Selv om de lækkede rapporter nu viser, at koalitionsstyrkernes viden om truslen imod tolkene var omfattende, var det altså ikke rutine at informere tolkene om den risiko, de befandt sig i på grund af deres arbejde for danskerne.

»Bagefter kan jeg godt se, at vi selvfølgelig skulle have briefet dem,« siger en af de danske cheftolke, som ønsker at være anonym.

Uden uniform

Tolken Mohammed fortæller, at tolkene gennem flere år efterspurgte uniformer, ligesom de britiske tolke i området havde. De blev nemlig let identificeret som irakiske kollaboratører, når de var ude på patrulje og stak ud fra de danske soldater ved at være klædt i civil.

»Vi tænkte, at vi ikke så let ville blive opdaget, hvis vi havde uniform på. Men det kunne vi ikke få lov til. Der var nogle regler,« husker Mohammed.

Men i begyndelsen af marts 2007 blev en tolk, der var på patrulje med en dansk enhed i Basra, såret af et skud i maven fra en snigskytte. Episoden er beskrevet i en af de lækkede rapporter og blev også refereret i en kort pressemeddelelse fra Hærens Operative Kommando. Hvad, der imidlertid ikke fremgår af rapporten eller den danske pressemeddelelse, er, at snigskytten ifølge flere af de danske tolke kun skød på tolken, der ikke havde uniform på.

»Der gik ikke mange dage, så kunne vi alligevel godt få uniformer,« fortæller Mohammed.

The War Logs: Irak-krigen

Seneste artikler

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Margrethe Monika S Hansen
Margrethe Monika S Hansen

Man tager sig til hovedet mens man tænker det er løgn. Men desvære er der ikke tale om løgne ikke den her gang. Løgne var hvad vi fik at vide af den danske regering.

Brugerbillede for Lars R. Hansen
Lars R. Hansen

"Nu viser Informations gennemgang af de lækkede rapporter imidlertid, at koalitionsstyrkerne og dermed også det danske forsvar siden begyndelsen af krigen har kendt til et trusselsbillede, som er langt mere dramatisk end det, der er blevet tegnet af forsvaret og regeringen over for den danske offentlighed"

Kan vi ikke få en henvisning til de udtalelser fra forsvaret, der skulle tegne et langt mindre dramatisk trusselsbillede for tolkene end de lækkede rapporter angiveligt giver?

Jeg mindes ikke forsvaret over for den danske offentlighed har givet udtryk for - at trusselsbillede mod tolkene ikke var "dramatisk" - for nu alt blive i jargonen.

Eller opstilles der i artiklen falske modsætninger for at forvandle en kendt historie til et dramatisk folkebedrag?

"Mennesker, som mistede livet for at hjælpe koalitionsstyrkerne"

De mistede deres liv for Iraks fremtid - ikke koalitionen - at Information antager tolkenes drabsmænds syn på de faldne tolke er egentlig lidt forstemmende.

Lige meget hvad - var de danske foranstaltninger vedr. tolkene utilstrækkelige - men det har nu næppe været forsætligt.

Jeg har dog svært ved at se, hvordan tolkene ikke skulle have et klart indtryk af deres sikkerhedssituation!

Omend der ved krigens begyndelse var ret fredeligt i Sydirak og koalitionen nogenlunde vellidt blandt shiamuslimer - og hvis man på daværende tidspunkt tog et tolkejob - har man givet ikke kunne vide, hvordan situationen senere ville udviklede sig til det værre.

Men det skete jo trods alt ikke fra den ene dag til den anden.

Brugerbillede for Kirsten Svejgaard
Kirsten Svejgaard

Jeg husker godt debatterne om de irakiske tolke. Som sædvanlig fik de fremmedfjendske elementer i Danmark alt for stor indflydelse, før regeringen endelig kunne tage sig sammen til at give de overlevende tolke asyl.

Brugerbillede for Mette Hansen

Kirsten: ja, det var sådan, det foregik. Fremmedfjendske elementer fik trukket hjælpen til tolkene i langdrag. Pinligt pinligt
Lars Hansen: Det kan du måske huske??

Brugerbillede for anne-marie monrath
anne-marie monrath

Selvfølgelig fik vi ikke sandheden. VKO har blod på hænderne, og det bliver sikkert endnu værre.
Trusselbilledet blev i det hele taget underkendt, også for alle de udviste flygtninge.
Nu ved vi også efterhånden hvorfor Søren Gade rømmede pladsen. Håber glansbilledet af ham bliver mat og grimt.
Lad os komme af med den her regering, det kan kun gå for langsomt!

Brugerbillede for Ole Falstoft

Historien viser blot at det ikke er muligt at deltage en beskidt krig uden selv at blive beskidt
Når magthaverne på begge sider har blod på hænderne hvordan kan man tro man ikke selv får det trods alle 'ædle' motiver?

Brugerbillede for Roar Tiim

Tolkene kendte jo til risikoen, inden de blev ansat. Ja, faktisk kendte de bedre end de fremmede styrker, hvordan de ville blive opfattet af andre irakere. Og tolkene kendte bedre end nogen andre de lokale forhold og irakiske normer. Men rette adressat er, som jeg ser det hr. Wikileaks, som passende skulle stilles til ansvar og besvare dette spm.

Nu er situationen en anden og meget alvorligere, fordi Wikileaks venligst har offentliggjort alle tolkenes navne. Hvis interesse tjener hr. Wikileaks? Hvorfor blev dokumenterne leaked i denne uge og ikke tidligere? Eller senere. Pga de kommende mid-term elections i USA for at skade Obama? Eller for at skade den irakiske regeringsdannelse eller hvad?

Vi kender simpelthen ikke Wikileaks agenda. Endnu. Men det er min fornemmelse, at hr. Wikileaks moverer i farligt territorium, og at han formentlig ikke bliver en gammel mand.

Brugerbillede for Niels Østergård
Niels Østergård

Ja, det er noget mærkeligt noget med Wikileaks og alle de dokumenter fra den virkelige krig i Irak.
Man må i den grad spørge sig selv, hvad det mon skal gøre godt for.

Jeg glæder mig til at Hollywood laver nogle ordentlige blockbusters om emnet, så vi endelig kan få sandheden frem.